Ekspansja Rynkowa – Kierunek z Polski

Osiągnijmy razem sukces wdrażając Idee Strategii A360

"Strategic Alliance Stakeholders"

Definicja "Strategic Alliance Stakeholders"

Informacje o strategii "Strategic Alliance Stakeholders" można znaleźć zarówno na stronie Ekspansji Rynkowej oraz w szczegółach zapoznać się z aktywami i problematyką także w Artykułach A360

Korzyści z wdrożenia "Strategic Alliance Stakeholders": kierunek z Polski

Dywersyfikacja rynków: Rozłożenie kosztów i zaangażowania oraz połączenie delegowanych aktywów wszystkich Interesariuszy grupy partnerskiej (sojuszu, klastra, powiązania kooperacyjnego, etc.) zwiększa po wielokroć szansę postrzegalności oraz skuteczności realizacji biznesu na eksportowanych produktach.

W zależności od struktury i ilości Partnerów już na początku drogi można skwantyfikować szanse i inne możliwe do osiągnięcia wskaźniki sukcesu oraz ryzyka.

Właściwa metodologia branżowa typu porównawczego (benchmarking branżowy kwantyfikowany na dane rynki emisji gospodarczej) oraz algorytmy Instytutu Analiz A360 pozwolą na świadome podejmowanie decyzji przez wszystkich członków powiązania strategicznego.

Tylko kilka firm konsultingowych na Świecie zajmujących się dziedziną zarządzania strategicznego ma kompleksowo zidentyfikowaną oraz praktycznie uwarunkowaną idee wdrożenia oraz osiągnięcia skwantyfikowanych, algorytmicznie uzasadnionych kamieni milowych sukcesu ekspansji w formule "Strategic Alliance Steakeholders". Należą do nich podmioty, takie jak Deloitte (USA), McKinsey & Company (USA) oraz Instytut Analiz A360.

Uzyskiwane wartości po wdrożeniu "Strategic Alliance Stakeholders"

Dywersyfikacja rynków komercyjnych: Ekspansja na rynki zagraniczne pozwala na dywersyfikację działalności i zminimalizowanie ryzyka związanego z koncentracją na jednym rynku. Poprzez nawiązanie strategicznych partnerstw z polskimi oraz zagranicznymi Interesariuszami, przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do nowych klientów, nowych sektorów i nowych możliwości rozwoju.

Rozszerzenie zasięgu geograficznego: Wprowadzenie "Strategic Alliance Stakeholders" na rynki zagraniczne umożliwia przedsiębiorstwu dotarcie do nowych regionów i krajów. Może to prowadzić do zwiększenia rozpoznawalności, wartości marki, podniesienia standingu, zdobycia większego udziału w rynku oraz rozwinięcia globalnej obecności.

Zyskanie dostępu do nowych zasobów: Wdrażanie "Strategic Alliance Stakeholders" na rynki zagraniczne umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z połączonych oraz nowych zasobów, takich jak technologia, know-how, umiejętności i kapitał. Partnerstwa strategiczne z Interesariuszami mogą zapewnić dostęp do innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii, nowych rynków zbytu oraz umiejętności i wiedzy lokalnych partnerów a także co jest niedocenione do nowych metod skuteczności działania - cyt. "...jeżeli, ktoś jest głodny to daj narzędzia i naucz, a sam wyprodukuje składniki dla siebie i innych".

Skalowalność i wzrost: Wprowadzenie "Strategic Alliance Stakeholders" na rynki zagraniczne może przyczynić się do przyspieszenia wzrostu przedsiębiorstwa. Poprzez współpracę z Partnerami, można osiągnąć większą skalowalność operacji, zwiększyć produkcję, rozszerzyć dystrybucję i dotrzeć do większej liczby klientów. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia przychodów i udziału w rynku.

Pozyskanie konkurencyjnej przewagi: Wdrażanie "Strategic Alliance Stakeholders" na może pomóc przedsiębiorstwu w uzyskaniu konkurencyjnej przewagi. Poprzez partnerstwa strategiczne z Interesariuszami, przedsiębiorstwo może zdobyć dostęp do unikalnych zasobów, technologii lub rynków, które są trudno dostępne dla konkurencji. To może przyczynić się do stworzenia unikalnej oferty, wyróżnienia się na rynku i zdobycia przewagi nad konkurentami.

Wzrost międzynarodowego doświadczenia: Wdrażanie "Strategic Alliance Stakeholders" na rynki zagraniczne daje przedsisiębiorstwu możliwość zdobycia cennego międzynarodowego doświadczenia. Przejście na zagraniczne rynki wymaga zrozumienia różnic kulturowych, regulacji prawnych, preferencji klientów i sposobu prowadzenia biznesu w danym kraju. Przedsiębiorstwo, wdrażając "Strategic Alliance Stakeholders" na nowe rynki, zyskuje okazję do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze krajowego oraz międzynarodowego handlu, negocjacji, zarządzania zespołami międzykulturowymi i dostosowania strategii do lokalnych warunków.

Innowacje i transfer technologii: Przejęcie "Strategic Alliance Stakeholders" na rynki zagraniczne sprzyja wymianie wiedzy i transferowi technologii. Współpraca z zagranicznymi partnerami może stymulować innowacyjność, tworzenie nowych rozwiązań i rozwijanie konkurencyjnych produktów lub usług. Dostęp do różnych perspektyw i pomysłów może prowadzić do kreatywnego myślenia i generowania innowacyjnych rozwiązań.

Zwiększenie konkurencyjności: Wprowadzenie "Strategic Alliance Stakeholders" na rynki przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa przy relacyjnie z efektami niższych nakładach. Konfrontacja z zagranicznymi konkurentami wymusza na firmie podniesienie jakości, obniżenie kosztów, ulepszenie oferty i dostosowanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych. Ta zdobyta konkurencyjność może prowadzić do długoterminowego sukcesu na rynkach.

GRUPA A360 - OBSŁUGA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

GRUPA EU

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA AZJA

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA AMERYKA
AUSTRALIA

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA RYNKÓW ARABSKICH

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA AFRYKA

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

Zagraniczna Ekspansja Rynkowa z A360

Pracujemy z Klientami na kilku poziomach oraz obszarach:

- pośredniczenie w uruchomieniu działalności eksportowej oraz kojarzeniu Partnerów, przez naszych Rezydentów w krajach lub regionach, gdzie posiadamy rezydentury.

- pośrednictwo w zakresie uzyskania licencji na dostęp wyrobów medycznych, oprogramowania medycznego oraz innych produktów specjalistycznych na rynki regulowane (np. USA, Kanada, Japonia, Meksyk, Brazylia, Rosja i inne kraje).

- pozyskanie dofinansowania do przedsięwzięć eksportowych, takich jak: targi, misje wyjazdowe, wizyty referencyjne, analizy rynku docelowego, kojarzenie Partnerów oraz działalność marketingowa.

- pozyskanie finansowania na międzynarodowe projekty badawczo-komercjalizacyjne oraz kooperacyjne.

- pozyskanie dofinansowania na pozyskanie technologii i/lub wytworzenie produktów w działalności eksportowej.

- zarządzanie projektami uruchomienia oraz trwałości działalności eksportowej.

- wykonywanie osobistych usług insourcingu w obszarze powstania oraz rozwoju działów eksportu.

- wykonywanie auditów działów eksportu oraz projektów eksportowych.

- sporządzanie dokumentacji procesowej, prawnej oraz produkcyjnej, a także systemowej w zakresie podwyższonego nadzoru jakościowego nad wyrobami, służącej celom uzyskania licencji na sprzedaż do rynków regulowanych.

- dostosowanie do wymagań prawnych, procedur zgłaszania działań niepożądanych dla wyrobów medycznych i farmaceutycznych na rynkach regulowanych (MDR).

- wdrażanie z wykorzystaniem metod insourcingu, outsourcingu, consultingu systemów zarządzania działem eksportu.

- planowanie, uruchomienie oraz wdrażanie Grup Kooperacyjnych w celu uzyskania koherencji i postrzegalności poszczególnych Konsorcjantów w działalności eksportowej (budowanie aktywów Konsorcjanta poprzez promocję sumy aktywów grupy).

- prowadzimy nabór lub wspomagamy procesy HR w zakresie pozyskania specjalistów oraz poprzez szkolenia podnosimy w miarę intensywnie ich praktyczne kompetencje.

- wykonujemy analizy w trybie online - wskaźniki KPIs sukcesu pokazujemy na bieżąco oraz w czasie.

- inne niezbędne czynności.

Rezydentury Stałe Ekspertów A360

Polska.
Europa niemieckojęzyczna (Niemcy, Szwajcaria, Austria).
Europa (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia).
Emiraty Arabskie (ZEA).
Azja (Chiny, Hong Kong, Wietnam, Kambodża, Laos, Filipiny, Tajwan).
Indie (region Maharasztra, Delhi).
Japonia (prefektury: Kanto, Chubu, Kyushu).
Stany Zjednoczone (stany; Nowy York, Floryda, Kalifornia, Waszyngton, Illinois, Teksas, Michigan).
Australia (południowa, zachodnia, Nowa Południowa Walia).
Kanada (Montreal - obsługa prowincji Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfundland, and Labrador).
Europa wschodnia (Rosja, Białoruś, Ukraina) - obecnie zawieszone kierunki do odwołania.
Ameryka Południowa (Chile, Argentyna, Brazylia).

!!! Drodzy Klienci: ze względu na powtarzające się pytania oraz w drodze o jakość przyszłej współpracy, zmuszeni jesteśmy poinformować potencjalnych chętnych, iż tam, gdzie nie mamy Auditorów - Rezydentów, nie możemy świadczyć rzetelnych usług, a w tym przekazywać wiedzę w procesie realizacji ekspansji rynkowej, szkoleń, doradztwa, insourcingu oraz outsourcingu.

Prosimy sprawdzić bieżący stan Rezydentury stałej oraz kontraktowej.

Rezydentury Kontraktowe A360

W ramach rozwoju wymiany współpracy pomiędzy placówkami specjalizującymi się w działalności Rezydenturalnej (finansowanych przez poszczególne Rządy, Klastry oraz działających gospodarczo), tworzymy aktywa mogące stale lub tymczasowo przejąć rolę informacyjno- kontraktacyjną.

Prosimy o sprawdzenie bieżącego stanu Rezydentury stałej lub kontraktowej.

Pakiety Usług Ekspansji Rynkowej z A360

W zależności od standingu jakościowego Kontrahenta, przedkładamy różne warianty pakierów współpracy, pozwalające rozłożyć odpowiedzialność na Ekspertów za efekty oraz ryzyko osiągnięcia sukcesu.