Outsourcing / Insourcing Logistyki

Interim / Insourcing / Outsourcing w Logistyce

outsourcing insourcing logistyki

Zalety modelu – Outsourcing.

 • Wdrożenie zadaniowe zlecenia dla stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja sprawności zadania bez uzależnienia się od czynników procesowych opracowanych przez Zleceniodawcę.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników, o ile umowa przewidywała taki dodatkowy proces.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem, bez ponoszenia odpowiedzialności za wpływające procesy Zleceniodawcy.
 • stabilizacja metod na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniobiorcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania poprzez doskonalenie procesów, będących poza zleceniem przez autora – Zleceniodawcę.
 • stosowanie wskaźników efektywności niezależnej.

Zalety modelu – Interim/ Insourcing.

 • Prowadzenie i kontrolowania wewnętrznego całego procesu tematycznego rozwoju stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja sprawności w wewnętrznej grupie projektowej.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników, którzy współpracują ze specjalistą.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem oraz procesami wpływającymi na zadanie.
 • stabilizacja metod na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniodawcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania poprzez doskonalenie procesów, będących autorstwem – Zleceniobiorcy.
 • stosowanie wskaźników efektywności zależnej od pod-procesów Zleceniodawcy.

Na zasadach usług w modelu Outsourcing/ Interim/ Insourcing, prowadzimy zadania projektowe na stanowiskach pracy:

 • wdrożeniowiec / szkoleniowiec / ekspert ds. zarządzania łańcuchem dostaw,
 • specjalista ds. łańcucha przepływów materiałowych i informacyjnych,
 • auditor wewnętrzny ds. logistyki magazynowej oraz przepływów informacyjnych,
 • auditor wiodący ds. logistyki w łańcuchu dostaw,
 • pełnomocnik ds. systemu łańcucha przepływów materiałowych i informacyjnych,
Na zasadach usług w modelu Outsourcing/ Interim/ Insourcing, prowadzimy zadania projektowe z ramienia Zleceniodawcy:
 • wdrażanie zintegrowanego łańcucha przepływów informacyjnych i materiałowych,
 • wdrażanie i doskonalenie logistyki dostaw,
 • zarządzanie projektem wdrożenia oprogramowania w łańcuchu dostaw (CRM, WMS, MRPII, ERP, Inne),
 • wdrażanie metod efektywności wskaźnikowej przepływów zapasów magazynowych,
 • wdrażanie technologii RFiD, RF, magazynowych, automatyzacji składowania,
 • uwalnianie aktywów z zaangażowanego kapitału w łańcuchu dostaw,
 • organizacja, optymalizacja łańcucha dostaw w sieci kooperacyjnej,
 • badania naukowe w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii w gospodarce łańcuchem dostaw.

Zaleta skorzystania ze stałej współpracy z oddelegowanymi specjalistami:

 • znajomość ekspercka i zdolność do szybkiej adaptacji różnych systemów jakości,
 • wdrożenie zintegrowanego łańcucha przepływów i zastosowanych technologii.
 • ograniczenie kosztu wdrożenia, funkcjonowania, doskonalenia różnych systemów w ramach jednego wiodącego łańcucha,
 • jedno stanowisko pracy, a wiele kompetencji na poziomie eksperckim.

Nowości