Instytut Analiz A360

Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki

Analiza rotacji produktów/ zapasów/usług Analiza ABC

Dlaczego warto, wykonać analizę poprawnie algorytmicznie oraz w sposób wielowątkowy i interaktywny zaprezentować?

Korzyści wykonania analizy rotacji produktów/ towarów/ zapasów w obszarze biznesu:

 

 

 

 

 

Można wiele wariacji informacji uzyskiwać – jednakże najważniejsze, to ustalić strategiczny oraz operacyjny sposób spojrzenia na ich wyniki oraz korelacje, a także powtarzalność przez porównanie tych samych ustalonych wskaźników efektu w czasie.

Sprzedaż

Analiza rotacji i korelacji, pozwala ustalić obrót ilościowy/wartościowy/zyskowności, jak i proporcje do:

 • regionu, strefy, czasu,
 • osoby, grupy, projektu,
 • metod sprzedaży,
 • wpływu kosztów poświęconych na osiągnięcie obrotu
 • wpływu decyzji, sposobu osiągnięcia, działań marketingowych, etc.
 • procesu życia produktu (nowość, życie, starzenie się),
 • zmiennego popytu w kontekście fazy życia produktu
 • zyskowności, jak i proporcji nieefektywnych do efektywnych biznesowo towarów,
 • wpływu współczynnika wartości towarów na jego sprzedaż oraz proporcje w stosunku do innych towarów,
 • klasyfikację wskaźnika oczekiwań biznesowych budowanego na grupie asortymentowej oraz korelacji z innymi grupami.
 • etc.
Zapasy:
Analiza rotacji i korelacji, pozwala na:
 • zidentyfikowanie zapas nierotującego, rotującego oraz korelacji,
 • wyznaczenie granic decyzyjnych (wskaźników bezpieczeństwa), kiedy stanie się zapasem pożądanym, a kiedy nie,
 • wygenerowania informacji o zapasach pożądanych nadmiernych, nieefektywnych oraz zagrożonych wykluczeniem biznesowym,
 • ocenić wskaźnikową zdolność do podejmowania decyzji o wykluczeniu z wyprzedzeniem zapasu, zanim stanie się on nadmiernym.
 • etc.

Można wiele wariacji informacji uzyskiwać – jednakże najważniejsze, to ustalić strategiczny oraz operacyjny sposób spojrzenia na wyniki oraz korelacje, a także powtarzalność przez porównanie tych samych ustalonych wskaźników efektu w czasie.

W budowaniu planów strategicznych, połączenie/korelacja analizy ABC z XYZ, może pozwolić na inicjowanie decyzji zarządczych.

Korzyści wykonania analizy rotacji produktów/ towarów/ zapasów w obszarze interaktywnej prezentacji:

Interaktywna Prezentacja:
 • jednym kliknięciem można włączać i wyłączać funkcje oraz zakres wyświetlania ważnych informacji,
 • można zobrazować informacje na aktywnej mapie, zdjęciach, tle, lokalizacji, osobach, trendach,
 • można wejść w informacje wyświetlane na ekranie i uaktywnić inne poziomy wiedzy danego wykresu, tabeli, mapy
 • pozwala podnieść przyswajalność materiału,
 • podnosi prestiż prezentującego oraz swoją pracą okazuje szacunek dla słuchaczy,
 • obrazy mogą być wyświetlane na forum międzynarodowym, ponieważ są kompilowane graficznie w celu obsłużenia prestiżowych wydarzeń,
 • inne.

Korzyści wykonania analizy rotacji produktów/ towarów/ zapasów w „Instytucie Analiz”:

Zlecenie usługi:
 • oszczędność poświęconego czasu na wygenerowanie obrazów, zestawień i prezentacji danych,
 • my potrzebujemy do 24godzin na sporządzenie, a Specjalista, co najmniej pół roku swojej pracy na przygotowanie wzorców, oraz kolejne kilka dni na ponowienie analizy,
 • zamiast generować koszt na stanowisku w celach suportu, można go przeznaczyć na inne widoczne efekty pracy lub wypoczynek z rodziną,
 • Lider będzie miał czas na liderowanie, a zarząd na właściwą i powtarzalną ocenę efektywności firmy oraz osób.
 • Specjalista będzie dumny ze swojej pracy (przygotowanie właściwych danych), oraz ich prezentacji, a zarząd z międzynarodowego standardu wizualizacyjnego oraz efektywności merytorycznej,
 • inne.
Przykładowa analiza rotacji - usługa online "Instytut Analiz"
Prosta procedura zamówienia
Analiz Interaktywnych
 1. Zamawiasz typ analizy,
 2. Podajemy Ci format danych wejściowych (zwykle przy początkowej współpracy, prosimy o dane w formacie pliku Excel lub CSV).
 3. Istnieje możliwość uzgodnienia poszerzenia danych prezentowanych w analizie.
 4. Opłacasz standard usługi online.
 5. Idziesz na zasłużony odpoczynek.
 6. W uzgodnionym terminie (do 24godzin) otrzymujesz link do:
  • Analizy Interaktywnej,
  • pobrania pliku analizy w PDF,
  • pobrania prezentacji analizy w Power Point.
 7. Wystawiasz nam Laurkę w postaci Ankiety.
W przypadku powtarzalnej współpracy, możesz otrzymać „gratis”:
 • własny box do sporządzania oraz korekty analiz,
 • analizy porównawcze z wypracowanym standardem oraz wizualizacją dla Twojej Firmy, 
 •  
 • dostęp do analizy trendów,
 • analizy interaktywne do pracy na telefonie (Android, IOS),
 • rozbudowany interface o Twoje loga, wizualizację oraz preferencje,
 • zamiast pracy na plikach Excel/Csv, uzyskać integrację z bazą danych online,
 • zmniejszenie kosztów analiz, poprzez ich automatyzację bez obsługi człowieka,
 • dodatkowe ekspertyzy, 
 • możliwość wykonywania analiz oraz ich korekt automatycznie, natychmiast po wysłaniu "Twoich danych" z szybkością realizacji do kilku minut (ograniczenia wyłącznie informatyczne dotyczą wielkości pakietów danych oraz ich przesyłu), 
Zachęcamy do „klikania”
Analizy Interaktywnej.
Ps. "klikaj prawym i lewym przyciskiem" także na ekranach, np. odznacz towary - zobacz co się stanie!!!
W przypadku Twoich raportów porównawczych, pojawią się także "trendy".
Pamiętaj, że w docelowej analizie zastąpimy dane, logo, osoby, inicjały, etc. Twoimi.
Analizę Interaktywną,
Spersonalizowaną dla Twojej firmy, można mieć do własnej dyspozycji za:

Cenę mniejszą niż jedna roboczogodzina Specjalisty/Eksperta
Instytu Analiz
Ekspert
Analiza Interaktywna, wyświetlana będzie na krajowej, międzynarodowej konferencji?

Poinformuj nas o tym
Dodamy dodatkowo
technologię oraz prestiż
Instytu Analiz
Zespół
Analiza Interaktywna, ma oszczędzać Ci czas na stałe?

Napisz
Zapiszemy szablon
Instytu Analiz
Zespół
Chcesz wystąpić w roli Eksperta wykorzystując technologię
Analizy Interaktywnej?

Opracujemy Indywidualne Komentarze
opisujące Analizę
Językiem Branżowym
Instytu Analiz
Zespół
Analizy są częścią Twojej codzienności?
Chcesz mieć czas wolny na stałe?
to

Wykonamy pracę koncepcyjną
za Ciebie
Instytu Analiz
Zespół
Analiza Interaktywna A360