ISO37001 System Zarządzania Antykorupcyjnego

ISO 37001 - System Zarządzania Antykorupcyjnego

ISO 37001 Zarządzanie Antykorupcyjne
System Zarządzania Antykorupcyjnego wg. normy ISO 37001, stanowi wytyczne procesowe wdrożone w firmie, które w głównej mierze chronią zarząd oraz pracowników przed prawnymi, gospodarczymi, społecznymi skutkami działań osób nieupoważnionych.

Ostatnie konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju miały na celu zwalczanie przestępstw przekupstwa, w wyniku czego 41 krajów ustanowiło zapisy dotyczące przepisów antykorupcyjnych.  Organizacje, których przedstawiciele są uznawani za wręczających lub przyjmujących łapówki, podlegają nie tylko surowym karom finansowym, ale także sami dyrektorzy ryzykują osobistą odpowiedzialnością karną lub cywilną. 

Czym jest ISO 37001: wytycznymi do obszarów zagrożenia w których należy opracować i wdrożyć własne adekwatne do wymagań Podmiotu praktyki. Jest bezpiecznikiem proceduralnym zarządu i osób. Jest publiczną wizytówką misji Organizacji

Czym nie jest system wg. ISO37001: urzędem ds. zwalczania przestępczości lub jego delegaturą społeczną.

Wersja językowa »