Komercjalizacja – Ekspansja Rynkowa

Komercjalizacja - Ekspansja Rynkowa z A360

Komercjalizacja Rynkowa A360

Kierunkiem komercjalizacji z A360 zawsze jest:
- jakość produktu, usługi, technologii,
- siła nabywcza aktywów Partnera,
- wskaźnik docelowy sukcesu,
- wskaźnik wzrostu ssania rynkowego.

Szanse Skutecznej Komercjalizacji z A360

Skupiamy się wyłącznie na innowacyjności i jakości oferty Partnera:
1. Skuteczności (Jakość produktu vs Generowanie ssania rynkowego)
2. Postrzegalność Jakości (Produkt, Usługa, Proces, Technologia, Produkcja, Kapitał Ludzki, Marketing).
3. Marketing typu Badawczego / Rekomendacyjnego (bez "bełkotu" marketingowego).

Modelujemy Jakość Partnera A360

Skupiamy się wyłącznie na aktywach jakościowych Partnera oraz jego zdolności do uzyskania sprawności technologicznej, usługowej i produktowej.

Radar_Wag

A360 generuje innowacyjne aktywa produktu Partnera

Generujemy z Partnerem A360 aktywa, stosując wyłącznie mierzalną miarę badawczą, porównywalności (benchmarking) oraz rekomendacyjną.

Radar_Wag

A360 uruchamia proces Ekspansji Rynkowej

A360 z Partnerem ustala kierunki, siłę ekspansji oraz możliwość współpracy z rezydentami zagranicznymi A360.
A360 z Partnerem rozlicza się także według zasad prowizyjnych od wolumenu sprzedaży.