Zarządzanie projektem sprzedażowym a "Księga Sklepu/Salonu" - fanaberia, czy konieczność?

Zastanówmy się, od jakiego okresu w działalności Podmiotu, warto zająć się powstaniem kompleksowej, uporządkowanej procedury wizualizacji i postępowania. Doświadczenie zarządzania, jakie mamy w korporacjach, sieciach, jednostkowych punktach sprzedaży pokazuje, iż warto zainwestować czas w proces powstania i aktualizacji „Księgi Sklepu”.

Zalety są oczywiste, a wadą braku opisanego i poprawnie wdrożonego procesu funkcjonalnego w biznesie Podmiotu jest co najmniej brak zdolności do nadzorowania oraz egzekwowania standardu ze względu na brak wzorca odniesienia. Aby ułatwić osobom zainteresowanym zadanie, przedstawimy poniżej najprostszą formę i tematykę pozycji na obowiązkowej liście wzorca proceduralnego, jakim jest Księga Salonu.

1.    „Księga Sklepu”

 • Wymagania podstawowe – Księga ma być:

 • Inspiracyjna

 • Ciepła w odbiorze

 • Partnerska – dokonania u Partnerów

 • Semantyczna – jak sprawny organizm

 • Technika wykonania (dowolna):

 • twarda oprawa

 • możliwość wymiany środka, jeżeli trzeba będzie wprowadzić korekty

 • usystematyzowana według planu merytorycznego

 • inne

2.   Podmiot

 • Siedziba – zdjęcia i wizualizacja

 • Ludzie – zdjęcia zarządu i funkcje

 • Salony Własne – zdjęcia i tekst „Tu testujemy „Dobre Praktyki” i Postrzegalność – „Dobrych i Markowych produktów”, Postrzegalność „Punktów Handlowych”

 • Partnerzy

 • Certyfikaty

 • Inne

3.   Wizerunek Grupy / Koncepcja Indywidualności Partnera/ Punktu (także w ramach Grupy)  

 • Kodeks Etyczny

 • Know-How

 • Bezpieczeństwo informacji

 • Prawa, Normy, „Dobre Praktyki”, Zobowiązania Dwustronne, Świadomość Celu Partnerskiego i Biznesowego

 • Zasady Partnerstwa

 • Wskaźniki Skuteczności

4.   Wizerunkowe wsparcie

 • Najważniejsze Obszary, które mogą być realizowane razem z Partnerem;

  • Wdrożenie Wizerunku Wystawienniczego;

  • Odpowiednia Prezentacja Marek Produktowych Producentów i Dostawców

  • Wdrożenie Inspiracji Wystawienniczych

  • Ujednolicenia Kolorystyki Obszarów Funkcjonalnych w Salonach Partnerów

  • Zintegrowane wdrożenie Komponentów Wspomagających poziom Wystawienniczy i Sprzedażny taki jak;

 • Oznakowanie – kierunkowskaz

  • Przysufitowe Oznaczniki Działów

  • Listwy regałowe – deseń zgodny z kolorystyką działów (Dom, Stół, Kuchnia)

 • Oznakowanie – informacja

  • Cenówki

  • Prezentery informacyjne dostosowane do kolorystyki działu,

  • Nad regałowe

  • Sufitowe

  • Opakowania na które mamy wpływ – (przekazywanie uczuć, forma wykonania opakowania) 

  • Naklejki na pojedyncze sztuki towarów (projekty graficzne, wielkość dostosowana do rozmiaru produktu, system naklejania)

 • Regały, półki, stojaki, wieszaki, ekspozytory

 • Promocyjne

  • Wizualizacja Inspiracyjna (Piękno, Aranżacja, Aranżacja w formie Klimatu przewodniego „Uczuć”)

  • Promocja Bezpośrednia (forma zależna od potrzeb)

  • Promocja Kreacyjna ( Radzi, Prezentuje, itp.)

  • Przedsprzedażna – przy regałowa, leaflet, przy kasowa, czasopisma

  • Posprzedażna – w produkcie, w załączniku dołączonym do produktu

 • Światło

  • Odpowiednie oświetlenie i doświetlenie zawartość półki regałowej

 • Dźwięk

 • Zapach

 • Obsługa sklepu

  • Wiedza Produktowa

  • Wsparcie Technik Sprzedaży

  • Znacznik (ubiór, kamizelka, identyfikator)

  • Komunikacja wzajemna oraz na zewnątrz
 • Marketing Skuteczny;

  • Programy Marketingowe – w dłuższym okresie czasu zintegrowanie Akcji Promocyjnych w ramach skutecznego rozłożenia akcentów oddziaływania na Klienta np;

   • Program Kart Rabatowych i Stałego Klienta

   • Program Gazetek Informacyjnych

   • Program Promocji Punktu i Atrakcyjności Towarów

  • Akcje Marketingowe – krótko-okresowe, sezonowe intensyfikowanie zwiększenia popytu w rejonie oddziaływania Punktu Partnera np.;

   • Akcja Wyprzedażowa

   • Akcja Degustacyjna

   • Akcja Próbek

   • Akcja Świąteczna

   • itd….

  • Produkty – wsparcie właścicieli lub kierownictwa Salonów Partnerów utrzymania skutecznych technik;

   • Ustalenia skutecznych zasad ekspozycji towarów

   • Zwiększania towarów rotujących na półkach,

   • Zabezpieczenia pierwszeństwa w zakupie przez Punkt Partnerski nowości towarowych pochodzących z Korporacji Podmiot

   • Kolekcje i towary dostępne tylko w sieci

  • Marka Partnera i wzmocnienie jej Postrzegalności mającej wpływ na Wartość Rynkową także Grupy

   • Marki Własnej Partnera Handlowego

   • Marki Produktów dostępnych w Salonie Partnera Handlowego

  • Logistyka Dostaw

  • Obroty

   • Wzrost obrotów

   • Przygotowanie Punktu Partnera Handlowego do utrzymania ekonomicznej efektywności w okresach stabilizacji lub regresji gospodarczej

  • Konkurencyjność

   • Przeciwwaga dla Punktów Taniej Sprzedaży Detalicznej

   • Wsparcie Partnera do zdolności utworzenia Sub-partnerstwa dla wybranych i zaakceptowanych przez Korporację Podmiot, punktów w dobrej lokalizacji sprzedażnej – możliwość zagospodarowania np. galeryjnych małych Stoisk Partnerskich.

5.   Inspiracja Funkcjonalna – w całym dziale dodać zdjęcia do podpunktów i podpis

 • Obszary

  • Elewacja

  • Witryna Zewnętrzna

  • Witryna Wewnętrzna

  • Obszar Piękny

  • Obszar Praktyczny

  • Kolorystyka – (podpis – ciepło, miłość, czystość, sterylność), Regał z.. (zgodność z naturą, ekologia, rodzina, sterylność) , Regał z .. (czystość, porządek,) , Gift (uczucia)

  • Kasy

  • Lady

 • Oznakowanie informacyjno – komunikacyjne

  • Kierunkowskaz

   • Przysufitowe Oznaczniki Działów

   • Listwy regałowe

  • Informacyjne

   • Prezentery przysufitowe

   • Opakowania

   • Cenówki

   • Załączniki wystawiennicze – (wspomagające poziom wystawienniczy, uczuciowy, zastosowania produktu, itp.)

   • Naklejki

   • Informatory stacjonarne

    • Montowane do półki, obiektów stałych (w horyzoncie)

    • Wolnostojące

6.   Koncepcja Wystawiennicza – zdjęcia do całego działu

 • Półka

  • Półka Praktyczna

  • Półka Piękna

  • Półka Stojakowa

  • Półka Wieszakowa

 • Wydzielone Miejsce Wystawiennicze

  • Poziom Podłogi

  • Regałowa

  • Stół

  • Wieszakowa

 • Wydzielone Miejsce Promocyjne

  • Prezentacyjne

  • Łącznikowo – Prezentacyjne (mające funkcjonalność połączenia jednej strony półki z drugą ustawioną grzbietowo, która zlokalizowana jest na poziomie dwóch grzbietów półek)

 • Produkt i jego prezentacja

  • w opakowaniu

  • na opakowaniu

  • w wydzielonym miejscu poza opakowaniem

 • Światło

 • Zapach

 • Dźwięk

 • Obsługa sklepu

  • Identyfikacja

  • Edukacja produktowa

  • Edukacja Technik Sprzedaży

7.   Marketing

 • Programy Marketingowe

  • Strategiczne

   • Partnerski

   • Edukacyjny

   • Lojalnościowy

   • Informacyjny

   • Zakupowy

   • Kolekcje

   • Inne

  • Operacyjne

   • Karty Stałego Klienta

   • Gazetki inspiracyjne i informacyjne

   • Zmienność lokacji towaru na półce

   • Promocja Produktu

   • Ekspozycja Towaru

   • Inne

  • Akcje marketingowe

   • Akcja wyprzedażowa

   • Akcja degustacyjna

   • Akcja próbek

   • Akcja Świąteczna

   • Targi

   • Inne

8.   Zarządzanie

 • Zarządzanie wizerunkiem

 • Organizacyjne

 • Logistyka Zarządzania Produktami

 • Logistyka Gromadzenia Zapasu

 • Marketing Zintegrowany

 • Merchandising

 • Edukacja

 • Informacyjne

 • System Zintegrowanego Zarządzania Jakością (wg…)

 • Benchmarking

9.   Harmonogram

 • Etap I – „Partnerstwo i Identyfikacja”

  • Widok Futryny – design

  • Strefa Kasy – siła hasła „Piękno w domu” lub „Praktyczny Dom”

  • Strefa Wizualizacji Pojedynczej Półki – frontowej

  • Optymalizacja reprezentacji produktowej w Grupach Asortymentowych

  • Uzgodnienie Listy Towarów do zaopatrzenia

  • Szkolenie Produktowe Obsługi

  • Akcja Marketingowa – kreująca Punkt Partnerski połączona z akcją dedykowaną dla Klientów Detalicznych

   • Informacyjna, Produktowa,

   • Akcja zintegrowana z innymi oflagowanymi punktami

   • Akcja marketingowa – cel inicjowania naturalnego poziomu zwiększenia obrotów

  • Szczególna opieka Przedstawicieli Handlowych

  • Szczególna opieka Korporacji / Podmiotu;

   • Produktowa – asortymenty dostępne tylko w sieci sprzedaży detalicznej

   • Wsparcia w innych Obszarach

  • Etap II – „Wizualizacja i Promocja”

   • Znaczniki promocyjne, informacyjne (nad regałowe, sufitowe, inne), naklejki

   • Cenówki,

   • Kaseton Podświetlany

   • Uczestnictwo w długoterminowych zintegrowanych Programach Marketingowych Korporacji i Akcjach Promocyjnych, np.

    • Program Promocji

    • Program Promocji Firmy i Produktów;

     • Akcja Wakacyjna

     • Akcja SPA

     • Akcja Aranżacja Stołu Klienta

     • Inne

    • Program Gazetek, Prasy i Publikacji

    • Program Badawczy

   • Etap III – „Kreacja”

    • Aranżacja wnętrza;

     • Usytuowanie regałów, stojaków wolnostojących, innych

     • O ile możliwe uporządkowanie stref według zasad Księgi Sklepu

     • Doprecyzowanie zasad indywidualizacji dokumentu „Księga Sklepu Partnera”

    • Ułożenie półki

     • Ekspozycja,

     • Postrzegalność,

     • Wizualność,

     • Interaktywność Produktów

    • Aranżacja Świetlna

    • Promocja Kreacyjna – np. „Podmiot radzi”

   • Etap IV – „Konkurencyjność” – indywidualne podejście do Partnera

10. Wskaźniki efektywności aktywów

11. Wskaźniki zadowolenia oraz efektywności personelu

12. Wskaźniki pomiaru efektywności akcji marketingowych.

13.Inne.

Nie należy powyższego spisu traktować, jak wyczerpujący materiał – warto zastanowić się nad indywidualnościami i specyfiką własnego biznesu.

Każde przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć wzorce.

Skoro wzorce nie zostały zapisane, zakomunikowane i zwalidowane, to skąd czerpać zintegrowaną wiedzę do doskonalenia, modyfikacji oraz pomiaru zadowolenia wewnętrznego i zewnętrznego?.

Po więcej informacji – prosimy o kontakt.

Zarządzanie Projektami

Trendy Inżynierii Jakości w 2023r. wg. Deloite US

Ewolucję praktyk, trendów, inwestycji i wyzwań, przed którymi stają liderzy inżynierii jakości (QE).

Dynamiczne projektowanie kontraktów dostawy produktów i usług – łańcuch uwzględniający strategiczne zachowania konsumentów i jakość usług

W łańcuchu dostaw PSSC („Product-Service System Chain”), który zapewnia zarówno produkt, jak i usługę, nadal istnieją strategiczne zachowania konsumentów. W tym dokumencie PSSC składa się z producenta i usługodawcy, producent dostarcza produkt usługodawcy, a usługodawca integruje produkt i usługę w system produkt-usługa (PSS) i dostarcza PSS do konsumenta.

Strategiczna segmentacja i selekcja rynku – kluczowe obszary w celu skutecznego opracowania i wdrożenia wartości w procesie komercjalizacji

Segmentacja strategiczna to zorganizowany proces, w ramach którego eksperci techniczni i specjaliści od marketingu strategicznego współpracują w celu zidentyfikowania najbardziej prawdopodobnych rynków — a następnie segmentów rynku dla np. nowego materiału. Podczas gdy większość firm wierzy, że to robią, większość nie robi tego z niezbędnym rygorem. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​udana segmentacja strategiczna wymaga wysiłku i rygoru podobnego do tego, jaki zespół ds. fuzji i przejęć przeprowadza due diligence na określony target.

Błędy procesu komercjalizacji – niedopasowanie propozycji wartości do potrzeb rynkowych

W procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, często występują błędy wynikające z niedopasowania propozycji wartości do potrzeb rynkowych. Właściwe zrozumienie tych błędów może przyczynić się do poprawy strategii marketingowej, komunikacji oraz efektywności procesu komercjalizacji. Instytut Analiz A360 wskazuje na kilka najczęstszych błędów, które można zidentyfikować i uniknąć poprzez odpowiednią procedurę komercjalizacji.

Kluczowe Czynniki Komercjalizacji Innowacji w Procesie Ekspansji Rynkowej – marketing, komunikacja, segmentacja, profilowanie, wskaźniki technologiczne, badania i rozwój

W ramach procesu komercjalizacji innowacji, kluczową rolę odgrywa strategia marketingowa i komunikacja. Aby skutecznie wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek, konieczne jest zrozumienie potrzeb rynkowych oraz dopasowanie propozycji wartości do tych potrzeb. W tym celu, Instytut Analiz A360 proponuje wykorzystanie procedury komercjalizacji, która obejmuje segmentację klientów, klasyfikację klientów oraz profilowanie klientów.

Profilowanie / Segmentacja Klientów – Strategia Rynkowa

Profilowanie klientów, znane również jako segmentacja klientów, to proces analizy i klasyfikacji klientów na podstawie określonych cech, zachowań, preferencji lub innych czynników demograficznych, psychograficznych i behawioralnych. Celem profilowania klientów jest lepsze zrozumienie klientów, identyfikacja ich potrzeb i preferencji oraz dostarczenie im spersonalizowanych produktów, usług i komunikacji.

Przepływy produktów Hi/Mid-Hi Technology pomiędzy krajami

Na początku XXI wieku Stany Zjednoczone były największym importerem produktów pośrednich w działalności gospodarczej o wysokim i średnim natężeniu B+R, a Japonia była ich głównym dostawcą. Dwadzieścia lat później Chiny stały się największym importerem i eksporterem tych półproduktów.

Krajowe wskaźniki nakładów brutto na B+R (GERD)

Stany Zjednoczone pozostają krajem, który wydaje najwięcej na badania i rozwój na świecie, a za nimi uplasowały się Chiny, które już w 2014 r. wyprzedziły Unię Europejską. Intensywność badań i rozwoju w Chinach wzrosła z 1,71% w 2010 r. do 2,45% w 2021 r. Przekracza to intensywność badań i rozwoju w Unii Europejskiej (2,15%), ale nadal jest nieco poniżej poziomu w Stanach Zjednoczonych (3,46%).

Strategiczna autonomia w badaniach i innowacjach

Technologia odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej konkurencji geopolitycznej (The White House, 2022), a przywództwo technologiczne jest fundamentalne dla gospodarczego dobrobytu i bezpieczeństwa państw OECD. W celu osiągnięcia przywództwa konieczne jest stosowanie środków ochrony technologii, zwłaszcza tych o potencjale podwójnego zastosowania, przed strategicznymi konkurentami. Jednak współczesne innowacje technologiczne są coraz bardziej zależne od współpracy i globalnego rozproszenia, co komplikuje te wysiłki (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2022).

Asystent Innowacji według NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

Asystent InnowacjiwedługNCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) ASYSTENT INNOWACJI – NCBR W czym może pomóc Asystent Innowacji Asystent Innowacji ma

Czynniki Doboru Wskaźników Innowacyjności w Kontekście Interesariuszy

Czynniki Doboru Wskaźników InnowacyjnościvsInteresariusze MAPA KORELACYJNA Czynniki doboru skwantyfikownych wskaźników Czynniki doboru wskaźników innowacyjności mogą różnić się w zależności od

Mapy Skwantyfikowanych Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa

Kwantyfikowane Mapy Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji – Metodyki Badawcze Kwantyfikowane Mapy Korzyści z wdrożenia