Ekspansja RynkowaInnowacyjnośćInżynieria JakościKomercjalizacjaLogistykaLogistyka Przepływów Materiałowych i InformacyjnychOptymalizacja ZarządczaOutsourcing / Insourcing - Innowacyjność B+R+IOutsourcing / Insourcing Ekspansji RynkowejOutsourcing / Insourcing LogistykiOutsourcing / Insourcing Systemów ZarządzaniaOutsourcing / Insourcing Zarządzania ProjektamiSystemy ZarządzaniaSystemy Zarządzania ISOZarządzanie Projektami

Trendy Inżynierii Jakości w 2023r. wg. Deloite US

TRENDY INŻYNIERII JAKOŚCI (2023) WEDŁUG DELOITE

Organizacje kontynuują proces dostosowywania się do koncepcji „praca przyszłości”, która jest napędzana indywidualnymi potrzebami i wymaganiami rynku.

W miarę wpływu metawersu* (wirtualnej rzeczywistości), łączności opartej na technologii 5G oraz optymalizacji łańcucha dostaw na rynek, Organizacje nadal koncentrują się na przezwyciężaniu trudności i wyzwań, odkrywając na nowo strategię testowania zapotrzebowania rynkowego oraz procesu ssania rynkowego, aby osiągnąć pożądane wyniki, także w zakresie wydajności i równości w miejscu pracy, przywództwa na rynku, a w szczególności doskonałości dla Klientów.

W dzisiejszym wirtualnie połączonym świecie, wprowadzanie nowych rozwiązań często wymaga ścisłej współpracy między wieloma interesariuszami. Zagadnienia Inżynierii Jakości** są głównym czynnikiem analizy trendów, stając się tym samym dla profesjonalnych doradców kamieniem milowym do uwzględnienia w swoich usługach doradczych. 

Zmiany jakie dokonują się w tym momencie wymagają rekonfiguracji zarówno strategii, metod osiągania kamieni milowych jak i planów działania.

Na poziomie strategii warto naszym zdaniem uwzględnić metodologię „Strategic Alliance Stakeholders” (patrz.def.) oraz przesunąć nacisk na zagadnienia Inżynierii Jakości w kontekście wykorzystania nowych technologii, czynników wpływu o których mowa w raporcie.

Raport może stanie się inspiracją także dla firm działających w Polsce zarówno w kontekście kierunków rozwoju jak i do utwierdzenia się, że podjęte przez menadżerów Organizacji działania docelowo mogą być słuszne.

Poniżej przedstawiamy Państwu oryginalny raport sporządzony i opublikowany przez Deloite analizujący trendy Inżynierii Jakości 2023 w badanych wybranych organizacjach międzynarodowych.

* Metawers to pojęcie odnoszące się do wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej, która integruje fizyczny świat z cyfrowym światem w sposób, który umożliwia użytkownikom interakcję w obu tych środowiskach jednocześnie. Metawers to koncepcja, w której istnieje współistnienie rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistej, tworząc nową warstwę doświadczeń i interakcji dla ludzi. Jest to rodzaj rozszerzonej rzeczywistości, która oferuje bardziej immersywne i zaawansowane możliwości, takie jak wirtualne spotkania, handel, rozrywka i inne formy interakcji społecznych.

** Inżynieria Jakości, to dziedzina zajmująca się zapewnianiem, utrzymaniem i doskonaleniem jakości produktów lub usług. Obejmuje zastosowanie metod, narzędzi i technik mających na celu kontrolę, zarządzanie i doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych w celu osiągnięcia wysokiej jakości i spełnienia oczekiwań klientów. Inżynieria Jakości skupia się na identyfikowaniu, mierzeniu i analizowaniu defektów, ustalaniu standardów jakości, tworzeniu procedur i instrukcji, monitorowaniu i kontrolowaniu procesów oraz ciągłym doskonaleniu organizacji w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów lub usług.

2023 Quality Engineering Trends Report - Deloite US (wersja angielska - oryginalna)

2023 Raport Trendów Inżynierii Jakości (wersja polska - tłumaczenie maszynowe!)

Tłumaczenie maszynowe decydujemy się umieścić, tak aby dla osób, które nie władają biegle językiem angielskim, tak aby ewentualnie kontekst był pomocny.

Uwaga – tłumaczenie maszynowe posiada błędy składniowe oraz znaczeniowe. Prosimy sugerować się głównie wersją anglojęzyczną.