Szkolenie - System Zarządzania Energią ISO50001

Cel szkolenia:

 • Uzyskanie kompetencji przez zarządy, pracowników, audytorów wewnętrznych do planowania, wdrożenia lub/i egzekwowania Systemu Zarządzania Energią ISO 50001.

 • Uzyskania certyfikatu przeszkolenia wymaganego w kompetencjach zawodowych oraz w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

 • Pozyskania praktycznej wiedzy do wykorzystania przez Organizacje, które nie chcą wdrażać Systemu Zarządzania Energią, a jedynie skutecznie wdrożyć komponenty zintegrowane z ich kulturą organizacyjną.

Cel szkolenia w trybie „SD” (Szkolenie – Doradztwo):

 • Przygotowanie konkretnego stanowiska pracy w Organizacji do realizacji zadań zaplanowania, wdrożenia i doskonalenia komponentu lub całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Energią.

 • Przygotowanie osób w Organizacji do realizacji cząstkowych zadań związanych z wdrożeniem udoskonalanego łańcucha pracy.

 • Zaprojektowanie łańcucha zadań oraz wskaźników efektywności infrastruktury oraz procesów przepływów informacyjnych i realizacyjnych, a także doskonalenia.

Cel szkolenia w trybie „SO” (Szkolenie – Outsourcing):

 • Zaplanowanie, Wdrożenie i Doskonalenie całego zależnego procesu łańcucha wartości Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 lub jego biznesowych komponentów.

 • Wdrożenie wskaźników osiąganej efektywności.

 • Przejęcie w korelacji z ruchomym, zwrotnym wynagrodzeniem, odpowiedzialności za efekt w trybie „nakład-rezultat”.

Metodyka Szkolenia:

 • Analiza materiału pracowniczego pochodzącego z Organizacji w celu praktycznej realizacji zadań i celów do osiągnięcia na szkoleniu.

 • Szkolenie w zakresie wyrównania i poznania wiedzy dotyczącej przedmiotu.

 • Studia przypadków na podstawie przeanalizowanych materiałów Organizacji od Uczestników.

 • Zespołowe opracowanie procesów i procedur korelujących z obszarami występującymi w danej Organizacji.

 • Egzamin na podstawie własnych opracowanych zasad dla danej Organizacji.

 • 12 miesięcy bezpłatnej pomocy Mentorskiej dla Uczestnika szkolenia.

Szkolenia ISO

Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa

Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji – Metodyki Badawcze Kwantyfikacja korzyści marketingowej a metodyki badawcze

Szkolenie: System Zarządzania Ryzykiem ISO 31000

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących Zarządzaniu Ryzykiem w Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

Szkolenie: System Zarządzania Środowiskiem ISO14001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących środowisku pracy, otoczenia Organizacji z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku ukierunkowanego na Organizację Uczestnika.

Szkolenie: System Bezpieczeństwa Informacji ISO27001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej w organizacji dokumentów, plików, informacji (wszystkich zidentyfikowanych aktywów Organizacji) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.

Szkolenie - System Zarządzania Energią ISO 50001

Szkolenie – System Zarządzania Energią ISO50001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej energii (każde medium) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.