System Zarządzania wg. normy ISO 37001: 2016 ma zastosowanie wyłącznie w organizacjach, które chcą zadbać o bezpieczeństwo w zakresie systemu antykorupcyjnego. System ISO 37001 zapewnia wytyczne dla metod zarządzania zaprojektowanego w celu pomocy organizacji w zapobieganiu oraz w przestrzegania przepisów oraz norm antykorupcyjnych, a także powołuje dobrowolne zobowiązania mogące mieć  zastosowanie w działalności, takie jak wizerunek publiczny, tarcza bezpieczeństwa organizacyjnego, spójna polityka bezpieczeństwa.

W normie szczegółową uwagę zwrócono na powszechne typy korupcji:

  • zachowania w postaci przekupstwa i łapówkarstwa w organizacjach państwowych, prywatnych, publicznych, biznesowych oraz niekomercyjnych;
  • łapówkarstwo w obszarze wykonywanej pracy z kontrahentami;
  • czynności przekupstwa pracowników danej organizacji;
  • czynności przekupstwa partnerów społecznych, niekomercyjnych, biznesowych;
  • zidentyfikowane zagrożenia bezpośrednie lub pośrednie przyczyniające się do czynności korupcyjnych.

System może być wdrożony w każdej organizacji. System stanowi swoistą ochronę zarządcy organizacji.