Asystent Innowacji
według
NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

ASYSTENT INNOWACJI - NCBR

W czym może pomóc Asystent Innowacji


Asystent Innowacji ma pomóc Beneficjentom we wstępnej ocenie czy ich pomysł innowacyjności produktowej, technologicznej lub innego typu może podlegać dofinansowaniu w ramach programów unijnych, gdzie jednostkami finansowanymi jest PARP lub NCBR.

Przejście ścieżki asystenta jedynie uprawdopodabnia, czy jest jakakolwiek szansa na wsparcie finansowe.

Asystent Innowacji NCBR nie służy celom ustalenia, czy i na jakim poziomie jest innowacja Interesariusza.

Tytuł "Asystent Innowacji" jest mylący i warto wziąć to pod uwagę.Poniżej przedstawiamy procesowy wykres narzędzia NCBiR "Asystent Innowacji"

Mapa Asystenta Innowacji

Czym powinien być Asystent Innowacji

Asystent Innowacji - definicja


Asystent innowacji to osoba lub narzędzie, które pomaga w procesie rozwoju i wdrażania innowacji w organizacji. Asystent innowacji może mieć różne role w zależności od potrzeb i wymagań organizacji.

Poniżej przedstawiam kilka możliwych zadań, które może wykonywać asystent innowacji:

Badanie rynku i trendów:
Asystent innowacji może monitorować i analizować trendy i zmiany na rynku, a także badania naukowe i technologiczne. Dzięki temu może zidentyfikować nowe możliwości i pomysły na innowacje, które organizacja może wprowadzić.

Zarządzanie projektem innowacyjnym:
Asystent innowacji może pełnić rolę lidera projektu innowacyjnego, koordynując pracę zespołu i zapewniając, że projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami, harmonogramem i budżetem.

Wsparcie w zarządzaniu wiedzą:
Asystent innowacji może pomagać w zarządzaniu wiedzą i informacjami związanymi z innowacjami, takimi jak patenty, dokumentacja techniczna, wyniki badań i testów, itp. Dzięki temu organizacja może lepiej wykorzystać posiadane zasoby i doświadczenia w procesie innowacyjnym.

Wspieranie komunikacji i kolaboracji:
Asystent innowacji może pomóc w tworzeniu pozytywnego środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności poprzez zachęcanie do komunikacji i kolaboracji pomiędzy różnymi działami i zespołami. Dzięki temu organizacja może łatwiej wymieniać się pomysłami i wiedzą, co przyspieszy proces innowacyjny.

Rozwijanie umiejętności innowacyjnych:
Asystent innowacji może organizować szkolenia i warsztaty, które pomogą pracownikom organizacji rozwijać umiejętności związane z innowacyjnością, takie jak kreatywność, myślenie projektowe czy analiza rynku.

Warto zauważyć, że asystent innowacji może mieć różne kompetencje i specjalizacje w zależności od potrzeb organizacji. W każdym przypadku jednak, jego zadaniem jest wsparcie procesu innowacyjnego i przyspieszenie wprowadzania innowacji na rynek.

Asystentem Innowacji zarówno w postaci auditora jak i narzędzi wspierających ocenę innowacji, możecie Państwo zostać wsparci w grupie A360.
Zapraszamy

Czas własny, to pieniądz - Outsourcing to rozłożona w czasie inwestycja