Szkolenie: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Cel szkolenia:

  • Uzyskanie kompetencji przez zarządy, pracowników, audytorów wewnętrznych do planowania, wdrożenia lub/i egzekwowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001.

  • Uzyskania certyfikatu przeszkolenia wymaganego w kompetencjach zawodowych oraz w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001.

  • Pozyskania praktycznej wiedzy do wykorzystania przez Organizacje, które nie chcą wdrażać Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a jedynie skutecznie wdrożyć komponenty zintegrowane z ich kulturą organizacyjną.

Cel szkolenia w trybie „SD” (Szkolenie – Doradztwo):

  • Przygotowanie konkretnego stanowiska pracy w Organizacji do realizacji zadań zaplanowania, wdrożenia i doskonalenia komponentu lub całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  • Przygotowanie osób w Organizacji do realizacji cząstkowych zadań związanych z wdrożeniem udoskonalanego łańcucha pracy.

  • Zaprojektowanie łańcucha zadań oraz wskaźników efektywności infrastruktury oraz procesów przepływów informacyjnych i realizacyjnych, a także doskonalenia.

Cel szkolenia w trybie „SO” (Szkolenie – Outsourcing):

  • Zaplanowanie, Wdrożenie i Doskonalenie całego zależnego procesu łańcucha wartości Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001. lub jego biznesowych komponentów.

  • Wdrożenie wskaźników osiąganej efektywności.

  • Przejęcie w korelacji z ruchomym, zwrotnym wynagrodzeniem, odpowiedzialności za efekt w trybie „nakład-rezultat”.

Szkolenia ISO

Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa

Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji – Metodyki Badawcze Kwantyfikacja korzyści marketingowej a metodyki badawcze

Szkolenie: System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących Zarządzaniu Ryzykiem w Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem ISO14001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących środowisku pracy, otoczenia Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

Szkolenie: System Bezpieczeństwa Informacji ISO27001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej w organizacji dokumentów, plików, informacji (wszystkich zidentyfikowanych aktywów Organizacji) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.

Szkolenie - System Zarządzania Energią ISO 50001

Szkolenie – System Zarządzania Energią ISO50001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej energii (każde medium) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.