Księga Salonu/Sklepu

Zarządzanie projektem sprzedażowym a "Księga Sklepu/Salonu" - fanaberia, czy konieczność?

Zastanówmy się, od jakiego okresu w działalności Podmiotu, warto zająć się powstaniem kompleksowej, uporządkowanej procedury wizualizacji i postępowania. Doświadczenie zarządzania, jakie mamy w korporacjach, sieciach, jednostkowych punktach sprzedaży pokazuje, iż warto zainwestować czas w proces powstania i aktualizacji „Księgi Sklepu”.

Zalety są oczywiste, a wadą braku opisanego i poprawnie wdrożonego procesu funkcjonalnego w biznesie Podmiotu jest co najmniej brak zdolności do nadzorowania oraz egzekwowania standardu ze względu na brak wzorca odniesienia. Aby ułatwić osobom zainteresowanym zadanie, przedstawimy poniżej najprostszą formę i tematykę pozycji na obowiązkowej liście wzorca proceduralnego, jakim jest Księga Salonu.

1.    „Księga Sklepu”

 • Wymagania podstawowe – Księga ma być:

 • Inspiracyjna

 • Ciepła w odbiorze

 • Partnerska – dokonania u Partnerów

 • Semantyczna – jak sprawny organizm

 • Technika wykonania (dowolna):

 • twarda oprawa

 • możliwość wymiany środka, jeżeli trzeba będzie wprowadzić korekty

 • usystematyzowana według planu merytorycznego

 • inne

2.   Podmiot

 • Siedziba – zdjęcia i wizualizacja

 • Ludzie – zdjęcia zarządu i funkcje

 • Salony Własne – zdjęcia i tekst „Tu testujemy „Dobre Praktyki” i Postrzegalność – „Dobrych i Markowych produktów”, Postrzegalność „Punktów Handlowych”

 • Partnerzy

 • Certyfikaty

 • Inne

3.   Wizerunek Grupy / Koncepcja Indywidualności Partnera/ Punktu (także w ramach Grupy)  

 • Kodeks Etyczny

 • Know-How

 • Bezpieczeństwo informacji

 • Prawa, Normy, „Dobre Praktyki”, Zobowiązania Dwustronne, Świadomość Celu Partnerskiego i Biznesowego

 • Zasady Partnerstwa

 • Wskaźniki Skuteczności

4.   Wizerunkowe wsparcie

 • Najważniejsze Obszary, które mogą być realizowane razem z Partnerem;

  • Wdrożenie Wizerunku Wystawienniczego;

  • Odpowiednia Prezentacja Marek Produktowych Producentów i Dostawców

  • Wdrożenie Inspiracji Wystawienniczych

  • Ujednolicenia Kolorystyki Obszarów Funkcjonalnych w Salonach Partnerów

  • Zintegrowane wdrożenie Komponentów Wspomagających poziom Wystawienniczy i Sprzedażny taki jak;

 • Oznakowanie – kierunkowskaz

  • Przysufitowe Oznaczniki Działów

  • Listwy regałowe – deseń zgodny z kolorystyką działów (Dom, Stół, Kuchnia)

 • Oznakowanie – informacja

  • Cenówki

  • Prezentery informacyjne dostosowane do kolorystyki działu,

  • Nad regałowe

  • Sufitowe

  • Opakowania na które mamy wpływ – (przekazywanie uczuć, forma wykonania opakowania) 

  • Naklejki na pojedyncze sztuki towarów (projekty graficzne, wielkość dostosowana do rozmiaru produktu, system naklejania)

 • Regały, półki, stojaki, wieszaki, ekspozytory

 • Promocyjne

  • Wizualizacja Inspiracyjna (Piękno, Aranżacja, Aranżacja w formie Klimatu przewodniego „Uczuć”)

  • Promocja Bezpośrednia (forma zależna od potrzeb)

  • Promocja Kreacyjna ( Radzi, Prezentuje, itp.)

  • Przedsprzedażna – przy regałowa, leaflet, przy kasowa, czasopisma

  • Posprzedażna – w produkcie, w załączniku dołączonym do produktu

 • Światło

  • Odpowiednie oświetlenie i doświetlenie zawartość półki regałowej

 • Dźwięk

 • Zapach

 • Obsługa sklepu

  • Wiedza Produktowa

  • Wsparcie Technik Sprzedaży

  • Znacznik (ubiór, kamizelka, identyfikator)

  • Komunikacja wzajemna oraz na zewnątrz
 • Marketing Skuteczny;

  • Programy Marketingowe – w dłuższym okresie czasu zintegrowanie Akcji Promocyjnych w ramach skutecznego rozłożenia akcentów oddziaływania na Klienta np;

   • Program Kart Rabatowych i Stałego Klienta

   • Program Gazetek Informacyjnych

   • Program Promocji Punktu i Atrakcyjności Towarów

  • Akcje Marketingowe – krótko-okresowe, sezonowe intensyfikowanie zwiększenia popytu w rejonie oddziaływania Punktu Partnera np.;

   • Akcja Wyprzedażowa

   • Akcja Degustacyjna

   • Akcja Próbek

   • Akcja Świąteczna

   • itd….

  • Produkty – wsparcie właścicieli lub kierownictwa Salonów Partnerów utrzymania skutecznych technik;

   • Ustalenia skutecznych zasad ekspozycji towarów

   • Zwiększania towarów rotujących na półkach,

   • Zabezpieczenia pierwszeństwa w zakupie przez Punkt Partnerski nowości towarowych pochodzących z Korporacji Podmiot

   • Kolekcje i towary dostępne tylko w sieci

  • Marka Partnera i wzmocnienie jej Postrzegalności mającej wpływ na Wartość Rynkową także Grupy

   • Marki Własnej Partnera Handlowego

   • Marki Produktów dostępnych w Salonie Partnera Handlowego

  • Logistyka Dostaw

  • Obroty

   • Wzrost obrotów

   • Przygotowanie Punktu Partnera Handlowego do utrzymania ekonomicznej efektywności w okresach stabilizacji lub regresji gospodarczej

  • Konkurencyjność

   • Przeciwwaga dla Punktów Taniej Sprzedaży Detalicznej

   • Wsparcie Partnera do zdolności utworzenia Sub-partnerstwa dla wybranych i zaakceptowanych przez Korporację Podmiot, punktów w dobrej lokalizacji sprzedażnej – możliwość zagospodarowania np. galeryjnych małych Stoisk Partnerskich.

5.   Inspiracja Funkcjonalna – w całym dziale dodać zdjęcia do podpunktów i podpis

 • Obszary

  • Elewacja

  • Witryna Zewnętrzna

  • Witryna Wewnętrzna

  • Obszar Piękny

  • Obszar Praktyczny

  • Kolorystyka – (podpis – ciepło, miłość, czystość, sterylność), Regał z.. (zgodność z naturą, ekologia, rodzina, sterylność) , Regał z .. (czystość, porządek,) , Gift (uczucia)

  • Kasy

  • Lady

 • Oznakowanie informacyjno – komunikacyjne

  • Kierunkowskaz

   • Przysufitowe Oznaczniki Działów

   • Listwy regałowe

  • Informacyjne

   • Prezentery przysufitowe

   • Opakowania

   • Cenówki

   • Załączniki wystawiennicze – (wspomagające poziom wystawienniczy, uczuciowy, zastosowania produktu, itp.)

   • Naklejki

   • Informatory stacjonarne

    • Montowane do półki, obiektów stałych (w horyzoncie)

    • Wolnostojące

6.   Koncepcja Wystawiennicza – zdjęcia do całego działu

 • Półka

  • Półka Praktyczna

  • Półka Piękna

  • Półka Stojakowa

  • Półka Wieszakowa

 • Wydzielone Miejsce Wystawiennicze

  • Poziom Podłogi

  • Regałowa

  • Stół

  • Wieszakowa

 • Wydzielone Miejsce Promocyjne

  • Prezentacyjne

  • Łącznikowo – Prezentacyjne (mające funkcjonalność połączenia jednej strony półki z drugą ustawioną grzbietowo, która zlokalizowana jest na poziomie dwóch grzbietów półek)

 • Produkt i jego prezentacja

  • w opakowaniu

  • na opakowaniu

  • w wydzielonym miejscu poza opakowaniem

 • Światło

 • Zapach

 • Dźwięk

 • Obsługa sklepu

  • Identyfikacja

  • Edukacja produktowa

  • Edukacja Technik Sprzedaży

7.   Marketing

 • Programy Marketingowe

  • Strategiczne

   • Partnerski

   • Edukacyjny

   • Lojalnościowy

   • Informacyjny

   • Zakupowy

   • Kolekcje

   • Inne

  • Operacyjne

   • Karty Stałego Klienta

   • Gazetki inspiracyjne i informacyjne

   • Zmienność lokacji towaru na półce

   • Promocja Produktu

   • Ekspozycja Towaru

   • Inne

  • Akcje marketingowe

   • Akcja wyprzedażowa

   • Akcja degustacyjna

   • Akcja próbek

   • Akcja Świąteczna

   • Targi

   • Inne

8.   Zarządzanie

 • Zarządzanie wizerunkiem

 • Organizacyjne

 • Logistyka Zarządzania Produktami

 • Logistyka Gromadzenia Zapasu

 • Marketing Zintegrowany

 • Merchandising

 • Edukacja

 • Informacyjne

 • System Zintegrowanego Zarządzania Jakością (wg…)

 • Benchmarking

9.   Harmonogram

 • Etap I – „Partnerstwo i Identyfikacja”

  • Widok Futryny – design

  • Strefa Kasy – siła hasła „Piękno w domu” lub „Praktyczny Dom”

  • Strefa Wizualizacji Pojedynczej Półki – frontowej

  • Optymalizacja reprezentacji produktowej w Grupach Asortymentowych

  • Uzgodnienie Listy Towarów do zaopatrzenia

  • Szkolenie Produktowe Obsługi

  • Akcja Marketingowa – kreująca Punkt Partnerski połączona z akcją dedykowaną dla Klientów Detalicznych

   • Informacyjna, Produktowa,

   • Akcja zintegrowana z innymi oflagowanymi punktami

   • Akcja marketingowa – cel inicjowania naturalnego poziomu zwiększenia obrotów

  • Szczególna opieka Przedstawicieli Handlowych

  • Szczególna opieka Korporacji / Podmiotu;

   • Produktowa – asortymenty dostępne tylko w sieci sprzedaży detalicznej

   • Wsparcia w innych Obszarach

  • Etap II – „Wizualizacja i Promocja”

   • Znaczniki promocyjne, informacyjne (nad regałowe, sufitowe, inne), naklejki

   • Cenówki,

   • Kaseton Podświetlany

   • Uczestnictwo w długoterminowych zintegrowanych Programach Marketingowych Korporacji i Akcjach Promocyjnych, np.

    • Program Promocji

    • Program Promocji Firmy i Produktów;

     • Akcja Wakacyjna

     • Akcja SPA

     • Akcja Aranżacja Stołu Klienta

     • Inne

    • Program Gazetek, Prasy i Publikacji

    • Program Badawczy

   • Etap III – „Kreacja”

    • Aranżacja wnętrza;

     • Usytuowanie regałów, stojaków wolnostojących, innych

     • O ile możliwe uporządkowanie stref według zasad Księgi Sklepu

     • Doprecyzowanie zasad indywidualizacji dokumentu „Księga Sklepu Partnera”

    • Ułożenie półki

     • Ekspozycja,

     • Postrzegalność,

     • Wizualność,

     • Interaktywność Produktów

    • Aranżacja Świetlna

    • Promocja Kreacyjna – np. „Podmiot radzi”

   • Etap IV – „Konkurencyjność” – indywidualne podejście do Partnera

10. Wskaźniki efektywności aktywów

11. Wskaźniki zadowolenia oraz efektywności personelu

12. Wskaźniki pomiaru efektywności akcji marketingowych.

13.Inne.

Nie należy powyższego spisu traktować, jak wyczerpujący materiał – warto zastanowić się nad indywidualnościami i specyfiką własnego biznesu.

Każde przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć wzorce.

Skoro wzorce nie zostały zapisane, zakomunikowane i zwalidowane, to skąd czerpać zintegrowaną wiedzę do doskonalenia, modyfikacji oraz pomiaru zadowolenia wewnętrznego i zewnętrznego?.

Po więcej informacji – prosimy o kontakt.

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami - tworzenie powiązania kooperacyjnego

Zarządzanie Projektami – Tworzenie Powiązania Kooperacyjnego

Polityka i cel utworzenia powiązania kooperacyjnego (klastra). Przychodzi czas, kiedy osiąganie efektów biznesowych lub przyrosty są niewielkie i należy sięgnąć

Zarządzanie Projektami - sieć sprzedaży

Zarządzanie Projektami – tworzenie sieci sprzedaży (grupy kooperacyjnej).

Zarządzanie projektami pozwala w szybki sposób utworzyć zależną sieć sprzedaży – co trzeba wiedzieć (plan)? Po pierwsze warto zwykle zastanowić

Salon - Księga Sklepu

Księga Salonu/Sklepu

Zarządzanie projektem sprzedażowym a „Księga Sklepu/Salonu” – fanaberia, czy konieczność? Zastanówmy się, od jakiego okresu w działalności Podmiotu, warto zająć

Prognozowanie popytu

Prognozowanie Popytu

Prognozowanie Popytu – Wstęp. Jednym z najważniejszych działań działu logistyki i składowania, jest prowadzenie na bieżąco prac związanych z prognozowaniem

Analytic NetworkProcess - Analityczny Proces Sieciowy

The Analytic Network Process – Analityczny Proces Sieciowy

Analytic NetworkProcess – Analityczny Proces Sieciowy

FAP Financial Appraisal Profile - Profil Wyceny Finansowej

FAP Financial Appraisal Profile – Profil Wyceny Finansowej

FAP Financial Appraisal Profile – Profil Wyceny Finansowej