Zarządzanie projektami pozwala w szybki sposób utworzyć zależną sieć sprzedaży - co trzeba wiedzieć (plan)?

Po pierwsze warto zwykle zastanowić się, co chcemy osiągnąć w zakresie strategicznym oraz jak powinniśmy działać w procesie operacyjnym. Kiedy mamy dobre produkty, standaryzowane i przewidywalne źródła dostaw, chcemy zwiększyć aktywa Podmiotu w celu np. ich sprzedaży lub dalszego rozwoju, to podejmijmy wyzwanie. Rozpisanie planu pozwoli na zorientowanie się, czy jest już czas na działanie, czy jesteśmy do niego przygotowani.

Poniżej przedstawiamy cząstkowy (wycinek) plan strategiczno-operacyjny mogący posłużyć za krótki przewodnik o nazwie „Od czego zacząć”.

Jeżeli koncepcyjne zadanie wydaje się czasochłonne i skomplikowane – napiszcie. Może uda się z wartościować pragnienia w korelacji z możliwościami. 

Projekt PARTNER Group (Partners)- zrozumienie

Projekt skupienia na zasadzie Franchising Punktów Sprzedaży Detalicznej pod wspólną nazwą „PARTNER Group” lub „PARTNER Partners”

Cel strategiczny;

Wzrost ilościowy sieci Partner Group pod wspólnym logo zarządzanym przez Podmiot

Forma zabezpieczenia Rynku Sprzedaży


  1. Postrzegalność Loga  jako Markę Korporacyjną
  2. Kanał sprzedaży produktów ze źródła korporacji
  3. Ograniczenie zdolności konkurencji do zagospodarowania tych Punktów
  4. Uniezależnienie  się od grupy klientów sieci handlowe; stworzenie kolejnej, silnej, pewnej grupy odbiorców

Wykorzystanie sieci sprzedaży PARTNER jako karty atutu;

 1. Źródło Dostaw – Dostawcy
 2. Rozwój Ilości Punktów Sprzedaży i Udziału asortymentu korporacji na półce Partnera
 3. Zdolność pozyskania zewnętrznego źródła finansowania – Giełda

Zdolność do Kreowania Logo Produktów czyli wzrost ilości towarów sygnowanych Markami ze źródła Logo Korporacji

Postrzegalność Marek Produktowych ze źródła Logo Korporacji

Cel pośredni;

 • Rok …….
  • Obszarowe;
   • Uczestnictwo w Punktach Skupisk Ludzkich w zakresie mieszkańców
    • do 20 000 mieszkańców – …ile punktów
    • od 20 000 mieszkańców – do – … mieszkańców – …..ile punktów
    • Najlepsi Partnerzy w Dobrych Lokalizacjach – Związanie z -em „najlepszych partnerów” – dobre lokalizacje, znane w danym mieście sklepy, dobrzy płatnicy, sklepy, które chcą się rozwijać, które są otwarte na wprowadzanie nowości do swoich ofert
    • Cel Program Rejonizacji Potencjalnie Dobrej Sprzedaży – Umiejscowienie partnerów handlowych w rejonach określonych jako potencjał dobrej sprzedaży
    • Sklepy Firmowe w Centrach Handlowych – Poza współpracą z partnerami prowadzącymi sklepy wolnostojące, próba związania się z partnerami prowadzącymi punkty w Centrach Handlowych lub chcącymi otworzyć sklepy właśnie w Centrach Handlowych ( jako zabezpieczenie dla partnera moglibyśmy zapisać w umowie, iż w przypadku, gdy biznes okaże się dla klienta nie opłacalny, odkupi część asortymentu – tylko pełnowartościowy i zakupiony w okresie od zatowarowania do … )
   • Ilościowe;
    • Osiągnięcie … ilości Punktów Sprzedaży Detalicznej oflagowanej „Logo PARTNER”
   • Marketingowo Biznesowe
    • Cel Programu Zachęty innych podmiotów do Współpracy – Wizerunek zewnętrzny sklepów i schemat działania powinny zachęcać inne nieznane podmioty do chęci nawiązania z nami współpracy
    • Lepsza Gospodarka Obecną siecią Hurtowni – Sposób zagospodarowania obecnych hurtowni ( sprawa późniejsza i problemowa – trzeba o niej pamiętać; chodzi o to, iż w rejonie oddziaływania danej hurtowni możemy zauważyć partnera , którego chcielibyśmy włączyć do sieci lub sklep może sam do nas się zgłosić. W takim przypadku musimy mieć przygotowane gotowe rozwiązanie, które przedstawimy hurtownikowi, żeby z kolei go nie stracić )
    • Zwiększenie Wolumenu Sprzedaży – Dzięki zintegrowanemu kanałowi sprzedaży zwiększy się nasz wolumen zakupów, to powinno dać nam możliwość negocjowania lepszych cen zakupu a lepsze ceny, to szansa na stworzenie również oferty eksportowej
    • Udostępnienie półki innym zagranicznym dostawcom
    • Promocja wzajemna partnerów i ofert – W ramach sieci pozyskiwać jako partnerów również producentów, salony firmowe, np. meble. Sprzedawać w salonach meblowych nasze produkty, dokładać ulotki, np: szersza oferty dostępna w sieci sklepów PARTNER a zarazem w sklepach PARTNER umieszczać katalogi danego producenta mebli, np. VOX
    • Tworzenie, testowanie nowych grup asortymentowych
    • Poszerzenie zawartości półki towarami pochodzącymi ze źródła
    • Utworzenie odpowiedzialności i wymuszenie działania przez ponoszenie ryzyka biznesowego – partnerzy prowadzący własną działalność gospodarczą.
 • Zagospodarowanie obecnych Partnerów Handlowych według kryterium;
  • Perspektywa przyszło-okresowa (Chęci i Zdeterminowanie Partnera)
  • Obrót
  • Lokalizacja
 • Jakościowe;
  • Budowanie marki Design
  • Budowanie marki sieci sklepów PARTNER
  • Widoczna i Rozpoznawalna Sieć Sklepów – Poprzez sieć sklepów – widoczną i rozpoznawalną, potencjalni klienci ( właściciele sklepów handlujący poza granicami Polski ) mają większą szansę na zauważenie naszych produktów oraz znalezienie namiarów na nasza firmę. Chodzi głównie o klientów, którzy nie dokonują zakupów w marketach
 • Rok ………….

Strategia działania;

Oferta wsparcia ze strony  w stosunku do Partnerów

 1. Finansowa
 2. Wizerunkowa
  1. Wystawiennicza
  2. Promocji
  3. Edukacyjna
  4. Informacyjna
  5. Logistyczna
  6. Bezpieczeństwa
 3. Zasady Partnerstwa
 4. Działanie
  1. Porozumienie Wstępne
  2. Harmonogram Prac I-szego Etapu wdrożenia „Projektu Partner Group”
  3. Umowa Partner Group
 5. Merchandising
 6. Benchmarking

Finansowa Oferta Wsparcia Partnerów

Wizerunkowa Oferta Wsparcia Partnerów

Wizerunkowa Oferta Wsparcia została przedstawiona w wymaganiach w ramach „Księga Sklepu

Najważniejsze Obszary, które realizowane będą razem z Partnerem;

 1. Wdrożenie Wizerunku Wystawienniczego;
 2. Odpowiednia Prezentacja Marek Produktowych Producentów i Dostawców
 3.  Wdrożenie Inspiracji Wystawienniczych
 4.  Ujednolicenia Kolorystyki Obszarów Funkcjonalnych w Salonach Partnerów
 5. Zintegrowane wdrożenie Komponentów Wspomagających poziom Wystawienniczy i Sprzedażny taki jak;
  1. Oznakowanie – kierunkowskaz
 1. Przysufitowe Oznaczniki Działów
 2. Listwy regałowe – deseń zgodny z kolorystyką działów (……, Stół, Kuchnia)

  1. Oznakowanie – informacja
 1. Cenówki
 2. Prezentery informacyjne dostosowane do kolorystyki działu, a zawartość dostosowana także do kolorystyki produktu (rozwiązania indywidualne zawartości informatorów)
 • Nad regałowe
 1. Sufitowe
 2. Opakowania na które mamy wpływ – (przekazywanie uczuć, forma wykonania opakowania) 
 3. Naklejki na pojedyncze sztuki towarów (projekty graficzne, wielkość dostosowana do rozmiaru produktu, system naklejania)

  1. Regały, półki, stojaki, wieszaki, skspozytory
  2. Promocyjne
 1. Wizualizacja Inspiracyjna (Piękno w ……u, Aranżacja np. stołu, Aranżacja w formie Klimatu przewodniego „Uczuć”)
 2. Promocja Bezpośrednia (forma zależna od potrzeb)
 • Promocja Kreacyjna (PARTNER Radzi, Prezentuje, itp.)
 1. Przedsprzedażna – przy regałowa, leaflet, przy kasowa, czasopisma
 2. Posprzedażna – w produkcie, w załączniku dołączonym do produktu

  1. Światło
 1. Odpowiednie oświetlenie i doświetlenie zawartość półki regałowej

  1. Dźwięk
  2. Zapach
  3. Obsługa sklepu
 1. Wiedza Produktowa
 2. Wsparcie Technik Sprzedaży
 • Znacznik (ubiór, kamizelka, identyfikator)

  1. Marketing Skuteczny;
 1. Programy Marketingowe – w dłuższym okresie czasu zintegrowanie Akcji Promocyjnych w ramach skutecznego rozłożenia akcentów oddziaływania na Klienta np;
  1. Program Kart Rabatowych i Stałego Klienta
  2. Program Gazetek Informacyjnych
  3. Program Promocji Punktu i Atrakcyjności Towarów
 2. Akcje Marketingowe – krótko-okresowe, sezonowe intensyfikowanie zwiększenia popytu w rejonie oddziaływania Punktu Partnera np.;
  1. Akcja Wyprzedażowa
  2. Akcja Degustacyjna
  3. Akcja Próbek
  4. Akcja Świąteczna
  5. itd….

  1. Produkty – wsparcie właścicieli lub kierownictwa Salonów Partnerów utrzymania skutecznych technik;
 1. Ustalenia skutecznych zasad ekspozycji towarów
 2. Zwiększania towarów rotujących na półkach,
 • Zabezpieczenia pierwszeństwa w zakupie przez Punkt Partnerski nowości towarowych pochodzących z Korporacji
 1. Kolekcje i towary dostępne tylko w sieci Partner

  1. Marka Partnera i wzmocnienie jej Postrzegalności mającej wpływ na Wartość Rynkową także Grupy
 1. Marki Własnej Partnera Handlowego
 2. Marki Produktów dostępnych w Salonie Partnera Handlowego

  1. Logistyka Dostaw
  2. Obroty
 1. Wzrost obrotów
 2. Przygotowanie Punktu Partnera Handlowego do utrzymania ekonomicznej efektywności w okresach stabilizacji lub regresji gospodarczej

  1. Konkurencyjność
 1. Przeciwwaga dla Punktów Taniej Sprzedaży Detalicznej w ramach sieci handlowych (wielobranżowych)
 2. Wsparcie Partnera do zdolności utworzenia Sub-partnerstwa dla wybranych i zaakceptowanych przez Korporację , punktów w dobrej lokalizacji sprzedażnej – możliwość zagospodarowania np. galeryjnych małych Stoisk Partnerskich.

 

 

Zasady Partnerstwa

 

Zobowiązania Korporacji  w stosunku do Partnera;

 1. Partner ma prawo uczestnictwa w pracach Zespołów w ramach Korporacji ;
  1. Zespół Wizerunkowy
  2. Zespół Nowych Produktów
  3. Zespół Marketingowy
  4. Zespół Systemu Zarządzania Jakością
 2. Korporacja wyraża zgodę na korzystanie ze znaku graficznego Partner Group
 3. Korporacja wspomagać będzie w zakresie wizerunku wyposażenia lokalu w sprzęt niezbędny do skutecznej sprzedaży asortymentu
 4. Korporacja udzielać będzie stałego wsparcia organizacyjnego i handlowego poprzez:
  1. regularne wizyty przedstawicieli Korporacji w sklepach wspomagające Partnera w działaniach handlowych, wystawienniczych, promocji w regionie,
  2. wsparcie biznesowe osiąganych przez Partnera wyników gospodarczych w celu utrzymania właściwych standardów, zarządzania i rentowności
  3. zapewnienie skutecznej łączności pomiędzy Partnerem a Korporacją
  4. badanie rynku, badanie popytu, badanie trendów przyszło-okresowych i rozwijanie rynku w rejonie Partnera
  5. organizowanie i prowadzenie promocji i reklamy sklepów
  6. wydawanie publikacji i innych materiałów informacyjnych
  7. umożliwienia dokonywania zakupów na warunkach specjalnych przez Podmiot określonych
 5.  Inne zasady

Zobowiązania Partnera w stosunku do Korporacji  i Jej Partnerów;

 1. Partner prowadzi działalność gospodarczą w lokalu w którym prowadzony jest sklep na własny rachunek.
 2. Partner ma prawo na podstawie „Umowy Partnerskiej w Ramach Grupy Korporacji ” korzystać ze znaku graficznego i zasad prowadzenia sklepu franchisingowego udostępnionych przez Korporację .
 3. Partner zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 4. Partner nie ma prawa do przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inne osoby bądź podmioty.
 5. Partner prowadzi sklep według zasad określonych w „Umowy Partnerskiej w Ramach Grupy Korporacji ” ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. przestrzegania ustalonych zasad prowadzenia sklepu (wizualizacja wewnętrzna i zewnętrzna, wymagany osprzęt godziny otwarcia sklepu)
  2. stosowania standardów zachowania personelu ( wygląd, strój, zasady obsługi klienta )
  3. posiadania w stałej ofercie handlowej towarów pochodzących ze źródła Korporacji
  4. uczestnictwa we wskazanych przez Partnera Programach i Akcjach Marketingowych
  5. przestrzegania zasad Programów i Akcji Marketingowych
 6. W ramach prowadzonej działalności Partner zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz przedstawienia polisy Korporacji na elementy będące w posiadaniu przez Partnera na podstawie innych umów np. przekazania lub najmu, a własnością których jest Korporacja .
 7. Partner ma obowiązek kontrolowanego udostępnienia lokalu dla przedstawicieli Korporacji w celu przeprowadzania regularnych wizyt referencyjnych – wystawienniczych.
 8. Inne

Działanie

 

Porozumienie Partnerskie PARTNER Group

Cel z punktu widzenia Korporacji ; 

– dokument uprawniający do działań na terenie Partnera (realizacja I-go Etapu Działań w zakresie Harmonogramu)

– zabezpieczenie na określony czas od działań konkurencji w tym samym zakresie

– zdolność do wpływania na półkę Partnera

– przetestowanie warunków współpracy z obu stron

– możliwość podsumowania Prac ze strony  jak i Stopnia zadowolenia Partnera i  wg kryteriów;

 1. a) wolumen sprzedaży
 2. b) akcje marketingowe
 3. c) identyfikacja
 4. d) wizualizacja

Umowa Partnerska

 1. Umowa o współpracy gospodarczej – uzupełnienie porozumienia wstępnego
 2. Umowa Partner Group – Umowa o współpracy Gospodarczej + Załącznik Ustalenia Umowne w ramach Partner Group
  1. % Towarów owskich
  2. % Towarów Obcych
  3. Obowiązki
  4. Uczestnictwo Finansowe w Akcjach Marketingowych z oddziaływaniem regionalnym na Klienta Ostatecznego

I wersja – Oflagowanie

Harmonogram Prac I-szego Etapu wdrożenia „Projektu Partner Group” i kontynuacji w Etapie II i III.

 1. Lista Partnerów uszeregowana według;
  1. „Zdeterminowani”
  2. „Chcący”
  3.  „Wskazani przez Partnerów Handlowych”
 2. Wizyta Referencyjna

  1. Księga Wizualizacyjna Partner Group (materiał do rozmowy, pokaz zdjęciowy wizualizacji, hasła założeń Projektu Partner dla Partnerów sieci)
 1. Księga Partner Group
  1. Idea
  2. Zasady w Grupie i Partnerstwo
  3. Identyfikacja Grupy
  4. Wizualizacja Salonu (witryna, obszary, obsługa, informacja, oświetlenie)– przykłady zdjęciowe wyglądu obszarowego Salonów
  5. Wizualizacja Półki (towar, informacja, oświetlenie) – (półka– przykłady zdjęciowe ustawienia na półce w Obszarach Piękny …… jak i Praktyczny ……
  6. Zasady Pierwszeństwa Towarowego – uwypuklenie Nowości
  7. Marketing – Elementy
   1. Wsparcia Działu Marketingu (Powierzchnia, Produkt, Obsługa, Klient)
    1. Wizualizacja
    2. Identyfikacja
 • Postrzegalność Detaliczna
 1. Programów Marketingowych
  1. Edukacyjny
  2. Promocyjne
 2. Akcji Promocyjnych
 1. Opieka nad Partnerem
  1. Towarowa – Przedstawiciele Handlowi
  2. Kreacyjna Operacyjna, Edukacyjna – Pracownik Działu Marketingu
  3. Kreacyjna, Zarządzania, Gospodarki i Wsparcia (czynnik odwoławczy) – ISO
  4. Problemowa – Dyrektor Działu Marketingu
 1. Podpisanie Umowy / Porozumienia
 1. Warunki „Porozumienie Partnerskie PARTNER Group”
 2. Warunki „Umowa Partner Group” – w wariantach zamieszczonych w załącznikach (załączniki rozróżniają maksymalnie dwie formy warunków współpracy
 1. Kwestionariusz czynności przygotowawczych do wykonania na Etapie
 1. Etap Pierwszy – (Forma Umowy Porozumienie Partnerskie) – „Partnerstwo i Identyfikacja
  1. Widok Futryny (współpraca z designerem – indywidualne podejście do Partnera
  2. Strefa Kasy (najlepszy efekt silnego loga „Partner Group” lub „Piękno w ……u” lub „Praktyczny ……” – jeżeli nie mamy loga Partnerskiego to plastycznie ująć hasło przewodnie jako wizualizacje loga – potem te hasło przeniesie się w strefę Obszarów Wystawienniczych)
 • Strefa Wizualizacji Pojedynczej Półki – frontowej (płynne przejście od ustawienia półki do wstawienia towarów na centralnym miejscu – Kuchnia) 
 1. Optymalna Reprezentacja produktów w Grupach Asortymentowych w Sklepie
 2. Uzgodnienie Listy Towarów do zaopatrzenia
 3. Szkolenie Produktowe Obsługi
 • Akcja Marketingowa – Otwarcie Punktów Partnerskich połączona z akcją dedykowaną dla Klientów Detalicznych
  1. Informacyjna, Produktowa,
  2. Akcja zintegrowana z innymi oflagowanymi punktami
  3. Akcja w okresie naturalnego poziomu zwiększenia obrotów (sezonowość)
 • Zasady szczególnej opieki Przedstawicieli Handlowych
 1. Zasady opieki Korporacji – (funkcyjność opieki jest opisana w punkcie Merchandising) (opieka pod względem procedur zarządzania opisana jest w punkcie „Zarządzanie Kadrą Partnera Handlowego”)
 1. Etap Drugi – „Wizualizacja i Promocja” – Forma Umowy „Porozumienie Partnerskie” lub „Umowa Partner Group – Gospodarcza”
  1. Znaczniki promocyjne, informacyjne (nad regałowe, sufitowe, inne), naklejki
  2. Cenówki
 • Kaseton Podświetlany
 • Uczestnictwo w długoterminowych zintegrowanych Programach Marketingowych Korporacji
 1. Etap Trzeci – Umowa Partner Group – „Kreacja”
  • Aranżacja wnętrza;
   1. Usytuowanie regałów
   2. Usytuowanie stojaków wolnostojących (priorytet – owskie z przodu)
   3. O ile możliwe uporządkowanie stref według zasad Księgi Sklepu
   4. Doprecyzowanie zasad indywidualizacji dokumentu „Księga Sklepu Partnera”
 1. Ułożenie półki
  1. Ekspozycja przede wszystkim owskich Produktów (Postrzegalność, Wizualność, Interaktywność)
 • Aranżacja świetlna
 • Promocja Kreacyjna – np. „Partner Radzi”
 1. Etap Czwarty – „Konkurencyjność” – indywidualne podejście do Partnera

Merchandising

 1. Towarowy – Przedstawiciele Handlowi na formularzach
 2. Kreacyjna Operacyjna, Edukacyjna – Pracownik Działu Marketingu – ustalić kryteria, Prowadzenie Księgi Partnera Partner (obrót – progresja, udział w półce, wizualizacja, analiza programów i akcji markitingowych, ……)
 3. Czynnik sukcesu zarządzania kadrą Partnerów – Pracownik Działu Marketingu
 4. Kreacyjna, Zarządzania, Gospodarki i Wsparcia (czynnik odwoławczy) – ISO – częstotliwość wizyt
 5. Problemowa – Dyrektor Działu Marketingu – kwestionariusz problematyki osobno dla Partnera,
 6.  

Zasady Szczególnej opieki Przedstawicieli Handlowych

Zarządzanie Kadrą Partnera Handlowego

Zadaniowanie:

Auditor – Pracownik Działu Marketingu – Kierownik Sklepu i Poszczególni Pracownicy Sklepu Partnera

Raportowanie:

Kierownik Sklepu i Poszczególni Pracownicy Sklepu Partnera

Wynik przeglądu Raportowania – zadaniowanie;

Kierownik Sklepu i Poszczególni Pracownicy Sklepu Partnera lub Przedstawiciel Handlowy

Wynik zbiorczy z realizacji zadań;

Pracownik Działu Marketingu (materiały od pracowników Partnera lub Przedstawicieli Handlowych) na ręce Auditora

 1. Cele zadań
  1. Nawiązanie osobistych kontaktów z pracownikami Partnera
  2. Nadzór nad poziomem udziału na półce
  3. Wpływ na poziom wystawienniczy
  4. Wpływ na wiedzę o produktach
  5. Skuteczne informowanie o towarach
  6. Wpływ na aktywność w badaniach upodobań Klientów i efektów ekonomicznych działań sprzedażnych (warsztatu pracy pracowników)
 2. Technika wykonania
  1. Co 4 dni telefon lub mail z zadaniem dla pracownika Partnera
   1. Pracowniku ustaw na półce – zrób zdjęcie i odeślij wynik pracy (odesłane wyniki recenzowane i poprawiane jeżeli należy inaczej z informacją zwrotną do pracownika o wynikach recenzji, Pracownik ma obawiać się, że ta dokumentacja może zostać przejrzana przez właściciela Partnera)
   2. Pokazujemy ustawienie na półce (stole, itp.)– pracowniku ustaw na półce – zrób zdjęcie i odeślij wynik pracy
 • Sporządź raport co sprzedano (częstotliwość raportu) (Excell) – zarządzanie rotacją
 1. Sprawdź jakie w katalogu elementy są obecnie w kolekcji (przydałby się element Katalogu Elektronicznego w Internecie)
 2. Nadzór nad procedurą sporządzania listy zamówień (w oczekiwaniu)
 3. Sporządź wstępne zamówienie – Przedstawiciel Handlowy przeanalizuje i ukierunkuje
 • Zbadaj, ankietuj,
 1. Bezpośrednie zadaniowanie przez Pracownika Działu Marketingu na zlecenie wcześniej uzgodnionych procedur, tematów, zasad z Audytorem
 1. Kolejność tematów zadarniowania, będzie uzgadniana na podstawie kryteriów jakie chcemy docelowo osiągać (Auditor – Pracownik Działu Marketingu).
 2. Wynik zadaniowania i ocena będzie służyć także do zadaniowania Przedstawiciela Handlowego w korelacji z jego potrzebami szkoleniowymi.
 3. Co kilka miesięcy nastąpi podsumowanie skuteczności procedury przez Audytora w formie auditu placówki Partnera.
 4. Pracownik podsumowuje miesięczną pracę z pracownikami Partnera, w postaci zbiorczej przedstawia ocenę Audytorowi, a Auditor przedstawia wynik prac Partnerowi Handlowemu. Dyskusja do dalszych działań lub inwestycji ze strony Partnera w np. dodatkowe przyjazdy pracowników na szkolenia do , które wykorzystywane także będą do przygotowania podłoża do realizacji zamówień z lub do skutecznego poinformowania, akceptacji i chęci uczestnictwa w akcjach marketingowych. Termin szkoleń winien pokrywać się z terminem tuż przed akcją marketingową.
 5. Inne

Wskaźnikowa metoda oceny procesów, skuteczności i zadowolenia.

 

Zarządzanie Projektami

Trendy Inżynierii Jakości w 2023r. wg. Deloite US

Ewolucję praktyk, trendów, inwestycji i wyzwań, przed którymi stają liderzy inżynierii jakości (QE).

Dynamiczne projektowanie kontraktów dostawy produktów i usług – łańcuch uwzględniający strategiczne zachowania konsumentów i jakość usług

W łańcuchu dostaw PSSC („Product-Service System Chain”), który zapewnia zarówno produkt, jak i usługę, nadal istnieją strategiczne zachowania konsumentów. W tym dokumencie PSSC składa się z producenta i usługodawcy, producent dostarcza produkt usługodawcy, a usługodawca integruje produkt i usługę w system produkt-usługa (PSS) i dostarcza PSS do konsumenta.

Strategiczna segmentacja i selekcja rynku – kluczowe obszary w celu skutecznego opracowania i wdrożenia wartości w procesie komercjalizacji

Segmentacja strategiczna to zorganizowany proces, w ramach którego eksperci techniczni i specjaliści od marketingu strategicznego współpracują w celu zidentyfikowania najbardziej prawdopodobnych rynków — a następnie segmentów rynku dla np. nowego materiału. Podczas gdy większość firm wierzy, że to robią, większość nie robi tego z niezbędnym rygorem. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​udana segmentacja strategiczna wymaga wysiłku i rygoru podobnego do tego, jaki zespół ds. fuzji i przejęć przeprowadza due diligence na określony target.

Błędy procesu komercjalizacji – niedopasowanie propozycji wartości do potrzeb rynkowych

W procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, często występują błędy wynikające z niedopasowania propozycji wartości do potrzeb rynkowych. Właściwe zrozumienie tych błędów może przyczynić się do poprawy strategii marketingowej, komunikacji oraz efektywności procesu komercjalizacji. Instytut Analiz A360 wskazuje na kilka najczęstszych błędów, które można zidentyfikować i uniknąć poprzez odpowiednią procedurę komercjalizacji.

Kluczowe Czynniki Komercjalizacji Innowacji w Procesie Ekspansji Rynkowej – marketing, komunikacja, segmentacja, profilowanie, wskaźniki technologiczne, badania i rozwój

W ramach procesu komercjalizacji innowacji, kluczową rolę odgrywa strategia marketingowa i komunikacja. Aby skutecznie wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek, konieczne jest zrozumienie potrzeb rynkowych oraz dopasowanie propozycji wartości do tych potrzeb. W tym celu, Instytut Analiz A360 proponuje wykorzystanie procedury komercjalizacji, która obejmuje segmentację klientów, klasyfikację klientów oraz profilowanie klientów.

Profilowanie / Segmentacja Klientów – Strategia Rynkowa

Profilowanie klientów, znane również jako segmentacja klientów, to proces analizy i klasyfikacji klientów na podstawie określonych cech, zachowań, preferencji lub innych czynników demograficznych, psychograficznych i behawioralnych. Celem profilowania klientów jest lepsze zrozumienie klientów, identyfikacja ich potrzeb i preferencji oraz dostarczenie im spersonalizowanych produktów, usług i komunikacji.

Przepływy produktów Hi/Mid-Hi Technology pomiędzy krajami

Na początku XXI wieku Stany Zjednoczone były największym importerem produktów pośrednich w działalności gospodarczej o wysokim i średnim natężeniu B+R, a Japonia była ich głównym dostawcą. Dwadzieścia lat później Chiny stały się największym importerem i eksporterem tych półproduktów.

Krajowe wskaźniki nakładów brutto na B+R (GERD)

Stany Zjednoczone pozostają krajem, który wydaje najwięcej na badania i rozwój na świecie, a za nimi uplasowały się Chiny, które już w 2014 r. wyprzedziły Unię Europejską. Intensywność badań i rozwoju w Chinach wzrosła z 1,71% w 2010 r. do 2,45% w 2021 r. Przekracza to intensywność badań i rozwoju w Unii Europejskiej (2,15%), ale nadal jest nieco poniżej poziomu w Stanach Zjednoczonych (3,46%).

Strategiczna autonomia w badaniach i innowacjach

Technologia odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej konkurencji geopolitycznej (The White House, 2022), a przywództwo technologiczne jest fundamentalne dla gospodarczego dobrobytu i bezpieczeństwa państw OECD. W celu osiągnięcia przywództwa konieczne jest stosowanie środków ochrony technologii, zwłaszcza tych o potencjale podwójnego zastosowania, przed strategicznymi konkurentami. Jednak współczesne innowacje technologiczne są coraz bardziej zależne od współpracy i globalnego rozproszenia, co komplikuje te wysiłki (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2022).

Asystent Innowacji według NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

Asystent InnowacjiwedługNCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) ASYSTENT INNOWACJI – NCBR W czym może pomóc Asystent Innowacji Asystent Innowacji ma

Czynniki Doboru Wskaźników Innowacyjności w Kontekście Interesariuszy

Czynniki Doboru Wskaźników InnowacyjnościvsInteresariusze MAPA KORELACYJNA Czynniki doboru skwantyfikownych wskaźników Czynniki doboru wskaźników innowacyjności mogą różnić się w zależności od

Mapy Skwantyfikowanych Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa

Kwantyfikowane Mapy Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji – Metodyki Badawcze Kwantyfikowane Mapy Korzyści z wdrożenia