Czynniki Doboru Wskaźników Innowacyjności
vs
Interesariusze

MAPA KORELACYJNA

Czynniki doboru skwantyfikownych wskaźników


Czynniki doboru wskaźników innowacyjności mogą różnić się w zależności od interesariuszy, czyli osób lub grup, które mają interes w wynikach działań innowacyjnych.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów czynników doboru wskaźników innowacyjności dla różnych interesariuszy:

Przedsiębiorstwa:
Wskaźniki finansowe, takie jak przychody ze sprzedaży nowych produktów lub usług, koszty badań i rozwoju, zyski z tytułu innowacji, itp.
Wskaźniki wydajności, takie jak liczba zarejestrowanych patentów, czas wprowadzenia nowego produktu na rynek, udział w rynku dla nowych produktów, itp.
Wskaźniki satysfakcji klientów, takie jak poziom lojalności klientów, liczba powtórnych zakupów, itp.

Inwestorzy:
Wskaźniki finansowe, takie jak wzrost przychodów, wzrost zysków, stopa zwrotu z inwestycji, itp.
Wskaźniki inwestycyjne, takie jak liczba zainwestowanych funduszy w badania i rozwój, liczba zarejestrowanych patentów, itp.
Wskaźniki jakościowe, takie jak pozycja rynkowa w branży, innowacyjność produktów i usług, itp.

Konsumenci:
Wskaźniki jakościowe, takie jak innowacyjność produktów i usług, jakość obsługi klienta, itp.
Wskaźniki cenowe, takie jak ceny nowych produktów lub usług w porównaniu do konkurencji, itp.
Wskaźniki związane z wizerunkiem, takie jak reputacja marki, społeczna odpowiedzialność biznesu, itp.

Społeczeństwo:
Wskaźniki związane z ochroną środowiska, takie jak liczba patentów na technologie ekologiczne, stopień wpływu na środowisko, itp.
Wskaźniki związane z korzyściami społecznymi, takie jak liczba nowych miejsc pracy, wpływ na rozwój lokalnych społeczności, itp.
Wskaźniki związane z bezpieczeństwem, takie jak liczba patentów na bezpieczne technologie, poziom ryzyka dla pracowników i konsumentów, itp.

Inni Interesariusze (Jednostki Finansujące, Komisje Oceny Innowacji, Centra Biznesowe, Organizacje, etc.)

Warto zauważyć, że wybór odpowiednich wskaźników innowacyjności powinien być uzależniony od specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz kontekstu biznesowego, społecznego i ekonomicznego, w którym działa.

Przykład korelacji pomiędzy kluczowymi wskaźnikami a Interesariuszami

Czas własny, to pieniądz - Outsourcing to rozłożona w czasie inwestycja