Zegarmistrz Biznesu Audit360

Portal Audit360

Zegarmistrze Biznesu - "AudytorzyR"

Portal “Audit360”
Zegarmistrze biznesu “AudytorzyR” 

Jesteście zmęczeni samodzielnym naprawianiem siebie i świata, to Portal Audit360, jest stworzony właśnie dla Was.

Zapraszamy – Autorzy.

Audit360 - Kogo i jak wspieramy?

Audit360 - Struktura / Przeznaczenie

Portal Audit360 – struktura:

 1. Podział na zagadnienia;
  • Systemy Zarządzania,
  • Logistyka,
  • Dofinansowanie,
  • Zarządzanie Projektami,
  • Ekspansja Rynkowa,
  • Szkolenia,
  • Outsourcing / Insourcing / Interim / Consulting,
  • Anioł Biznesu,
  • Franchising,
  • Analizy Biznesowe,
  • Referencje,
  • Subskrypcje,
  • Kontakt.
 2. Podział na obszary;
  • Doradztwo Biznesowe,
  • Usługi planowania, zarządzania, realizacji pomysłów/ projektów biznesowych Klientów,
  • Edukacja Biznesowa/Branżowa,
  • Baza Specjalistycznego Osobowego Wsparcia MŚP – usługi świadczone osobiście, przez Ekspertów o poziomie doświadczenia, co najmniej Lidera, Menadżera oraz Członków Zarządów MŚP (mikro, małych, średnich Podmiotów), dużych i korporacyjnych przedsiębiorstw, a także przez Członków Rady powiązań kooperacyjnych Podmiotów,
  • Usługi analiz biznesowych, logistycznych, finansowych, projektowych, rynkowych, HR (świadczone online oraz osobiście z przeznaczeniem dla Przedsiębiorstw i ich pracowników).
 3. Podział z punktu widzenia przeznaczenia usług (do kogo kierujemy wiedzę i kompetencje);
  • Dla Kadry Zarządzającej Podmiotem lub Powiązaniem Kooperacyjnym,
  • Dla Liderów, Menadżerów oraz Specjalistów,
  • Do kandydatów na Liderów/ Menadżerów/ Ekspertów,
  • Do Podmiotów Szkoleniowych/Edukacyjnych,
  • W celu wykonania specjalistycznych zadań przez Pracowników Podmiotów/Organizacji,
  • Poprzez wsparcie Ekspertami branżowymi efektów pracy działów HR,
  • Dla osób fizycznych, które z własnej inicjatywy, chcą zaoszczędzić nakład pracy, a jednocześnie osiągnąć spektakularne efekty,
  • W celu Zautomatyzowania/Uwiarygodnienia/Walidacji/Standaryzacji/Pewności podejmowania decyzji biznesowych z wykorzystaniem dorobku “Instytutu Analiz”:
    • najnowszych osiągnięć wizualizacji/percepcji,
    • prostych oraz skomplikowanych wielowarstwowych analiz,
    • dostępności (także online)  indywidualnych statystyk, paneli zarządczych dla danego Podmiotu.
 4. Wyodrębnione usługi specjalistycznehttps://job.audytorzy.com – gdzie można nabyć produkty lub usługi Instytutu Analiz, przeznaczone dla:
  • Członków Rad Nadzorczych,
  • Udziałowców, Akcjonariuszy,
  • Właścicieli, Prezesów i Grup Zarządczych,
  • Menadżerów, Liderów, Specjalistów,
  • Podmiotów oraz Organizacji.

Zapraszamy do lektury

Zespół: “Europe Quality Group A360”, “Portal Audit360”, “Audytorzy R”

oraz osobiście Autorzy i Eksperci.

 

Nowości Audit360

Wersja językowa »