Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem ISO14001

Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem Pracy i Otoczenia

Cel szkolenia:

  • Uzyskanie kompetencji przez zarządy, pracowników, audytorów wewnętrznych do planowania, wdrożenia lub/i egzekwowania Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO14001.

  • Uzyskania certyfikatu przeszkolenia wymaganego w kompetencjach zawodowych oraz w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO14001.

  • Pozyskania praktycznej wiedzy do wykorzystania przez Organizacje, które nie chcą wdrażać Systemu Zarządzania Środowiskiem, a jedynie skutecznie wdrożyć komponenty zintegrowane z ich kulturą organizacyjną.

Cel szkolenia w trybie „SD” (Szkolenie – Doradztwo):

  • Przygotowanie konkretnego stanowiska pracy w Organizacji do realizacji zadań zaplanowania, wdrożenia i doskonalenia komponentu lub całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem.

  • Przygotowanie osób w Organizacji do realizacji cząstkowych zadań związanych z wdrożeniem udoskonalanego łańcucha pracy.

  • Zaprojektowanie łańcucha zadań oraz wskaźników efektywności infrastruktury oraz procesów przepływów informacyjnych i realizacyjnych, a także doskonalenia.

Cel szkolenia w trybie „SO” (Szkolenie – Outsourcing):

  • Zaplanowanie, Wdrożenie i Doskonalenie całego zależnego procesu łańcucha wartości Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO14001 lub jego biznesowych komponentów.

  • Wdrożenie wskaźników osiąganej efektywności.

  • Przejęcie w korelacji z ruchomym, zwrotnym wynagrodzeniem, odpowiedzialności za efekt w trybie „nakład-rezultat”.

Szkolenia ISO

ISO55000 Zarządzanie Aktywami

Szkolenie z Zarządzania Aktywami wg. ISO55000

Praktyczne Zarządzanie Systemowe Zarządzania Aktywami wg.ISO55000 Dlaczego warto wziąć udział? Ten kurs zapewnia uczestnikom specjalistyczne zrozumienie zasad i metod zarządzania

Szkolenie: System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000

Szkolenie: System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących Zarządzaniu Ryzykiem w Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

System Zarządzania Środowiskiem ISO18001

Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem ISO14001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących środowisku pracy, otoczenia Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

Szkolenie: System Bezpieczeństwa Informacji ISO27001

Szkolenie: System Bezpieczeństwa Informacji ISO27001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej w organizacji dokumentów, plików, informacji (wszystkich zidentyfikowanych aktywów Organizacji) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.

Szkolenie - System Zarządzania Energią ISO 50001

Szkolenie – System Zarządzania Energią ISO50001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej energii (każde medium) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.

ISO55001 System Zarządzania Aktywami

ISO 55001 System Zarządzania Aktywami – potrzebny?

Czy istnieje potrzeba wdrożenia systemu zarządzania aktywami ISO 55001? System zarządzania aktywami ISO 55001, jest narzędziem do prowadzenia bardziej usprawnionej

ISO/IEC 27001 Czy warto wdrożyć system

ISO/IEC 27001 – Czy warto wdrożyć system Bezpieczeństwa Informacji?

ISO/IEC 27001 – Czy warto wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)? Ograniczmy się do faktów: Zdobywaj nowe firmy i zachowaj

ISO5001 Przegląd Energetyczny

ISO 50001 – Przegląd energetyczny, sposobem na oszczędności i nie tylko.

ISO 50001 – Przegląd energetyczny, sposobem na oszczędności i nie tylko! Organizacja powinna opracować, zapisać i utrzymywać przegląd energetyczny. Metodologia

ISO50001

ISO 50001 – czy warto wdrożyć normę i czy korzyści przewyższają nakład kosztowy?

ISO 50001 – czy warto wdrożyć normę i czy korzyści przewyższają nakład kosztowy? Norma ISO50001 może być wdrożona w każdej

System Antykorupcyjny ISO 37001

Nie daj się uwieść – zastanów się nad wdrożeniem Systemu Antykorupcyjnego wg. normy ISO 37001.

System Zarządzania wg. normy ISO 37001: 2016 ma zastosowanie wyłącznie w organizacjach, które chcą zadbać o bezpieczeństwo w zakresie systemu

ISO 37001 System Zarządzania Antykorupcyjnego

Ramy Prawne stosowania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg. normy ISO37001

Międzynarodowe akty: Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach. Konwencja Narodów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu korupcji z

ISO 37001 Podmioty Zbiorowe - Compliance

Odpowiedzialność Podmiotów Zbiorowych – Projekt Ustawy oraz przeciwdziałanie poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego ISO 37001

Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest: osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

ISO 37001 System

Podmioty Publiczne – Compliance – Odpowiedzialność Funkcjonariuszy Publicznych

Odpowiedzialność Funkcjonariuszy Publicznych – Ustawa z 20 stycznia 2011 r.   traktująca w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie

ISO37001- panaceum na bezpieczeństwo organów zarządczych

ISO37001- panaceum na bezpieczeństwo organów zarządczych Wprowadzenie procedur w organizacji, tam gdzie będzie to możliwe, powinno ubezpieczyć organy i podmioty

Jeden komentarz do “Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem ISO14001

Możliwość komentowania została wyłączona.