DofinansowanieOutsourcing / InsourcingOutsourcing / Insourcing Dofinansowania Projektów

Dofinansowanie Unijne – Granty dla Kobiet

Program dla Kobiet
Moduł Dofinansowanie

Program dla Kobiet - Moduły Programu

Szkolenia tylko dla Kobiet

Szkolenia prowadzimy w trybie Consultingu, Outsourcingu oraz Insourcingu

Granty dla Business Women

Celem grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności ich Organizacji, poprzez opracowanie lub zaprojektowanie oraz wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów:

 • technologie przyjazne środowisku,
 • innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich,
 • technologie poprawiające jakość życia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji niezbędnych do utrzymania oraz rozwoju działalności gospodarczej.

Jakie Liderki mogą otrzymać dofinansowanie?

 • Kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • MMŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) w których: 
  • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo 
  • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo
  • akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.

Obszary dofinansowania?

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii,
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
 • Technologie poprawiające jakość życia.

 

Potrzebujesz efektów lub bezpłatnych konsultacji – napisz.