Czy istnieje potrzeba wdrożenia systemu zarządzania aktywami ISO 55001?

System zarządzania aktywami ISO 55001, jest narzędziem do prowadzenia bardziej usprawnionej operacji nadzoru nad zidentyfikowanymi aktywami.

Podobnie jak wszystkie normy ISO, jest on oparty na powtarzalnych procesach, które są dokumentowane i mierzone w oparciu o zestaw ustalonych wskaźników.

Poprzez wdrożenie ISO 55001 osiągamy, np.:

 • Planowy system konserwacji zapobiegawczej skoncentrowany na niezawodności, który pomoże zarządzać ryzykiem przez cały okres użytkowania środka trwałego.

 • Wykazanie podmiotom finansującym, ubezpieczycielom i innym zainteresowanym stronom, że Twoja organizacja posiada niezależnie kontrolowany system zarządzania w celu dbania o krytyczne oraz o bieżące, a co najważniejsze planowane aktywa.

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych oparty o pomiar wskaźnikowy, wydłużając żywotność kluczowych aktywów i stawiając na pierwszym miejscu efektywną konserwację zapobiegawczą zamiast kosztownych napraw.

 • Lepsze planowania dużych nakładów inwestycyjnych, dzięki czemu Twoja Organizacja będzie bardziej elastyczna i lepiej przygotowana do aktywnego reagowania w przypadku zmian.

 • Zapewnienie ram zarządzania i monitorowania wyników usług/prac dostawców oraz podwykonawców.

 • Możliwość tworzenia bezpieczniejszego miejsca pracy, zmniejszając ryzyko obrażeń w miejscu pracy, jednocześnie zwiększając niezawodność maszyn i urządzeń.

 • Utworzenie wzorców postępowania dla kadry właściwej i okazjonalnej lub na zastępstwo z systemem monitoringu procesowego opartego o kompetencje spersonalizowane.

 • Możliwość zwiększenia oraz systematycznego określania wartości wyceny środków trwałych i niskocennych metodą rynkową, zamiast wykorzystywanej do innych celów wyceny księgowej.

 • Zdolność do prowadzenia polityki ulepszeń zamiast reagowania na awarie, zwiększając wartość wykorzystywanego potencjału przekładającego się na produktywność w tej samej jednostce czasu i zadania.

 • przesłanie marketingowe reputacji poprzez metody funkcjonowania w korelacji z wyższą wartością wyceny rynkowej Przedsiębiorstwa.

 • Scedowanie odpowiedzialności na niższe poziomy zarządzania przy utrzymaniu realistycznej kontroli na bazie zaprojektowanych wskaźników pomiarowych rzeczywistego uzysku/rentowności.

 • Zdolność do podniesienia wartości akcji w czasie, szczególnie w debiucie.

 • inne spersonalizowane pod indywidualne oczekiwania – jest zbyt wiele zalet, aby je można opisać w tak krótkim artykule bez podziału na branże i konkretny tym aktywów.

Niezależnie od tego, czy wchodzisz na nowe rynki, czy rozwijasz się w inny sposób, wdrożenie lub/i uzyskanie certyfikatu ISO 55001, pozostanie bardzo przydatnym narzędziem do planowania strategicznego oraz krótkoterminowego.