ISO 50001 – Przegląd energetyczny, sposobem na oszczędności i nie tylko!

Organizacja powinna opracować, zapisać i utrzymywać przegląd energetyczny. Metodologia i kryteria wykorzystane do opracowania przeglądu energetycznego powinny być udokumentowane.

Aby przeprowadzić przegląd energetyczny, organizacja powinna:

a) dokonać analizy wykorzystania i zużycia energii, opierając się na pomiarach i innych danych np.:

  • -identyfikacji aktualnych źródeł energii,

  • -ocenie przeszłego i aktualnego wykorzystania i zużycia energii.

b) na podstawie analizy wykorzystania i zużycia energii, zidentyfikować obszary znaczącego wykorzystania energii, tzn.:

  • zidentyfikować urządzenia/obiekty, wyposażenie, systemy, procesy i pracujący personel dla lub

    w imieniu organizacji, które maja znaczący wpływ na wykorzystanie i zużycie energii

  • zidentyfikować inne istotne zmienne mające wpływ na znaczące wykorzystanie energii

  • określić aktualny wynik energetyczny (stopień wykorzystania energii) urządzeń, wyposażenia, systemów i procesów związanych

    ze zidentyfikowanym, znaczącym wykorzystaniem energii

  • oszacować przyszłe wykorzystanie i zużycie energii

c) zidentyfikować, nadać priorytety i udokumentować (zapisać) proceduralnie (także w trybie doskonalenia)  możliwości poprawy (optymalizacji) wyniku energetycznego.

Pytanie – czy, kiedy, jak i kim to zrobić?

Czy? – przeanalizuj rosnące koszty wewnętrzne a także produktów dostawców powołujących się na warunki rynkowe oraz wizerunek marketingowy Organizacji.

Kiedy? – sprawdź czy w przypadku niewielkiego kryzysu gospodarczego „wyjdziesz na swoje” w uzysku na produkcie/wyrobie.

Jak? – obmyśl plan działania, jak dla zbilansowania gospodarstwa domowego.

Kim? – zobacz, czy masz pracownika z możliwością dorzucenia zadań (nie zatrudniaj dodatkowo pracownika, ani pełnomocnika bez kwalifikacji) lub wynajmij firmę konsultingową. Jeżeli nie masz osoby, a koszt konsultingu jest wysoki lub nieznany, przeanalizuj czy warto sięgnąć po outsourcing „efekt-nakład” i rozliczaj się z osiągniętego uzysku.