Zegarmistrz Biznesu Audit360

Audit360
Zegarmistrz Biznesu - "AudytorzyR"

Audit360
Audit360
Zegarmistrz biznesu “AudytorzyR” 

Jesteście zmęczeni samodzielnym naprawianiem świata, to Portal Audit360, jest stworzony właśnie dla Was.

Zapraszamy – Autorzy.

Audit360 Zegarmistrz Biznesu

Portal Audit360 – struktura:

 1. Podział na zagadnienia;
  • Systemy Zarządzania,
  • Logistyka,
  • Dofinansowanie,
  • Zarządzanie Projektami,
  • Ekspansja Rynkowa,
  • Szkolenia,
  • Outsourcing / Insourcing / Consulting,
  • Anioł Biznesu,
  • Instytut Analiz Audit360,
  • Sklep Audit360,
  • Subskrypcje,
  • Kontakt.
 2. Podział na warstwy;
  • Doradztwo Biznesowe,
  • Edukacja Biznesowa/Branżowa,
  • Baza Specjalistycznego Osobowego Wsparcia MŚP – usługi świadczone osobiście, przez Ekspertów o poziomie doświadczenia, co najmniej Lidera, Menadżera oraz Członków Zarządów MŚP (mikro, małych, średnich Podmiotów), dużych i korporacyjnych przedsiębiorstw, a także przez Członków Rady powiązań kooperacyjnych Podmiotów.
  • Usługi analiz biznesowych, logistycznych, projektowych, rynkowych (świadczone online oraz osobiście z przeznaczeniem dla Przedsiębiorstw i ich pracowników).
 3. Podział ze względu na przeznaczenie;
  • Kadra Zarządzająca Podmiotem lub Powiązaniem Kooperacyjnym,
  • Pracownicy Podmiotów,
  • Wsparcie Ekspertami branżowymi, efektów pracy Działów HR,
  • Osoby fizyczne, które z własnej inicjatywy, chcą zaoszczędzić nakład pracy a jednocześnie osiągnąć spektakularne efekty,
  • Zautomatyzowanie/Uwiarygodnienie/Walidacyjność/Standaryzacja/Pewność podejmowania decyzji biznesowych z wykorzystaniem dorobku “Instytutu Analiz”:
    • najnowszych osiągnięć wizualizacji/percepcji,
    • prostych oraz skomplikowanych wielowarstwowych analiz,
    • dostępności (także online)  indywidualnych danych danego Podmiotu.
  • Sklep Audit360, gdzie można nabyć produkty lub usługi np. Instytutu Analiz.

Nowości

Wersja językowa »