Prognozowanie Popytu - Wstęp.

Jednym z najważniejszych działań działu logistyki i składowania, jest prowadzenie na bieżąco prac związanych z prognozowaniem popytu. Dotyczy to zarówno sprzedaży, magazynowania, dostaw oraz zarządzania zwrotami.

W ujęciu przedsiębiorstwa, te procesy są wykonywane w różny sposób (nierzadko wykorzystując historyczne dane z systemu komputerowego oraz doświadczenie).

Niestety, ten proces winien być permanentnie realizowany, a trendy powinny być jak najszybciej wykazywane oraz analizowane pod względem ryzyka lub prognozy trendu w ujęciu wskaźnikowym. Zadania z tego procesu będą wpływać na tzw. martwy stok materiałowy (zapas magazynowy, w transporcie oraz w produkcji). Zbyt duży wskaźnik zaangażowania  środków pieniężnych w zapasach magazynowych, wskazuje zwykle na potrzebę pozyskania kolejnych zasobów finansowych, informacyjnych i innych aktywów dla realizacji celów sprzedaży. 

Należy w celu optymalizacji zaangażowania środków finansowych, ograniczeniu ryzyk, zoptymalizować proces prognozowania w całym zależnym i niezależnym łańcuchu przepływu informacji, materiałów oraz aktywów. Takie podejście zapewni Przedsiębiorstwu także zaangażowanie Partnerów w ich własnym interesie.

Co można zyskać wdrażając koherentny i zaprojektowany indywidualnie proces prognozowania w łańcuchu?

Przedsiębiorstwa, które zainicjują procesy wspólnego prognozowania (collaborative forecasting);

1. Zwiększą przewidywalność wyników

10% – 25%

w okresie 3 lat

2. Zmniejszą koszty transportu zapasów

więcej niż 30%

w okresie 3 lat

3. Osiągają prawdopodobieństwo osiągania powyższych celów na poziomie wskaźnika

0,8

 

 

Przedsiębiorstwa, które rozwiną procesy wspólnego zarządzania wieloma prognozami i wdrożą współdzielone prognozy;

1. Polepszą dokładność prognozowania i będą zdolne do szybkiej odpowiedzi na zmiany zachodzące w kanałach sprzedaży o wskaźnik z przedziału:

10% – 25%

 

Osiągną najlepsze rezultaty te Przedsiębiorstwa, które wdrożą jeden spójny system prognozowania w wybranych obszarach:

Sytuacja Biznesowa

Najlepsze rozwiązanie jest osiągane, kiedy prognozowanie jest ograniczone do wykorzystania jednego systemu lub odpowiedniej wymiany danych.

Cykl sprzedaży = Cykl podejmowania decyzji operacyjnych

System sprzedażowy CRM (Klient Resource Management), od zadowolenia Klienta, poprzez nadzór nad odsprzedażą, aż do planowania rozpoczęcia zaangażowania od najdalszego procesowo dostawcy.

Krótki cykl sprzedaży < Decyzje operacyjne

Moduły planowania popytu w systemie Planowania Łańcucha Dostaw (SCP- Suplly Chain Planing)

Krótki czas zamówień i krótki cykl sprzedaży < czas potrzebny na wyprodukowanie dobra

Moduły planowania popytu (demand planning) w systemie Planowania Łańcucha Dostaw (SCP- Suplly Chain Planing) zintegrowane z MRP (Material Resource Planning) i MRP II (Planowanie Zasobów Produkcyjnych)

Popyt ściśle powiązany dostawami dla szeregu partnerów strategicznych 

Cotygodniowe wykorzystanie metod prognozowania zdarzeń poprzez odwołanie się do procesu kolaboracyjnego planowania, prognozowania i uzupełniania stanów (CPFR)

Popyt na silnie promowany produkt wynika z nakładów na marketing oraz akceptacji klientów

CRM

Produkt przeterminowujący się o krótkim cyklu życia

Wykorzystanie danych systemu sprzedażowego POS przez strategię zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI)

Stałe kontrakty długoterminowe o niskiej zmienności

ERP (Enterprise Resource Planning 

A co, jeśli wydaje się zarządowi, że nie ma istotnego wpływu na łańcuch lub że jest Przedsiębiorstwo na tyle małe do tego typu działań?

Nic bardziej mylnego. Jak przygotuje się narzędzia zoptymalizowane pod kulturę odosobnienia Podmiotu (model prognozowania w „osamotnieniu”), to w dalszej działalności nie trzeba będzie przeprowadzać rewolucji organizacyjnej oraz angażować dodatkowy kapitał, kiedy Organizacja dojrzeje do wspólnego projektowania łańcucha z innymi Uczestnikami.

Skuteczne przewidywanie wielkości popytu to:

  1. Dynamiczne dostosowywanie poziomu zapasów.

  2. Oszczędności w systemie składowania.

  3. Zwiększenie obrotów towarów rotujących przez uwolnienie wcześniejszych działań procesu marketingowego.

  4. Redukcja kosztów działalności.

  5. Uwolnienie dodatkowych środków finansowych i ich płynności, adaptacyjności.

  6. Bilansowanie zasobów z popytem w całym łańcuchu logistycznym.

  7. Wprowadzenie metod wskaźnikowych opartych o zrozumiałą dla pracowników analizę empiryczną i heurystyczną.

Jeżeli Organizacja nie ma środków na budowanie doświadczeń od początku, warto wdrożyć outsourcing, który przygotuje stanowisko pracy i metody (przez okres projektowania, wdrożenia i walidacji metody, Przedsiębiorstwo dysponuje  pracownikami o kompetencjach auditorskich)  oraz przekaże „gotowca” kadrze właściwej.

Logistyka Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Trendy Inżynierii Jakości w 2023r. wg. Deloite US

Ewolucję praktyk, trendów, inwestycji i wyzwań, przed którymi stają liderzy inżynierii jakości (QE).

Dynamiczne projektowanie kontraktów dostawy produktów i usług – łańcuch uwzględniający strategiczne zachowania konsumentów i jakość usług

W łańcuchu dostaw PSSC („Product-Service System Chain”), który zapewnia zarówno produkt, jak i usługę, nadal istnieją strategiczne zachowania konsumentów. W tym dokumencie PSSC składa się z producenta i usługodawcy, producent dostarcza produkt usługodawcy, a usługodawca integruje produkt i usługę w system produkt-usługa (PSS) i dostarcza PSS do konsumenta.

Analiza aktywów produktów/zapasów/usług

Instytut Analiz A360 Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki Analiza aktywów produktów/ zapasów/ usług – Analiza XYZ

Analiza rotacji towarów/zapasów/produktów

Instytut Analiz A360 Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki Analiza rotacji produktów/ zapasów/usług Analiza ABC Dlaczego warto,

Prognozowanie popytu

Prognozowanie Popytu

Prognozowanie Popytu – Wstęp. Jednym z najważniejszych działań działu logistyki i składowania, jest prowadzenie na bieżąco prac związanych z prognozowaniem

Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień

https://audytorzy.com/wp-content/uploads/2019/09/Zintegrowany_Lancuch_Przeplywow_Materialowych_i_Informacyjnych_-_realizacja_zamowien_1920x1080_A360_MP4-kompres.mp4 Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień. Kluczem do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw jest spełnienie wymagań klienta

Integracja Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Implementacja Zintegrowanego Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Czym jest implementacja Zintegrowanego Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych? Wdrożenie zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje identyfikację członków łańcucha dostaw, z którymi

Logistyka łańcucha dostaw - zarządzanie zwrotami

Logistyka Łańcucha Przepływów Informacyjnych i Materiałowych – Zarządzanie Zwrotami

Czy warto i jak zarządzać zwrotami w nowoczesnej logistyce łańcucha przepływów informacyjnych oraz materiałowych? Skuteczne zarządzanie zwrotami, to krytyczna część

Łańcuch dostaw - logistyka przepływów informacyjnych i materiałowych

Logistyka Łańcucha Dostaw – Powstawanie Produktu i Komercjalizacja.

Na czym polega w nowoczesnej logistyce przepływów informacyjnych i materiałowych (łańcuch przepływów) proces powstawania produktu i jego komercjalizacja. Rozwój produktu

Supply Chain Management

Logistyka Przepływów Informacyjnych i Materiałowych – Kompleksowe Podejście.

Metody kompleksowego podejścia w logistyka przepływów informacyjnych i materiałowych. Forum Globalnego Łańcucha Dostaw zidentyfikowało osiem kluczowych procesów, które stanowią rdzeń