VDA 6.3 Standard Motoryzacyjny

VDA 6.3 Standard Motoryzacyjny

VDA 6.3 Standard Motoryzacyjny

VDA 6.3 Standard Motoryzacyjny

VDA oznacza Verband der Automobilindustrie. VDA 6.3 definiuje oparty na procesach standard audytu służący do oceny i poprawy kontroli w zakresie wprowadzania nowych produktów i procesów produkcyjnych w organizacji produkującej. VDA 6.3 spełnia wymagania przemysłu motoryzacyjnego pochodzącego z Niemiec, a wymagania niemieckich firm motoryzacyjnych są wyjątkowe i złożone. Mają podobieństwa z innymi standardami motoryzacyjnymi, ale nie w całości.

W dzisiejszym wyścigu, aby wyprzedzić innych, czas potrzebny od pomysłu do produkcji stał się bardzo krótki, dlatego wzrosło zapotrzebowanie na przestrzeganie normy. Niemiecki przemysł motoryzacyjny wprowadził obowiązek, aby dostawcy Tier 1 i Tier 2 wobec nich musieli przestrzegać i uzyskać certyfikat VDA.

VDA 6.3 definiuje oparty na procesach standard audytu służący do oceny i poprawy kontroli w zakresie wprowadzania nowych produktów i procesów produkcyjnych w organizacji produkującej. Standard został kompleksowo zrestrukturyzowany w 2010 roku, aby odzwierciedlić zmiany w ISO 9001 i specyficzne wymagania klientów w branży motoryzacyjnej. Zdanie audytu VDA 6.3 pozwala Twojej firmie stać się potencjalnym dostawcą dla niemieckich producentów samochodów.

Niektóre z wymagań, aby przejść audyt VDA 6.3, to:

Wymagania dotyczące certyfikacji VDA 6.3 dotyczą niezbędnych sektorów produkcji.

    IATF 16949: 2016 lub VDA 6.1
    Ocena przydatności produktu zgodnie z oprogramowaniem Formuły Q / zdolności Q.
    Audyty wewnętrzne według IATF 16949: 2016 Formuła Q, czyli proces ciągłego doskonalenia KVP.
    Samoocena, co najmniej raz w roku według zdolności Q z dokumentacją.
    Upewnij się, że wszystkie ryzyka w łańcuchu dostaw są jasno zidentyfikowane i wdrożone są systematyczne środki

Obejmują one między innymi następujące ważne obszary:

    Dokumentacja dotycząca rozwoju skutecznych systemów produkcji w produkcji samochodów oraz procedur dostaw i dystrybucji.
    Środki zapewnienia jakości i odpowiedzialność producentów samochodów za dostawy.
    Informacyjny i doświadczony personel oraz pracownicy organizacji.

Kilka wymagań certyfikacji VDA 6.3 przełożyło się na bardzo owocne korzyści. Wiążące międzynarodowe standardy i przedstawiły inicjatywę dla firm z branży motoryzacyjnej w kierunku praktyk zarządzania jakością.

VDA 6.3 stosuje system punktacji, z możliwością automatycznej dyskwalifikacji, jeśli minimalne wymagania nie są spełnione w czynnościach kontroli procesu.

Mamy ponad 27 lat doświadczenia w dziedzinie VDA6.3 Doradztwo, audyt i szkolenie dla dowolnej normy ISO, normy motoryzacyjnej, normy sektorowej, normy AISC lub normy bezpieczeństwa żywności
    Pomogliśmy działając w różnych zespołach ponad 100 placówkom zdobyć certyfikaty ISO, VDA 6.3 i inne certyfikaty. Wszyscy klienci przechodzą końcowe audyty bez lub z minimalnymi niezgodnościami
    100% klientów przeszło po raz pierwszy audyty certyfikacyjne VDA6.3 bez żadnych niezgodności
    W przeciwieństwie do naszych konkurentów konsultanci VDA 6.3 firmy zapewniamy unikalny, kompleksowy, oparty na dowodach, uproszczony, jednopoziomowy system, który jest łatwy do wdrożenia i zapewniają dowody wdrożenia w celu uzyskania certyfikatu VDA 6.3
    Szablony VDA 6.3 zaprojektowane są wypróbowane i przetestowane. Organizacje, korzystające z dokumentacji opracowanej przez nas nie muszą walczyć o dowody
    Dowody są wbudowane w system. Organizacja musi tylko przestrzegać podanych formatów VDA6.3 i tabel, aby przejść audyt audytu certyfikacyjnego z wysokim wynikiem lub minimalnymi niezgodnościami
    Angażujemy wszystkich kompetentnych audytorów do przeprowadzania audytów wewnętrznych lub audytów uzupełniających.
    Na koniec audytu wewnętrznego przekazujemy szczegółowy raport, który pomaga placówkom w budowaniu działań naprawczych i zapobiega działaniom w celu uniknięcia możliwych niezgodności oraz pomaga podejmować działania zapobiegawcze w celu uniknięcia wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności
    Kilku naszych konkurentów bierze udział w audytach procesu VDA za pośrednictwem list kontrolnych procesu audytu VDA 6.3. Przeprowadzamy audyty według listy kontrolnej audytu procesu VDA6.3 i gromadzimy dowody obejmujące wszystkie wymagania norm VDA6.3, klauzula po klauzuli
    Mamy system zaprojektowany do naprawy kontroli procesów w systemie, które zapewniają wysokie wyniki podczas audytu VDA 6.3
    Opracowaliśmy unikalną kompleksową dokumentację jednopoziomową, która zapewnia skuteczne wdrożenie standardu VDA 6.3
    Pomagamy stworzyć wszystkie 19 wymaganych udokumentowanych procesów zgodnie ze standardem VDA 6.3 i innymi wymaganiami objętymi VDA 6.1, które są obowiązkowe
    Konsultanci dostarczają standardową dokumentację VDA 6.3, która jest unikalna, prosta, uproszczona i łatwa do wdrożenia i utrzymania certyfikacji
    Zapewniamy pomoc przy wdrażaniu lub pełne zrozumienie dokumentacji i wymagań audytu procesu VDA 6.3.
    Obejmujemy wszystkie 4 etapy kontroli jakości. Odbieranie, konfiguracja, proces i wersja ostateczna i zapewnia, że są one wbudowane w system dla skutecznego mechanizmu kontroli
    Unikalny format recenzji zarządzania zapewnia, że placówki wdrażają metody weryfikacji adekwatności AQMS. Pomaga to wyeliminować wszystkie prawdopodobne niezgodności w przeglądzie zarządzania
    Techniki przeglądu AQMS pomagają wprowadzać korekty w systemie tam, gdzie jest to wymagane i zapewniają ciągłe doskonalenie.

Wersja językowa »