Praktyczne Zarządzanie Systemowe
Zarządzania Aktywami - ISO55000

Dlaczego warto wziąć udział?

Ten kurs zapewnia uczestnikom specjalistyczne zrozumienie zasad i metod zarządzania aktywami wg. ISO 55000, opierając sie na wzorcach międzynarodowych wdrożeń.

Ten kurs jest praktyczny, a nie jest akademickim studium lub szkoleniem ogólnym znajomości normy. Zamiast tego głównym celem tego kursu jest praktyczne wdrożenie zasad zarządzania aktywami ISO 55000 w miejscu pracy oraz automatyzacja własnego warsztatu pracy.

Kurs umożliwia uczestnikom wdrożenie zasad zarządzania aktywami w ich obszarze organizacji. Niezależnie od tego, czy organizacja ma już skuteczny proces zarządzania aktywami, kurs umożliwia uczestnikom wdrożenie kluczowych zasad w ich sferze kontroli i zwizualizowanie natychmiastowej poprawy efektywności portfela aktywów.

Oprócz najlepszych w swojej klasie wizualizacji i slajdów, kurs ten obejmuje wysoki poziom interakcji między moderatorem a uczestnikami, aby zapewnić, że kurs spełnia ich specyficzne wymagania. Liczne odpowiednie studia przypadków są wykorzystywane do wykazania kluczowych punktów, a seria ćwiczeń jest przeprowadzana w celu docenienia kluczowych aspektów najlepszych praktyk lub dostarczenia inspisracji.

W tym bloku uczestnicy pozyskują do wieloletniego użytku materialne narzędzia pracy w postaci "A360 Dasboard Zarządzania Aktywami" oraz matryce i inne interaktywne dokumenty.

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD METODYKI SZKOLENIA (ISO55001)

Metodologia i sposób wyceny eksperckiej emisji wiedzy z A360