Program dla Kobiet – Szkolenia

Program dla Kobiet
Moduł Szkoleniowy

Program dla Kobiet Szkolenia

Program dla Kobiet - Moduły Programu

Szkolenia tylko dla Kobiet

Szkolenia prowadzimy w trybie Interim, Consultingu, Outsourcingu oraz Insourcingu

Szkolenia tylko dla Liderek

Profesjonalny wiarygodny Lider,

Szkolenie jest idealne dla kobiet na średnim i wyższym poziomie, które chcą być postrzegane jako wiarygodni liderzy.

Czy kiedykolwiek czułaś, że jesteś zbyt sztywna, bojaźliwa, agresywna, nerwowa, apodyktyczna, emocjonalna, masz nudny głos lub brakuje Ci pewności siebie? Jeśli chcesz być uważana za Lidera, to konieczne jest dopracowanie werbalnych i niewerbalnych komunikatów.

Seminarium szkoleniowe dla kadry kierowniczej dla kobiet pomaga to osiągnąć.

Tematyka seminarium bada kluczowe elementy bycia „potężnym/silnym”. W sprzyjającej atmosferze otrzymasz szczerą opinię od swojego instruktora i rówieśników, skorzystasz z praktyki filmowania i improwizacji oraz uzyskasz realistyczne wyobrażenie o swoim obecnym wizerunku oraz emanacji siły. Następnie zidentyfikujesz i poćwiczysz poprawę swojej obecności mocy. Jest to idealne seminarium dla kobiet, które chcą wpływać i zmaksymalizować swoją osobowość kierowniczą, które jest wypełnione spersonalizowanym coachingiem i bieżącymi roboczymi opiniami.

Co osiągniesz:

 • Dowiedz się, jak język ciała i zachowania werbalne wpływają na Twój wizerunek lidera,

 • Dowiedz się, w jaki sposób niewielkie zmiany mogą poprawić twoją zdolność postrzegania Cię, jako potężnej Liderki,

 • poprawisz używanie języka werbalnego oraz mowy ciała w odpowiedni sposób, aby zwiększyć swój wpływ,

 • Zrozumienie, jak potężni przywódcy różnią się między sobą oraz nauczysz się równoważyć ich mowę oraz język ciała w zależności od okoliczności,

 • Dowiesz się, jak osiągać zaufanie w każdej sytuacji biznesowej,

 • Otrzymasz spersonalizowany coaching i dokładne, szczere informacje zwrotne od swoich instruktorów i rówieśników.

Co zyskasz:

 • Tworzenie autentycznej historii: jakim jesteś liderem?

 • Dlaczego zasługujesz na bycie liderem?

 • Zrozumienie, jak okazywać zaufanie i okazywać szacunek,

 • Wiedzę, jak w razie potrzeby emitować pozytywną energię,

 • Kierowanie mową ciała i określanie, jak uzyskać wyniki,

 • Identyfikowanie twojego obecnego profilu mowy ciała: Czy masz wysoką czy niską moc?

 • Zrozumienie wpływu twojego osobistego wyglądu,

 • Identyfikacje obrazu oraz słów i fraz, których należy unikać,

 • Ćwiczenia bycia „pewnym siebie liderem”, nawet jeśli masz wątpliwości,

 • Planowanie pozytywnego „mówienia” i twoich mocnych stron oraz emanację mocy sprawczej.

Cel kształcenia:

 •   Zidentyfikuj kluczowe elementy potężnej obecności wykonawczej,

 •  Oceń swój obecny wizerunek wykonawczy,

 •   Zastosuj sprawdzone techniki i siły, aby pokazać autentyczną osobistą pewność siebie i obecność,

 •   Odzyskaj przewagę z werbalnych i niewerbalnych wpadek i źle zarządzanych emocji.

Mentalne elementy osobowości sprawczej:

 •   Zastosuj zasady opanowania i pewności, aby ujawnić swoją stanowczość,

 •   Oprawiaj osobowość rozmową i wizualizacją, aby pomóc Sobie osiągnąć pożądaną osobowość sprawczą

 •   Zintegruj narzędzia zaufania wewnętrznego, aby wzmocnić swoje zachowania zewnętrzne.

Werbalne i niewerbalne elementy osobowości sprawczej:   

 • Uznaj, że wiarygodność kształtuje się poprzez celowe wykorzystanie filarów osobowości sprawczej,

 • Zidentyfikuj osobiste autentyczne wyrażenie werbalnych i niewerbalnych elementów osobowości sprawczej.

Poziom obecności i mocy osobowości w pracy:

 •  Pokaż, jak wykorzystać historię do opracowania i dostarczenia niezapomnianych wrażeń,

 •  Oceń obecność zawodową, poprzez przegląd nagranej pracy i opinie zwrotne od kierownictwa.

Mocne strony imponującej osobowości:

 •   Identyfikuj i używaj mocy osobowościowej pozycji, która wspiera zarówno odczuwanie, jak i zachowanie,

 •   Zastosuj pięciostopniowy proces zarządzania emocjami.

Odzyskiwanie elastyczności i doskonalenie pozycji zawodowej:

 •    Oceniaj trudne sytuacje i celowo wybieraj zachowania, które wykazują wizerunek wykonawczy i zmniejszają postrzeganie agresji,

 •    Zidentyfikuj różnorodne działania, które należy podjąć, gdy trzeba odzyskać dane z wpadki osobowej,

 •    Analizuj i dostosowuj osobowość w symulowanej sytuacji na spotkaniu,

 •    Wymień strategie konsekwentnego prezentowania elastycznej, dopracowanej osobowości sprawczej.

Zapraszamy

Budowanie marki własnej Lidera w niesprzyjającym środowisku.

Kto powinien być uczestnikiem szkolenia; –  Kobiety biznesu, które chcą rozwijać się w swoich organizacjach, opracowując najlepszy możliwy styl przywództwa, dopasowany do pożądanych stanowisk.

Pomimo wieloletnich postępów, zarówno w zakresie polityki prawnej, jak i korporacyjnej, wiele wykwalifikowanych kobiet nie dostaje pracy, jakiej oczekują. Błędne wyobrażenia, stereotypy i niewłaściwe emocje obu płci, mogą nadal sabotować nadzieje zawodowe kobiety – chyba że podejmie ona bardziej strategiczne podejście do kariery.

Ten praktyczny kurs przywództwa pokazuje Wam, nieprzeciętnym kobietom, jak strategicznie wykorzystywać swoje mocne strony i umiejętności – przewagę konkurencyjną – jednocześnie opanowując emocje w nawet najbardziej niechcianej atmosferze.

Dowiesz się, jak zbudować sieć wsparcia, podejmować sprytne ryzyko i patrzeć na konkurencję w bardziej pozytywnym świetle.

Odkryjesz, jak postępować w sposób, który da ci szacunek i realizuj swoje cele z pozytywną energią. Wróć do swojej pracy, czując się pewnie, gotowa do nieustraszonej rywalizacji i na lepszej pozycji, aby zostać rozpoznanym, wynagradzanym za swoje prawdziwe możliwości.

Przełamiesz jawne i ukryte uprzedzenia panujące wobec kobiet liderów.
Przyjmiesz postawę konkurencyjną, która wykorzystuje Twoje mocne strony jako kobiety i fachowca.
Zbudujesz szeroką i strategiczną sieć kluczowych interesariuszy, którzy będą promować Twoją karierę.
Unikniesz perfekcjonistycznego podejścia do konkurencyjnych i trudnych sytuacji.
Szybko odzyskasz straty, ucząc się brać rzeczy mniej osobiście
Nauczysz się radzić sobie z hiper konkurencyjnymi kolegami, z którymi masz niskie zaufanie.

Staniesz się bardziej pewną siebie, asertywną kobietą w konkurencyjnym, zdominowanym przez mężczyzn świecie zawodowym.
Wyjdziesz ze strefy komfortu i wypracujesz bardziej odporny sposobu myślenia.
Zdobędziesz przewagę konkurencyjną, poprzez podejmowanie inteligentnego ryzyka zawodowego.
Zainicjujesz i utworzysz przyjazne relacji między konkurentami i konkurentkami.
Rozwiniesz sieci powiązań strategicznych w wirtualnym świecie gospodarczym.
Nauczysz się współpracować z ludźmi, których nie lubisz.

Cele kształcenia

 •     Opiszesz poznawczo swoją konkurencję opartą na współpracy i poznasz, jak zastosować ten sposób myślenia, aby prowadzić z ufnością całą grupę.

 •     Zidentyfikujesz możliwości podjęcia inteligentnego ryzyka w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej

 •     Wyjaśnienie zalety partnerów stymulujących, aby stać się bardziej doświadczonym organizacyjnie, zbudować strategiczną sieć i zwiększyć swoją widoczność.

Obszar – opracowanie sposobu myślenia na temat konkurencji opartej na współpracy:

 • Rozróżniaj opinie mężczyzn i kobiet na temat konkurencji.

 • Wyjaśniaj sobie, w jaki sposób perfekcjonizm hamuje konkurencję.

 •  Zrozumiesz, w jaki sposób cechy kobiece mogą być atutem w przywództwie.

 •  Zdefiniujesz sposób myślenia we współzawodnictwie w korelacji ze współpracą.

Definiowanie marki inteligentnego podejmowania ryzyka i odporności osobistej:

 •     Zrozumiesz, dlaczego inteligentne podejmowanie ryzyka zawodowego ma kluczowe znaczenie dla Twojej marki.

 •     Zrozumiesz znaczenie posiadania elastycznego sposobu myślenia.

 •    Przyswoisz cztery strefy wydajności: Blah, Comfort, Stretch i Yikes

 •    Zrozumiesz cel zapewnienia sobie komfortu w strefie rozwoju pracowniczego.

 •     Zidentyfikujesz praktyczne podejście do podejmowania inteligentnego ryzyka.

Działanie z doświadczeniem organizacyjnym:

 •     Zastosuj strategie, aby stworzyć doświadczoną rolę organizacyjną.

 •     Opisz metody przezwyciężania negatywnych etykiet, które mogą ograniczać przywództwo.

 •     Zidentyfikuj i wykorzystaj strategiczne taktyki „Organizacyjne rozumienie”, aby promować markę lidera.

Zbuduj sieć strategiczną:

 •     Zidentyfikuj powody, dla których ważna jest silna sieć strategicznego przywództwa.

 •     Utwórz plan działania w celu opracowania idealnej sieci przywódczej.

Współpraca z hiper-konkurencyjnymi kolegami:

 •     Rozróżnij różne typy hiper-konkurencyjnych kolegów.

 •     Wypracuj przekonanie o posiadaniu kompetentnych, ale niepodobnych do Ciebie kolegów lub rozpoznawalność osób o niskim zaufaniu.

 •     Opisz strategie i taktykę radzenia sobie z trudnymi kolegami.

Budowanie relacji z partnerami stymulującymi:

 •     Zdefiniuj cztery poziomy tempa partnerów.

 •     Opisz, jak tworzyć przyjaznych konkurentów i pretendentów oraz naucz się pokonywać typowe pułapki.

 •     Buduj relacje partnerskie Pacing

Zapraszamy

Trening z zarządzania dla nowych Menadżerek,

Mimo, że mogą pracować obok siebie w tym samym biurze, mężczyźni i kobiety, to często mają bardzo różne doświadczenia w miejscu pracy. Co to oznacza dzisiaj dla kobiety-menedżera? Jak wkroczyć w bardziej profesjonalną rolę ze zwiększonym autorytetem i sprostać obowiązkom związanym z pracą, a co najważniejsze pozostać autentycznym i być sobą?

Ten przełomowy kurs, daje podstawowe umiejętności niezbędne do skutecznego przejścia od samodzielnego współpracownika do szanowanego menedżera, który może osiągnąć sukces w zespole i poprawić wyniki finansowe. Zbuduj aktywa swojej roli menadżera poprzez dogłębną praktykę swoich umiejętności, stosując odgrywanie ról, ćwiczenia i sesje treningowe. Dowiedz się, jak dostosować styl zarządzania i zwiększać swoją świadomość na temat „norm” płciowych i różnic kulturowych.

Jest to kurs, który pomoże Ci zidentyfikować obszary rozwoju, wykorzystać swoje mocne strony i uzyskać optymalne wyniki od każdego członka Twojego zespołu.

 • Zyskaj głębsze zrozumienie swoich ról i obowiązków

 • Dostosuj swój styl do potrzeb poszczególnych członków zespołu.

 • Zrozum zmieniające się zasady zaangażowania w środowisku pracy.

 • Zobacz miejsce pracy przez soczewki mężczyzny i kobiety.

 • Zrozum niuanse bycia graczem zespołowym.

 • Uświadom sobie różnice płciowe i kulturowe.

 • Rozwijaj nowe nawyki, aby zostać mistrzem delegującym i motywującym.

Twoja rola, jako menedżera:

 •     Określenie cech i umiejętności wymaganych do skutecznego zarządzania.
 •     Zrozumienie roli i obowiązków menedżera.
 •     Nauka przejścia od isamodzielnego współpracownika do menedżera.
 •     Umiejętność efektywnej pracy z wielopokoleniową siłą roboczą.
 •     Nauczenie się, jak płcie działają inaczej.
 •     Uznanie wyjątkowych aspektów zarządzania zdalnymi zespołami.

Zarządzanie wydajnością:

 •     Określenie wyzwań skutecznego zarządzania wydajnością.
 •     Zrozumienie i przeprowadzenie planowania wyników, ułatwień i oceny.
 •     Ćwiczenie umiejętności wyznaczania celów, dostarczania skutecznych informacji zwrotnych i prowadzenia dyskusji.

Efektywna komunikacja:

 •     Uznanie, czym tak naprawdę jest skuteczna komunikacja.
 •     Wyjaśnienie komunikacji niewerbalnej i różnic między płciami.
 •     Zrozumienie zachowań językowych kobiet, które mogą obalić lub osłabić efektywność komunikacji.
 •     Dokładne zrozumienie pięciu elementów komunikacji menedżerskiej.
 •     Naucz się dopasowywać właściwą metodę komunikacji do celu komunikacji.
 •     Identyfikacja wyzwań i praktyk podczas wirtualnej komunikacji.

Zrozumienie i docenienie:

 • Sztuka wpływania na innych.
 • Rozwijanie ludzi, docenianie różnic i zachęcanie do uczciwej komunikacji.
 • Poprawa stylu przywództwa, aby zyskać zaangażowanie pracowników.
 • Dopasowanie stylu przywództwa do potrzeb rozwojowych i wykonywanych zadań.

Coaching dla wydajności:

 •     Dowiedz się, w jaki sposób coaching pomaga w rozwoju i osiągnięciu celu.
 •     Odkrywanie wymagań i znaczenia coachingu.
 •     Ćwiczenie coachingu i korygowanie trudnych i nieefektywnych zachowań.
 •     Zarządzania dyskusją coachingową.
 •     Identyfikacja różnic między coachingiem a dyscypliną.

Tworzenie klimatu motywacyjnego:

 •     Zdefiniowanie motywacji i swojej roli w tworzeniu motywacyjnego otoczenia.
 •     Koszt demotywacji i wycofania się.
 •     Uznanie ważnych elementów procesu motywacyjnego.
 •     Tworzenie własnej praktyki budowania klimatu motywacyjnego.

Delegacja do spraw wzrostu swojego znaczenia i rozwoju:

 •     Zrozumienie różnych rodzajów przekazywania uprawnień.
 •     Poznanie korzyści i wyzwań związanych z przekazaniem uprawnień.
 •     Rozpoznanie strefy komfortu podczas delegowania.
 •     Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę o delegacji.
 •     Ćwiczenie umiejętności delegowania.

Zdefiniowanie roli menedżera – metody:

 •     Zidentyfikuj cechy wymagane do skutecznego zarządzania.
 •     Zdefiniuj zarządzanie.
 •     Opisz, w jaki sposób menedżerowie zapewniają wartość.
 •     Zidentyfikuj role i obowiązki kierowników.
 •     Opisz kontekstowe problemy i wyzwania, przed którymi stają menedżerowie.

Ciągłe zarządzanie wydajnością:

 •     Określ cel zarządzania wydajnością.
 •     Opisz proces skutecznego zarządzania wydajnością.
 •     Zidentyfikuj wyzwania związane z zarządzaniem wydajnością.
 •     Zwizualizuj umiejętności zarządzania wydajnością.

Zrozumienie i docenianie przywództwa sytuacyjnego, czyli
„Sztuka wpływania na innych”:

 •     Definicja przywództwa, jako sztuki wywierania wpływu na innych.
 •     Badanie trzech umiejętności przywódcy sytuacyjnego.
 •     Stosowanie trzech umiejętności.

Coaching dla wydajności:

 •     Zdefiniuj coaching.
 •     Określ znaczenie coachingu.
 •     Określ wymagania dotyczące skutecznego coachingu.
 •     Zidentyfikuj mikro-umiejętności skutecznego coachingu.
 •     Użyj procesu trenowania wyzwań behawioralnych.
 •     Zaplanuj i zarządzaj dyskusją coachingową.
 •     Zidentyfikuj różnicę między coachingiem a dyscypliną.

Budowanie klimatu motywacyjnego:

 •     Określ rolę menedżera w motywowaniu pracowników.
 •     Zdefiniuj motywację.
 •     Określ znaczenie klimatu motywacyjnego.
 •     Rozpoznaj ważne elementy procesu motywacyjnego.
 •     Zidentyfikuj praktyki menedżerskie dotyczące budowania klimatu motywacyjnego.

Delegowanie na rzecz wzrostu i rozwoju:

 •     Określ typy menedżerów danej delegacji, w które mogą się skutecznie angażować.
 •     Zidentyfikuj znaczenie i przeszkody w skutecznej delegacji.
 •     Oceń swoje obecne praktyki dotyczące delegowania.
 •     Określ, co może być delegowane, a co nie.
 •     Oceń etapy skutecznego przekazania uprawnień.
 •     Użyj procesu prowadzenia dyskusji na temat delegacji.
Zapraszamy

Komunikacja Przywódcza Lidera

Bez względu na to, jak fascynująca jest wizja lub jak genialna jest strategia, bez komunikacji przywódczej nie ma egzekucji.

Zdolność do zdobycia pozycji, zdobycia zaufania i masowej lojalności nie jest umiejętnością, z którą trzeba się urodzić. Teraz możesz nauczyć się rozwijać zdolności i inspirować innych, wygłaszając przemówienia oraz prezentacje. To szybkie, zorientowane na wyniki szkolenie w zakresie komunikacji przywódczej, jest wyjątkowo zaprojektowane, aby wzmocnić twoje umiejętności komunikacyjne w zakresie przywództwa. Poznasz praktyczne techniki kształtowania przekazów przywódczych, wyostrzysz autentyczny głos przywódczy i zaangażujesz się w trudne rozmowy, których przeznaczeniem jest osiąganie Twojego wyniku.

Nabywane kompetencje:

 • Popraw swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie przywództwa.

 • Buduj większą charyzmę, zaufanie i lojalność.

 • Rozładujcie napięcie.

 • Pokonaj opór przed zmianami.

 • Motywuj obserwujących i inspiruj ich do działania

 • Wspieraj w trudnych sytuacjach.

Głosy skutecznych liderów – przeszłość i teraźniejszość:

 •     Opisz typowe sytuacje wymagające określonych umiejętności komunikacyjnych przywódców i oceń, jak dobrze posługujesz się językiem przywództwa w takich sytuacjach.

 •     Zidentyfikuj pięć cech skutecznej komunikacji przywódczej i oceń, jak dobrze je demonstrujesz.

Znalezienie głosu lidera:

 •     Naucz się dwóch składników głosu lidera.

 •     Opisz kilka stylów komunikacji przywództwa i opisz swój dominujący styl.

Tworzenie interesujących wiadomości, które inspirują do działania i przynoszą rezultaty:

 •     Wskaż pożądane wyniki komunikatu o przywództwie, korzystając z matrycy wyników.

 •     Kształtuj przesłanie przywódcze.

Ustawienie sceny dla skutecznej komunikacji:

 •     Wybierz odpowiednie forum dla komunikacji przywódczej i stwórz zwycięskie ustawienie dla swoich kluczowych komunikatów.

 •     Pokonaj strach na scenie i lęk komunikacyjny.

Przejmowanie inicjatywy:

 •     Generuj obecność i charyzmę, czyli umiejętności, które budzą szacunek.

 •     Wysyłaj jasne wiadomości, które maksymalizują zrozumienie odbiorców.

Ustawianie kierunku, w którym chcesz podróżować:

 •     Przekaż jasną misję i zainspiruj wizję i wartości.

 •     Przekazuj uprawnienia w sposób, który skłania innych do wzięcia odpowiedzialności.

Wpływanie i inspirowanie innych do działania:

 •     Zidentyfikuj czynniki demotywujące.

 •     Rozpal ogień w sercach innych.

Coaching, doradztwo i mentoring w celu poprawy wydajności:

 Pobudzaj i prowadź autentyczne sesje coachingowe, doradcze i mentorskie.

Reakcja na trudne i drażliwe tematy oraz sposoby, które rozładowują napięcie:

 •     Rozwiązywanie konfliktów i wrogich sporów

Metody:

 • Opisz i zastosuj pięć zasad skutecznej komunikacji przywódczej.

 • Stwórz przekonujące przesłanie przywództwa, które inspiruje działanie i przynosi rezultaty.

 • Opisz i zastosuj cztery style komunikacji przywództwa.

 • Przejmij kontrolę nad grupą ludzi i zdobądź ich wsparcie.

 • Z pasją komunikuj kierunek strategiczny.

 • Ustaw Kierunek Operacyjny (Deleguj Odpowiedzialność) na sposoby działania.

 • Wpływ na uzyskanie akceptacji zespołu oraz podjęte działania.

 • Inspiruj ludzi do robienia wszystkiego, co w ich mocy.

 • Trener, doradca i mentor oraz inne role – cel, aby budować swoje umiejętności i rozwijać się osobiście.

 • Rozpoznawaj i nagradzaj ludzi za ich wysiłki i dobrą pracę.

 • Podejmij trudną decyzję w sposób, który minimalizuje opór i maksymalizuje akceptację.

Zapraszamy

Skuteczna komunikacja pomiędzy kobietą Liderem a pracownikami

Dobrze się komunikujesz? – możesz stworzyć lub zniszczyć Twój profesjonalny wizerunek. Komunikacja wpływa bezpośrednio na to, jak inni postrzegają twoją pracę i wydajność – a także twoje perspektywy rozwoju kariery i mobilności. Niestety bycie dyplomatycznym, taktownym i wiarygodnym nie zawsze przychodzi naturalnie ludziom. Nawet gdy tak się dzieje, taką komunikację można łatwo wykoleić z powodu emocji i konfliktów. Aby być komunikatorem, który jest wykwalifikowany we wszystkich trzech obszarach, potrzeba świadomości, szkolenia i know-how, aby zastosować sprawdzone techniki w różnych sytuacjach.

Seminarium nauczy Cię, jak wybierać i używać najbardziej odpowiednich słów i tonów emocjonalnych dla każdej interakcji biznesowej. Zyskasz wgląd w swój styl komunikacji i style innych, jednocześnie budując umiejętności, aby wyraźnie i skutecznie odbierać i przekazywać informacje, pomysły, myśli, uczucia i potrzeby.

Metody:

 • Zastosuj dyplomację i takt, aby być wiarygodnym i skutecznym w komunikacji.
 • Zarządzaj wpływem komunikacji na Twój obraz.
 • Zdefiniuj i wykorzystaj swój styl komunikacji.
 • Rozwijaj i demonstruj lepsze umiejętności słuchania.
 • Zrozum znaczenie percepcji.
 • Poznaj różnice w stylu komunikacji i naucz się naginać własny styl.
 • Rozpoznaj wpływ stresu na komunikację i umiej się do niego dostosować.
 • Dowiedz się, co sprawia, że komunikacja jest skuteczna i wydajna oraz rozwijaj umiejętności jej modelowania.

Znaczenie percepcji:

 •     Zrozumienie, w jaki sposób postrzeganie i wizerunek mogą wpływać na postrzeganie Ciebie i Twojej wydajności przez innych.
 •     Uznanie, w jaki sposób wykazano się dyplomacją, taktem i wiarygodnością, poprzez dobrą komunikację.

Różnice w stylu komunikacji:

 •     Zobacz, w jaki sposób styl wpływa na wizerunek, jaki mają inni.
 •     Ulepsz swój styl, aby komunikować się z większą dyplomacją, taktem i wiarygodnością.
 •     Ukończenie szkolenie, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób styl wpływa na efektywność komunikacji.
 •     Dopasuj swój styl do płci, pokolenia i pozycji.
 •     Rozpoznanie wpływu stresu na sposób korzystania z cech stylu.

Skuteczna i wydajna komunikacja:

 •     Identyfikowanie i usuwanie blokad na drodze do skutecznej komunikacji.
 •     Umiejętność pozytywnego wpływania na wizualne, werbalne i wokalne elementy komunikacji.
 •     Opisanie modelu komunikacji.
 •     Wdrażanie strategii skutecznej komunikacji i ich ćwiczenie.
 •     Zrozumienie komunikacji niewerbalnej, jako kluczowej części procesu komunikacji.

Skuteczne umiejętności słuchania:

 •     Stosowanie dobrych umiejętności słuchania w celu komunikowania się z dyplomacją, taktem i wiarygodnością.
 •     Identyfikacja barier i przeszkód dla skutecznego słuchania.
 •     Używanie umiejętności słuchania do budowania i ulepszania swojego wizerunku.
 •     Zobacz, jak nieefektywne słuchanie może kosztować Ciebie i Twoją organizację.

Dyplomacja, takt i wiarygodność:

 •     Zdefiniowanie pięciu działań, które składają się na wiarygodną komunikację.
 •     Wykorzystanie umiejętności dyplomacji, taktu i wiarygodności w celu stworzenia skuteczniejszej komunikacji.
 •     Określenie, w jaki sposób „gorące naciski” powodują, że ludzie tracą dyplomację i takt oraz wiarygodność.
 •     Świadomość swoich „gorących nacisków” i przygotowanie się przed tymi sytuacjami.

Cele kształcenia:

 •     Zastosuj dyplomację i takt, aby być wiarygodnym i skutecznym mówcą.
 •     Zarządzaj wpływem na swój obraz.
 •     Zdefiniuj i wykorzystaj swój styl komunikacji.
 •     Wykorzystaj efektywne umiejętności komunikacyjne.
 •     Wykazuj dobre umiejętności słuchania.

Znaczenie spostrzeżeń:

 •     Przedyskutuj, w jaki sposób postrzeganie i wizerunek mogą wpływać na postrzeganie ciebie i wydajności pracy przez innych.
 •     Opisz, w jaki sposób wykazano dyplomację, takt i wiarygodność poprzez dobrą komunikację.

Różnice w stylu komunikacji:

 •     Wyjaśnij, w jaki sposób styl wpływa na wizerunek, który inni mają od ciebie,
 •     Oceń możliwości i wyzwania swojego stylu myślenia w pracy z innymi,
 •     Stwórz swój styl, aby komunikować się z większą dyplomacją, taktem i wiarygodnością.

Skuteczna i wydajna komunikacja:

 •     Zidentyfikuj i usuń przeszkody w skutecznej komunikacji.
 •     Wyjaśnij, jak pozytywnie wpływać na wizualne, werbalne i wokalne elementy komunikacji.
 •     Opisz model komunikacji Twojej osoby.
 •     Ćwicz przydatne umiejętności komunikacyjne.

Skuteczne umiejętności słuchania:

 •     Zidentyfikuj bariery i przeszkody w efektywnym słuchaniu,
 •     Stosuj dobre umiejętności słuchania, aby budować i poprawiać swój „wizerunek” oraz zdolność komunikowania się z dyplomacją, taktem i wiarygodnością.

Dyplomacja, takt i wiarygodność:

 •     Zdefiniuj pięć działań, które tworzą wiarygodną komunikację.
 •     Rozpoznanie sposobu wykorzystania dyplomacji i taktu podczas komunikowania się z innymi.
 •     Zastosuj dyplomację, takt i wiarygodność, aby stworzyć skuteczniejszą komunikację.
Zapraszamy

Przegląd

Skuteczni menedżerowie wykonują odpowiedzialne zadania. Poznaj sztukę zarządzania, która Cię wyróżni – SZYBKO. Korzystając z rozległych odgrywanych ról, samokontroli i dogłębnych ćwiczeń podnoszących umiejętności, poznasz motywację, delegację, coaching, komunikację, zarządzanie wynikami i przywództwo.

Weź udział w tym kursie, aby wypełnić luki w umiejętnościach i doprowadzić swój zespół – i swoją karierę – do nowych poziomów wielkości. Przygotuj się na zastosowanie zdobytej wiedzy i wróć do pracy z nową wiedzą, spostrzeżeniami oraz praktycznymi metodami, abyś odniosła sukces i była skutecznym nowym menedżerem.

Jakie korzyści odniesiesz?

 • Zwiększ swój poziom zaufania, jako nowego menedżera,
 • Zdobywaj umiejętności, aby pomagać pracownikom zdobywać większe kompetencje,
 • Dopasuj styl przywództwa do potrzeb rozwojowych pracowników,
 • Stwórz klimat sprzyjający motywacji i koleżeństwu,
 • Przygotuj się, aby wskazać drogę dla swojego zespołu, zapewniając jasną wizję i kierunek,
 • Wyposaż pracowników w zasoby, których potrzebują, aby być skutecznym,
 • Pewnie pomagaj pracownikom w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu barier.

Jakie kompetencje pozyskasz?

Twoja rola jako menedżera

 • Odkrywanie cech i umiejętności wymaganych do skutecznego zarządzania,
 • Określenie ról i obowiązków kierowników,
 • Badanie problemów kontekstowych i wyzwań, przed którymi stają dziś nowi menedżerowie

Ciągłe zarządzanie wydajnością

 • Określenie celu zarządzania wydajnością,
 • Identyfikacja procesu i wyzwań,
 • Ćwiczenie umiejętności zarządzania wydajnością,
 • Przeprowadzenie samokontroli w zakresie zarządzania wydajnością.

Zrozumienie i docenianie Przywództwa sytuacyjnego. Sztuka wpływania na innych.

 • Rozwijanie stylu przywództwa, aby zyskać zaangażowanie pracowników,
 • Dopasuj styl przywództwa do potrzeb rozwojowych pracowników.

Coaching dla wydajności

 • Określenie znaczenia i wymagań dotyczących coachingu,
 • Uczenie się mikro-umiejętności skutecznego coachingu,
 • Konfrontacja zachowań problemowych w taktowny sposób,
 • Korzystanie z Przewodnika do zarządzania dyskusją coachingową,
 • Rozróżnienie między coachingiem a dyscyplinowaniem.

Budowanie klimatu motywacyjnego

 • Uznanie roli kierownika w motywowaniu pracowników,
 • Badanie ważnych elementów procesu motywacyjnego,
 • Identyfikacja praktyk menedżerskich w budowaniu klimatu motywacyjnego

Delegowanie na rzecz wzrostu i rozwoju

 • Opis rodzajów delegacji, w których mogą uczestniczyć menedżerowie,
 • Ocena obecnych praktyk w zakresie delegowania zadań i ich wyzwań,
 • Rozpoznawanie tego, co można, a czego nie można przekazać,
 • Opisanie etapów skutecznego przekazania uprawnień,
 • Ćwiczenie dyskusji na temat delegacji

Seminarium – często zadawane pytania.

Czy to szkolenie jest dobre dla początkujących menedżerów?

Szkolenie AMA Management Skills for New Managers jest doskonałym źródłem informacji dla menedżerów po raz pierwszy otrzymujących tego poziomu zadania. To seminarium pozwala zbudować solidny fundament i nawyki, których potrzebujesz, aby odnieść sukces, jako menedżer.

Czy są jakieś specjalne ćwiczenia zarządzania, którymi mogę się podzielić z moim zespołem po seminarium?

Tak, po każdym seminarium uczestnicy otrzymują różne materiały i zasoby, aby dalej korzystać ze swoich umiejętności. Zasoby te mogą być udostępniane innym menadżerom, ale może im brakować kontekstu, jaki zapewnia seminarium.


Jakie umiejętności menedżerskie zostaną podniesione przez odbyte seminarium?

Szczególne umiejętności, których można się spodziewać podczas tego seminarium, to przywództwo, komunikacja, krytyczne myślenie, współpraca. Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby dać ci dogłębne zrozumienie tego, czego potrzeba, aby być dobrym menedżerem.

Jakie kredyty lub certyfikaty mogę uzyskać dzięki temu seminarium?

Czy seminarium jest dostępne w siedzibie naszej firmy?

Tak, wiele naszych seminariów można dostosować do prowadzenia w Twojej lokalizacji.

Zapraszamy

Przegląd

Dlaczego niektóre kobiety kwitną zawodowo, a inne są pomijane z powodu możliwości awansu zawodowego? Odpowiedzią jest często brak odporności i ostrożność w podejmowaniu ryzyka – z powodu różnych czynników. Dla kobiet szczególnie ważne jest rozwijanie większych umiejętności „odbicia” i zyskanie większego komfortu dzięki strategicznemu podejmowaniu ryzyka. Na szczęście można nauczyć się przekształcania wyzwań w rozwój i wykorzystywania umiejętności przywódczych w celu uzyskania jak najlepszej korzyści. Ten kurs oferuje potężne, praktyczne techniki, aby przełamać niepewność, zaakceptować zdrowy konflikt, dostosować się do trudnych wyzwań oraz opuścić strefę komfortu, aby wybrać nowe ścieżki rozwoju.

Jakie czynniki sukcesu pozyskasz?

 • Zwiększ samoświadomość i wykorzystaj tę zdolność do przyszłych wyzwań,
 • Naucz się wykazywać pewność i otwartość poprzez komunikację werbalną i niewerbalną,
 • Znajdź nowe strategie, aby znaleźć rozwiązania poza strefą komfortu,
 • Przełam niepewność i pracuj nad asertywnością, aby zabrać głos i rozwiązać konflikt,
 • Dowiedz się, jak trafiać do innych i dostosowywać się, aby wywrzeć jak najskuteczniejszy efekt.

Jakie kompetencje pozyskasz?

 • Definiowanie pięciu cech sprężystych liderów,
 • Strategie uczenia się w celu uzyskania większej elastyczności, niezależnie od wyzwań,
 • Badanie i eliminowanie przekonań sabotażowych,
 • Uświadomienie sobie wartości udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej oraz widzenia przez postrzegane ograniczenia innych osób,
 • Ocena mięśni podejmujących ryzyko i budowanie nowych mocnych stron,
 • Czuć się komfortowo z konfliktem, używając narzędzi, aby stawić czoła, a jednocześnie być otwartym i pozytywnym,
 • Dowiedz się, dlaczego wahamy się mówić i rozwiązywać konflikty,
 • Przedefiniowanie sposobu rozwiązania problemu w celu znalezienia dodatkowych rozwiązań,
 • Wykorzystanie technik radzenia sobie z negatywnymi emocjami w obliczu przeciwności losu,
 • Wykorzystanie empatii do zrozumienia innych i zdobycie silniejszego zaangażowania,
 • Ożywianie się fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie, aby prowadzić innych,
 • Naucz się, co jest potrzebne, aby stworzyć esencję mocy i zaufania w każdych okolicznościach,
 • Analiza najmądrzejszych technik odsłuchowych, które budują relacje,
 • Badanie, jakie czynniki są potrzebne, aby przekonać i strategicznie przekonać ludzi,
 • Oceniając, gdzie musisz się rozwijać, aby wykorzystać swoją karierę i opracowując szczegółowy plan, aby to osiągnąć.

Cele nauczania

Określ pięć cech aktywnych/skutecznych liderów.
Naucz się strategii zwiększania zdolności adaptacyjnych, niezależnie od wyzwań.
Zbadaj i wyeliminuj przekonania sabotujące.
Wykorzystaj techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami w obliczu przeciwności losu.
Wykorzystaj empatię, aby zrozumieć innych.
Ożywiaj się fizycznie,
intelektualnie i emocjonalnie, aby prowadzić innych
Stwórz esencję mocy i zaufania w każdych okolicznościach.
Sprawdź, jakie czynniki są potrzebne, aby przekonać i strategicznie przekonać ludzi.

Pięć cech sprężystych liderów

Zidentyfikuj pięć zasad prężnego, strategicznego i ryzykownego sposobu myślenia.
Zastosuj potężne narzędzia, aby zmienić. Negatywny dialog własny na skuteczny i wzmacniający język.

Elementy charyzmy i marka zaufania

Zidentyfikuj elementy charyzmy i jej znaczenie w prowadzeniu z uderzeniem.
Wykorzystaj moc optymizmu, by budować morale.
Wykaż zaufanie, aby promować pozytywne postrzeganie.

Tworzenie nastawienia do podejmowania ryzyka

Utwórz bezstresowy stan zasobów, aby zachować energię podczas podejmowania ryzyka.
Zidentyfikuj i zastosuj kroki, aby zostać ryzykantem.
Wyjaśnij znaczenie samookreślenia w procesie podejmowania ryzyka.

Moc odwagi

Zrozum psychologię odwagi.
Użyj czteroczęściowej formuły odwagi, aby podjąć odważne działanie.
Wykorzystaj fizjologię, aby stworzyć odważny sposób myślenia.
Zidentyfikuj narzędzia do prowadzenia trudnych rozmów.

Moc przywódcy empatycznego

Używaj języka empatycznego w codziennej rozmowie.
Opisz wartość empatii w tworzeniu synergicznych środowisk pracy.
Wzmocnij swoje profesjonalne sieci, aby być bardziej efektywnym.

Wpływaj i inspiruj: Przygotuj scenę dla swoich przyszłych sukcesów.

Wykorzystaj moc percepcji, wywierając wpływ na innych.
Zidentyfikuj strategie wpływające na innych.

Zapraszamy

Przegląd

Naucz się strategicznego ustalania priorytetów, aby zrobić więcej w krótszym czasie.

Czy masz trudności z wydajnym funkcjonowaniem w dzisiejszym środowisku pracy pod wysokim ciśnieniem?

Nie jesteś sama. Badania AMA sugerują, że coraz większa liczba ludzi czuje się zestresowana, przytłoczona i ciągnięta w wielu kierunkach. Pozornie niekończące się wymagania w miejscu pracy, stale rozszerzające się harmonogramy, większe wymagania dotyczące wyników i więcej obowiązków wymagających twojego czasu i uwagi.

Sposobem sprostania temu wyzwaniu jest zaprzestanie działania w trybie reaktywnym i przejście do rozwijania proaktywnego sposobu myślenia.

Jakie umiejętności pozyskasz?

Gdy zainwestujesz zaledwie 90 minut w to seminarium internetowe, nauczysz się, jak przejąć kontrolę nad swoim obciążeniem, korzystając z praktycznych wskazówek i technik zarządzania wieloma priorytetami, które konkurują o Twój czas, uwagę i energię.

Na przykład odkryjesz:

 • Podejścia do planowania pracy, które przenoszą najlepiej ułożone plany w konkretne działania,
 • Jak opracować proaktywne ramy do kierowania twoimi działaniami: kompas ułatwiający nawigację każdego dnia,
 • Sposoby, aby reguła 80/20 działała dla Ciebie,
 • Strategie ustalania priorytetów w zadaniach przy użyciu ważności, pilności i ważności,
 • Wskazówki, jak przezwyciężyć tendencję do szybkiego reagowania, zadając sobie jedno proste pytanie, zanim cokolwiek zrobisz,
 • Jak rozpoznać własną „taktykę opóźniającą” i co stoi na przeszkodzie, aby podjąć działanie.

Po ukończeniu tego kursu:

 • Zrozum i zastosuj cele SMART do planowania pracy,
 • Rozpoznaj, w jaki sposób przedziały czasu wpływają na ustalanie priorytetów.
   
  Zapraszamy

Przegląd

Identyfikacja i zajęcie się podzielonymi poglądami asertywnego zachowania opartymi na płci.
Wiedza o tym, jak zdrowy sposób myślenia o konfliktach przynosi sukces zespołowy i organizacyjny.
Uznanie współdziałania konkurencji za nowe podejście do zdrowego konfliktu.
Przejście od unikanie konfliktu i / lub akomodacji do asertywnej współpracy.

Teorie przywództwa „wielkiego człowieka” zostały zastąpione nowymi, potężnymi sposobami patrzenia na przywództwo w organizacjach. Pomimo subtelnych nurtów uprzedzeń związanych z płcią w miejscu pracy, kobiety są wyjątkowo przygotowane do wykorzystania możliwości współpracy, synergii zespołu i empatii przy użyciu transformacyjnej teorii i praktyk przywódczych.

 

Zapraszamy

Przegląd

Jak dobrze się nie komunikujesz, to możesz stworzyć lub zniszczyć Twój profesjonalny wizerunek. Komunikacja wpływa bezpośrednio na to, jak inni postrzegają twoją pracę i wyniki, a także twoje perspektywy rozwoju kariery i mobilności. Niestety bycie dyplomatycznym, taktownym i wiarygodnym nie zawsze przychodzi naturalnie ludziom. Nawet gdy tak się dzieje, taką komunikację można łatwo zepsuć z powodu emocji i konfliktów. Aby być skutecznym mówcą, który jest wykwalifikowany we wszystkich trzech obszarach, potrzeba świadomości, szkolenia i know-how, aby zastosować sprawdzone techniki w różnych sytuacjach.

Seminarium nauczy Cię, jak wybierać i używać najbardziej odpowiednich słów i tonów emocjonalnych dla każdej interakcji biznesowej. Zyskasz wgląd w swój styl komunikacji i style innych, jednocześnie budując umiejętności, aby wyraźnie i skutecznie odbierać i przekazywać informacje, pomysły, myśli, uczucia i potrzeby.

Jakie czynniki sukcesu pozyskasz?

 • Zastosuj dyplomację i takt, aby być wiarygodnym i skutecznym komunikatorem,
 • Zarządzaj wpływem komunikacji na Twój obraz,
 • Zdefiniuj i wykorzystaj swój styl komunikacji,
 • Rozwijaj i demonstruj lepsze umiejętności słuchania,
 • Zrozum znaczenie percepcji,
 • Poznaj różnice w stylu komunikacji i naucz się zginać własny styl,
 • Rozpoznaj wpływ stresu na komunikację i umieć się do niego dostosować,
 • Dowiedz się, co sprawia, że komunikacja jest skuteczna, wydajna i rozwijaj umiejętności jej modelowania.
Jakie kompetencje pozyskasz?
 
Znaczenie percepcji
 
Zrozumienie, w jaki sposób postrzeganie i wizerunek mogą wpływać na postrzeganie Ciebie i Twojej wydajności przez innych.
Uznanie, w jaki sposób wykazano się dyplomacją, taktem i wiarygodnością poprzez dobrą komunikację.

Różnice w stylu komunikacji

Wiedząc, w jaki sposób styl wpływa na wizerunek, jaki mają inni.
 Ulepsz swój styl, aby komunikować się z większą dyplomacją, taktem i wiarygodnością.
 Ukończ seminarium, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób styl wpływa na efektywność komunikacji.
Dopasuj swój styl do płci, pokolenia i pozycji.
Rozpoznanie wpływu stresu na sposób korzystania z cech stylu.

Skuteczna i wydajna komunikacja

Identyfikowanie i usuwanie blokad na drodze do skutecznej komunikacji.
Umiejętność pozytywnego wpływania na wizualne, werbalne i wokalne elementy komunikacji.
Opisanie modelu komunikacji.
Wdrażanie strategii skutecznej komunikacji i ich ćwiczenie.
Zrozumienie komunikacji niewerbalnej, jako kluczowej części procesu komunikacji.

Skuteczne umiejętności słuchania

Stosowanie dobrych umiejętności słuchania w celu komunikowania się z dyplomacją, taktem i wiarygodnością.
Identyfikacja barier i przeszkód dla skutecznego słuchania.
Używanie dobrych umiejętności słuchania do budowania i ulepszania swojego wizerunku.
Wiedząc, jak nieefektywne słuchanie może kosztować Ciebie i Twoją organizację.

Dyplomacja, takt i wiarygodność

Zdefiniowanie pięciu działań, które składają się na wiarygodną komunikację.
Wykorzystanie umiejętności dyplomacji, taktu i wiarygodności w celu stworzenia skuteczniejszej komunikacji.
Określenie, w jaki sposób „gorące przyciski” powodują, że ludzie tracą dyplomację i takt oraz wiarygodność.
Świadomość swoich „gorących przycisków” i przygotowanie się przed tymi sytuacjami.
 
Zakres
 
Cele nauczania

Zastosuj dyplomację i takt, aby być wiarygodnym i skutecznym mówcą.
Zarządzaj wpływem na swój obraz.
Zdefiniuj i wykorzystaj swój styl komunikacji.
Wykorzystaj efektywne umiejętności komunikacyjne.
Wykazuj dobre umiejętności słuchania.

Znaczenie spostrzeżeń

Przedyskutuj, w jaki sposób postrzeganie i wizerunek mogą wpływać na postrzeganie ciebie i wydajności pracy przez innych.
Opisz, w jaki sposób wykazano dyplomację, takt i wiarygodność poprzez dobrą komunikację.

Różnice w stylu komunikacji

Wyjaśnij, w jaki sposób styl wpływa na wizerunek, który inni mają od ciebie.
Oceń możliwości i wyzwania swojego stylu myślenia w pracy z innymi.
Stwórz swój styl, aby komunikować się z większą dyplomacją, taktem i wiarygodnością.

Skuteczna i wydajna komunikacja

Zidentyfikuj i usuń przeszkody w skutecznej komunikacji.
Wyjaśnij, jak pozytywnie wpływać na wizualne, werbalne i wokalne elementy komunikacji.
Opisz model komunikacji „Know-Feel-Do”.
Ćwicz dobre umiejętności komunikacyjne.

Skuteczne umiejętności słuchania

Zidentyfikuj bariery i przeszkody w efektywnym słuchaniu.
Stosuj dobre umiejętności słuchania, aby budować i poprawiać swój „wizerunek” oraz zdolność komunikowania się z dyplomacją, taktem i wiarygodnością.

Dyplomacja, takt i wiarygodność

Zdefiniuj pięć działań, które tworzą wiarygodną komunikację.
Rozpoznanie sposobu wykorzystania dyplomacji i taktu podczas komunikowania się z innymi.
Zastosuj dyplomację, takt i wiarygodność, aby stworzyć skuteczniejszą komunikację.
 
Zapraszamy

10 nawyków dla skutecznego Liderowania.

 

 

W produkcji – zwiększenie godzin zajęć praktycznych na modelach i wpisanie zagadnień w aspekty branżowe.

Spotkania / Prezentacje / Warsztaty Kobiet, które osiągnęły niepodważalny status Lidera.

Modele świadczenia Usług Szkoleniowych "Audit360"

Szkolenie Kompetencyjne "SK"

Szkolenie z wybranego zakresu tematycznego. Szkolenie kończące się egzaminem kompetencyjnym.

Szkolenie ogólne i/lub szkolenie na bazie kompetencji na indywidualnie projektowanym lub działającym stanowisku pracy Uczestnika

Szkolenie Kompetencja + Doradztwo "SKD"

Model Szkolenia “SK” plus:

– doradztwo w zakresie wdrożenia kompetencji na stanowisku pracy osoby przeszkolonej

Szkolenie Kompetencja + Mentor "SKM"

Model Szkolenia “SK” plus:

– doradztwo w zakresie wdrożenia kompetencji i gotowość Eksperta w czasie oznaczonym do udzielania porad wdrożeniowych, walidacyjnych, doskonalenia na stanowisku pracy osoby przeszkolonej.

Szkolenie Kompetencja + Insourcing "SKI"

Model szkolenia “SK” plus:

– bezpośrednia praca Eksperta z uczestnikiem szkolenia w jego zakładzie pracy z zadaniami w procesie zależnym od jego stanowiska kompetencyjnego.

Szkolenie Kompetencja + Outsourcing "SKO"

Model szkolenia “SK” plus:

– bezpośrednia praca Eksperta  z uczestnikiem szkolenia w jego zakładzie pracy z zadaniami w procesie kompetencyjnym pracownika, wraz z oddziaływaniem na proces dostosowawczy innych funkcjonalnych stanowisk.

Szkolenie Kompetencja + Zadania w HR "SKHR"

Model szkolenia “SK” plus:

– wykonywanie zadań przez Eksperta w dziale HR przedsiębiorstwa Uczestnika z zadaniami, np;

 • podniesienia kompetencji wybranych stanowisk w zakładzie,
 • ustalenie i/lub wdrożenie procedur i kompetencji na wybranych stanowiskach,
 • prowadzenie merytorycznego naboru Kandydatów i ich następców.

Promocja Cenowa Modeli Usług Szkoleniowych Audit360

"Inwestycja Audit360 na rzecz Nowego Uczestnika"

Szkolenie Kompetencyjne "SK"

50% upustu od ceny standard z danej tematyki szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Doradztwo "SKD"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 15% ceny szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Mentor "SKM"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 20% ceny szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Insourcing "SKI"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 65% upustu stawki godzinowej Eksperta 

Szkolenie Kompetencja + Outsourcing "SKO"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 50% upustu stawki godzinowej Eksperta

Szkolenie Kompetencja + Zadania w HR "SKHR"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 65% upustu stawki dziennej Eksperta.

Outsourcing / Insourcing Szkoleniowy Audit360

Nowości

Wersja językowa »