Dofinansowanie Unijne - Badania Na Rynek

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter, co najmniej na poziomie kraju.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • wydatki inwestycyjne:

• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

• zakup nieruchomości

• roboty budowlane

• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

  • eksperymentalne prace rozwojowe

  • usługi doradcze

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Ile można otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Organizacji wkład, wynosi co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu.

Termin składania wniosków: 31.X.2019

Potrzebujesz efektów – napisz.
[contact-form-7 id=”877″ title=”Formularz Kontaktowy”]