A360 Program Oceny Wniosków Sesja Innowacyjność R&D Polska

A360 - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPARCIA INNOWACJI
SESJA: INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW - POLSKA

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW (INNOWACJE B+R+I)

ZAGADNIENIA

Analizy Poziomu Projektowanej Innowacyjności pochodzący z zapisów
wniosku unijnego z punktów widzenia:

 • biznesowy aspekt vs aktywa innowacyjności, zgodnie z
  metodologią ekspansji rynkowej – federalne i biznesowe rynki regulacyjnej
  Ameryki Północnej, a w tym dla produktów i technologii deNovo (adekwatnie, np. NSF-National Sience Fundation, FDA, Department of Defense, etc.),
 
 • kwantyfikacji metodologii oceny innowacyjności vs eksperci komisji oceny pochodzący głównie ze środowiska naukowego z teoretycznym (teorie nauki) lub heurystycznym doświadczeniem praktycznej emisji innowacji obszaru biznesu (PARP, NCBiR, EIC-European Innovation Council),
 
 • checlist skuteczności i zagrożeń etapu rozliczenia wniosków unijnych,
 
 • analiza ryzyka vs korzyści i skuteczność,
 
 • zwartościowanie kontentu aktywów, strategii rynkowej / marketingowej, etc. (opcjonalne usługi).

WYNIK PRZEGLĄDU

Wynikiem usługi będzie przegląd, wstępna ocena i praktyczne wytyczne:

 • poprzez jakie metody/algorytmy użyte do oceny innowacyjności zdywersyfikować skuteczność zarówno przedmiotu oceny jak i uzyskanie niepodważalnych dowodów dla członków Komisji Oceny,
 • w kontekście Benchmarkingu branżowego, ustalenie poziomu innowacyjności danego rozwiązania,

(dane źródłowe porównawcze/odniesienia dotyczące technologii, aspektów patentowych oraz wyników rozwiązań „nowości” pochodzą m.in. z rynków zamorskich, takich jak np. USA, Kanada, Japonia, Chiny)

 

 • dostarczenie niepodważalnych dowodów punktu odniesienia do oceny poziomu innowacyjności danego rozwiązania kompleksowego (proces, technologia, czas i miejsce, chłonność rynku, kwantyfikacja poziomu innowacyjności, skuteczność ekspansji

(źródła merytoryczne koherentnych wzajemnie analiz branżowych w skali globalnej, rynkowej, marketingowej, technologicznej, produktowej i branżowej są aktywem A360, który jest trudny do podważenia przez członków komisji oceny ze względu na koszt rynkowego ich uzyskania)  

SKUPIENIE

Na jakich aspektach się skupimy:

 • optymalny dobór metody i algorytmów służących ocenie poziomu innowacji vs branża produktu/technologii,
 • kwantyfikacja innowacyjności vs wskaźniki innowacji,
 • innowacyjność w biznesie vs innowacyjność w projektach unijnych,
 • poziom innowacyjności aktywów produktów/technologii deNovo,
 • benchmarking branżowy poziomu innowacyjności,
 • inżynierie (w tym jakości) w procesach, produktach i technologii innowacyjnej Podmiotu,
 • dostarczenia źródeł danych/dowodów/wytycznych w celu uzyskania pozytywnej oceny aspektu innowacji przez członków komisji oceny,
 • skalowalności rozwoju produktu/technologii w fazie badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji,
 • checklist kontrolingu Instytucjonalnego wniosków unijnych oraz dywersyfikacji ryzyk związanych ze zmiennością potrzeb rynkowych a zapisami w składanej aplikacji,
 • wsparciem zapisów strategii sukcesji rynkowej innowacji (jeden wybrany rynek eksportowy),
 • wsparciem zapisów przyjętej metodologii strategii biznesowej w tym marketingowej.

 

BENCHMARKING

Na jakiej podstawie oraz z czym porównujemy poziom innowacji:

 • metodologie, algorytmy, dziedziny nauki,
 • specjalizacji branżowej w większości dziedzin PKD – https://a360.audytorzy.com
 • analiz i statystyk Instytutu Analiz A360 – https://job.audytorzy.com ,
 • praktyczna metodologia i ocena projektów składanych zarówno w Unii Europejskiej, jak i do projektów federalnych US National Sience Fundation, FDA, etc.
 • stanem zgłoszeń i wyników patentowych rynku globalnego ze szczególnym naciskiem na urzędy rejestracji w USA, Japonii, UE,
 • danych opartych o benchmarking branżowy – przykład https://a360.audytorzy.com/bento/
 • danych źródłowych analiz rynkowych wykonywanych w ramach grupy A360 (https://job.audytorzy.com/en-360-catalogs-reports/), US Deloitte (https://www.deloitte.com), globalnych Partnerów, Branżystów zajmujących się tworzeniem analiz branżowych (https://www.statista.com/),
 • metodologią przyjętej strategii Podmiotu,
 • adekwatną branżowo dopasowaną metodyką oceny produktów deNovo (np. dla wyrobów medycznych US FDA, Health Canada, etc.) – (zobacz bezpłatną część publikacji ISBN978-83-965342-0-0 – produkty deNovo – https://audytorzy.com/klaudia-kokoc-jakosc-to-innowacja/),
 • metodyką rozwiązań oceny technologii dla zastosowań militarnych (np. NATO, US Department of Defense),
 • metodyką Kontentu Aktywów Jakości w celu możliwości uruchomienia Storytelling – przykład kontentu dla wyrobu medycznego – https://a360.audytorzy.com/inventi/
 • metodyką inżynierii jakości.

Innowacyjność, to zdolności organizacji do tworzenia nowych i wartościowych rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności, poprawy jakości oraz rozwoju.

CEL PROGRAMU

Poprzez projekty R&D INSTYTUTU ANALIZ A360, wytworzenie STORYTELING INNOWACJI BENEFICJENTÓW opartych o metodykę oraz kwantyfikację wskaźników jakości
w ramach efektu docelowego w postaci SKUTECZNEJ REALIZACJI STRATEGII EKSPANSJI RYNKOWEJ

Poprzez dofinansowanie pośrednie Podmiotów z europejskiej puli R&D A360 przyczynienie się do powstania, wdrożenia oraz skutecznej ekspansji eksportowej INNOWACJI w ramach efektu KAMIENIA MILOWEGO w postaci
POZYTYWNEJ OCENY APLIKACJI

DLACZEGO GRUPA A360 JEST OPTYMALNYM ROZWIĄZANIEM?

Skuteczność powstawania, wdrożenia INNOWACJI oraz SUKCESJI RYNKOWEJ zależy od:

źródeł danych BENCHMARKINGU branżowego, Interesariuszy innowacji, rynków docelowych oraz technologii,

WIEDZY pochodzącej ze świata nauki oraz znajomości rynków ekspansji rynkowej,

KOMPETENCJI biznesowej na rynkach docelowych,

DOŚWIADCZEŃ z realizacji projektów B+R+I (R&D) (Badania, Rozwój, Komercjalizacja),