Dofinansowanie Unijne - Umiędzynarodowienie Klastrów Kluczowych

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Cel finansowania:

Rozwój oraz wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług oferowanych przez Krajowe Klastry Kluczowe i ich członków.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W przypadku koordynatora klastra realizującego projekt:

 • koszty administracyjne i wynagrodzenie dla personelu biorącego udział w projekcie

 • usługi eksperckie, w tym badania rynkowe, audyty, badania ewaluacyjne

 • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT

 • marketing

 • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej

W przypadku członków klastra biorącego udział w projekcie:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych

 • udział w misjach gospodarczych

 • udział w targach w charakterze wystawcy

 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej

 • promocję marek i produktów

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych

Ile można otrzymać?

Można otrzymać maksymalnie 8 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 10 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Klastra lub Członka wkład wynosi, co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Termin składania wniosków: 30.09.2019

Jeżeli potrzebujesz pełnego lub ograniczonego wsparcia – napisz.

 

[contact-form-7 id=”877″ title=”Formularz Kontaktowy”]