37001 System Antykorupcyjny

Kategoria
Biznes – Systemy Zarządzania wg. ISO – 37001 System Antykorupcyjny

37001 System AntykorupcyjnyOutsourcing / InsourcingOutsourcing / Insourcing Systemów ZarządzaniaOutsourcing / Insourcing SzkoleniowySystemy Zarządzania ISOSzkolenia ISO

Odpowiedzialność Podmiotów Zbiorowych – Projekt Ustawy oraz przeciwdziałanie poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego ISO 37001

Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest: osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Read More