Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem Pracy i Otoczenia

Cel szkolenia:

  • Uzyskanie kompetencji przez zarządy, pracowników, audytorów wewnętrznych do planowania, wdrożenia lub/i egzekwowania Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO14001.

  • Uzyskania certyfikatu przeszkolenia wymaganego w kompetencjach zawodowych oraz w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO14001.

  • Pozyskania praktycznej wiedzy do wykorzystania przez Organizacje, które nie chcą wdrażać Systemu Zarządzania Środowiskiem, a jedynie skutecznie wdrożyć komponenty zintegrowane z ich kulturą organizacyjną.

Cel szkolenia w trybie „SD” (Szkolenie – Doradztwo):

  • Przygotowanie konkretnego stanowiska pracy w Organizacji do realizacji zadań zaplanowania, wdrożenia i doskonalenia komponentu lub całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem.

  • Przygotowanie osób w Organizacji do realizacji cząstkowych zadań związanych z wdrożeniem udoskonalanego łańcucha pracy.

  • Zaprojektowanie łańcucha zadań oraz wskaźników efektywności infrastruktury oraz procesów przepływów informacyjnych i realizacyjnych, a także doskonalenia.

Cel szkolenia w trybie „SO” (Szkolenie – Outsourcing):

  • Zaplanowanie, Wdrożenie i Doskonalenie całego zależnego procesu łańcucha wartości Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO14001 lub jego biznesowych komponentów.

  • Wdrożenie wskaźników osiąganej efektywności.

  • Przejęcie w korelacji z ruchomym, zwrotnym wynagrodzeniem, odpowiedzialności za efekt w trybie „nakład-rezultat”.

Szkolenia ISO

Strategiczna segmentacja i selekcja rynku – kluczowe obszary w celu skutecznego opracowania i wdrożenia wartości w procesie komercjalizacji

Segmentacja strategiczna to zorganizowany proces, w ramach którego eksperci techniczni i specjaliści od marketingu strategicznego współpracują w celu zidentyfikowania najbardziej prawdopodobnych rynków — a następnie segmentów rynku dla np. nowego materiału. Podczas gdy większość firm wierzy, że to robią, większość nie robi tego z niezbędnym rygorem. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​udana segmentacja strategiczna wymaga wysiłku i rygoru podobnego do tego, jaki zespół ds. fuzji i przejęć przeprowadza due diligence na określony target.

Błędy procesu komercjalizacji – niedopasowanie propozycji wartości do potrzeb rynkowych

W procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, często występują błędy wynikające z niedopasowania propozycji wartości do potrzeb rynkowych. Właściwe zrozumienie tych błędów może przyczynić się do poprawy strategii marketingowej, komunikacji oraz efektywności procesu komercjalizacji. Instytut Analiz A360 wskazuje na kilka najczęstszych błędów, które można zidentyfikować i uniknąć poprzez odpowiednią procedurę komercjalizacji.

Kluczowe Czynniki Komercjalizacji Innowacji w Procesie Ekspansji Rynkowej – marketing, komunikacja, segmentacja, profilowanie, wskaźniki technologiczne, badania i rozwój

W ramach procesu komercjalizacji innowacji, kluczową rolę odgrywa strategia marketingowa i komunikacja. Aby skutecznie wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek, konieczne jest zrozumienie potrzeb rynkowych oraz dopasowanie propozycji wartości do tych potrzeb. W tym celu, Instytut Analiz A360 proponuje wykorzystanie procedury komercjalizacji, która obejmuje segmentację klientów, klasyfikację klientów oraz profilowanie klientów.

Profilowanie / Segmentacja Klientów – Strategia Rynkowa

Profilowanie klientów, znane również jako segmentacja klientów, to proces analizy i klasyfikacji klientów na podstawie określonych cech, zachowań, preferencji lub innych czynników demograficznych, psychograficznych i behawioralnych. Celem profilowania klientów jest lepsze zrozumienie klientów, identyfikacja ich potrzeb i preferencji oraz dostarczenie im spersonalizowanych produktów, usług i komunikacji.

Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa

Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji – Metodyki Badawcze Kwantyfikacja korzyści marketingowej a metodyki badawcze

Szkolenie z Zarządzania Aktywami wg. ISO55000

Praktyczne Zarządzanie Systemowe Zarządzania Aktywami – ISO55000 Dlaczego warto wziąć udział? Ten kurs zapewnia uczestnikom specjalistyczne zrozumienie zasad i metod

Szkolenie: System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących Zarządzaniu Ryzykiem w Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem ISO14001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących środowisku pracy, otoczenia Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

Szkolenie: System Bezpieczeństwa Informacji ISO27001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej w organizacji dokumentów, plików, informacji (wszystkich zidentyfikowanych aktywów Organizacji) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.

Szkolenie - System Zarządzania Energią ISO 50001

Szkolenie – System Zarządzania Energią ISO50001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej energii (każde medium) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.

ISO55001 System Zarządzania Aktywami

ISO 55001 System Zarządzania Aktywami – potrzebny?

Czy istnieje potrzeba wdrożenia systemu zarządzania aktywami ISO 55001? System zarządzania aktywami ISO 55001, jest narzędziem do prowadzenia bardziej usprawnionej

ISO/IEC 27001 Czy warto wdrożyć system

ISO/IEC 27001 – Czy warto wdrożyć system Bezpieczeństwa Informacji?

ISO/IEC 27001 – Czy warto wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)? Ograniczmy się do faktów: Zdobywaj nowe firmy i zachowaj

ISO5001 Przegląd Energetyczny

ISO 50001 – Przegląd energetyczny, sposobem na oszczędności i nie tylko.

ISO 50001 – Przegląd energetyczny, sposobem na oszczędności i nie tylko! Organizacja powinna opracować, zapisać i utrzymywać przegląd energetyczny. Metodologia

ISO50001

ISO 50001 – czy warto wdrożyć normę i czy korzyści przewyższają nakład kosztowy?

ISO 50001 – czy warto wdrożyć normę i czy korzyści przewyższają nakład kosztowy? Norma ISO50001 może być wdrożona w każdej

ISO 37001 System

Podmioty Publiczne – Compliance – Odpowiedzialność Funkcjonariuszy Publicznych

Odpowiedzialność Funkcjonariuszy Publicznych – Ustawa z 20 stycznia 2011 r.   traktująca w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie

ISO 37001 Podmioty Zbiorowe - Compliance

Odpowiedzialność Podmiotów Zbiorowych – Projekt Ustawy oraz przeciwdziałanie poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego ISO 37001

Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest: osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

ISO 37001 System Zarządzania Antykorupcyjnego

Ramy Prawne stosowania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg. normy ISO37001

Międzynarodowe akty: Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach. Konwencja Narodów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu korupcji z

System Antykorupcyjny ISO 37001

Nie daj się uwieść – zastanów się nad wdrożeniem Systemu Antykorupcyjnego wg. normy ISO 37001.

System Zarządzania wg. normy ISO 37001: 2016 ma zastosowanie wyłącznie w organizacjach, które chcą zadbać o bezpieczeństwo w zakresie systemu

ISO37001- panaceum na bezpieczeństwo organów zarządczych

ISO37001- panaceum na bezpieczeństwo organów zarządczych Wprowadzenie procedur w organizacji, tam gdzie będzie to możliwe, powinno ubezpieczyć organy i podmioty