Aktualna Tematyka
Szkoleń / Consultingu / Insourcingu / Outsourcingu

Systemy Zarządzania Jakością

 • ISO 28000 Łańcuch Dostaw,
 • ISO 13053 Lean Six Sigma,
 • ISO 37001 Zarządzanie Antykorupcyjne,
 • ISO 27001 Bezpieczeństwo Informacji,
 • ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem,
 • ISO 50001 Zarządzanie Energią,
 • ISO 22301 Ciągłość Działania,
 • ISO 55001 Zarządzanie Aktywami,
 • ISO 20000 Usługi Informatyczne,
 • ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe,
 • EMAS Eko-zarządzanie i Audit,
 • ISO 45001 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • ISO 22000 Bezpieczeństwo Żywności,
 • ISO 9001 Zarządzanie Jakością,
 • ISO 13485 Jakość Urządzeń Medycznych,
 • ISO 26000 Odpowiedzialność Społeczna,
 
 • IATF 16949 Jakość w przemyśle motoryzacyjnym,
 • RODO/GDPR Ochrona Danych Osobowych,

Biznesowe

 • Prawo Zamówień Publicznych – punkt widzenia Wykonawcy,
 • Prawo Zamówień Publicznych – punkt widzenia Zamawiającego,
 • Prawo Handlowe Międzynarodowe,
 • Tworzenie Klastra / Powiązania Kooperacyjnego,
 • Tworzenie sieci Franczyzowej lub Sieciowej,
 
 • Benchmarking marki podmiotowej i produktowej,
 • Budowanie marek i wizerunku na zróżnicowanych rynkach.
 • Utrzymanie branżowych standardów korporacyjnych w terminologii, tłumaczeniach technicznych i specjalistycznych – język niemiecki.

Ekspansja Rynkowa

Rezydentury:

 • Polska,
 • Europa niemieckojęzyczna (Niemcy, Szwajcaria, Austria)
 • Europa (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia)
 • Emiraty Arabskie,
 • Azja (Chiny, Hong Kong, Wietnam, Kambodża, Laos, Filipiny, Tajwan)
 • Indie (region Maharasztra, Delhi)
 • Japonia (prefektury: Kanto, Chubu, Kyushu),
 • Stany Zjednoczone (stany; Nowy York, Floryda, Kalifornia, Waszyngton, Illinois, Teksas, Michigan),
 • Australia (południowa, zachodnia, Nowa Południowa Walia),
 • Europa wschodnia (Rosja, Białoruś, Ukraina),
 • Ameryka Południowa (Chile, Argentyna, Brazylia).

! Drodzy Klienci: w drodze o jakość współpracy, zmuszeni jesteśmy poinformować chętnych, iż tam, gdzie nie mamy Auditorów- Rezydentów, nie możemy świadczyć rzetelnych usług, a w tym przekazywać wiedzę w procesie szkoleń, doradztwa, insourcingu oraz outsourcingu.

 

Logistyka

 • Przepływ materiałów i informacji w łańcuchu dostaw (w tym „just and time”),
 • Przepływ materiałów i informacji w magazynie,
 • Przepływy materiałów i informacji w magazynie wysokiego składowania „WMS”,
 • Organizacja pracy w magazynie z wykorzystaniem technologii znakowania, radiowych, holistycznych,
 • Organizacja i algorytmizacja stanowiska pracy „Kupiec”
 • Organizacja i algorytmizacja stanowiska pracy „Sprzedawca/ Eksporter”,
 • Organizacja i algorytmizacja stanowiska pracy Kierownik/Menadżer,
 • Organizacja i algorytmizacja stanowiska pracy Planista/Statystyk przepływów materiałowych i informacyjnych,
 • Profil Stanowiskowy i Kompetencyjny Pracowników w Obszarach (Magazyn, Transport, Przepływy Materiałowe i Informacyjne w całym łańcuchu, Technologia i Informatyzacja oraz Robotyzacja Łańcucha Materiałowego i Informacyjnego, Sprzedawca, Eksport, Import, Marka Produktowa i Podmiotowa, Benchmarking, Merchandising, Produkcja, Dystrybucja, Usługi).

Zarządzanie

 • Zarządzanie projektem technologicznym,
 • Zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym,
 • Zarządzanie projektem informatycznym w łańcuchu przepływów informacyjnych i materiałowych,
 • Organizacja proceduralna, procesowa i efektywnościowa spotkań na poziomie menadżerskim,
 • Modelowanie „zarządzania projektem” technologicznym, badawczym oraz komercjalizacyjnym,
 • Organizacja działu eksportu i importu,
 • Zarządzanie rezydentami, kupcami, sprzedawcami w eksporcie,
 • Zarządzenie siecią sprzedaży, franczyzą,
 • Zarządzanie przedstawicielami handlowymi.
 • Zarządzanie adaptacyjnością Organizacji i Pracowników do zmian w tych Podmiotach,
 • Zarządzanie współpracą w sieci zależnej i niezależnej, 
 • Zarządzanie kreatywnością w Organizacji,
 • Zarządzanie zespołem i liderowanie,
 • Zarządzanie korporacyjną komunikacją.

 

Kompetecje

 • Branżowe uwarunkowania efektywnego Menadżera,
 • Wyznaczanie, nadzorowanie oraz metody weryfikacji ścieżki kompetencyjnej branżowej pracowników,
 • Kierownik Magazynu,
 • Kierownik Łańcucha Przepływów materiałowych i Informacyjnych,
 • Menadżer Eksportu,
 • Menadżer marki i grupy produktowej,
 • Menadżer logistyki,
 • Menadżer sieci sprzedaży krajowej,
 • Menadżer zakupów,
 • Kierownik produkcji,
 • Sprzedawca /Eksporter,
 • Serwisant.
 • Kompetencja branżowa „Zarządzanie projektami informatycznymi”,
 • Kompetencja branżowa „Zarządzanie czasem i zmianą”,
 • Kompetencja branżowa „planowanie dystrybucji”,
 • Kompetencja branżowa „tworzenie sieci sprzedaży / franczyzy”,
 • Kompetencja Menadżera w zakresie zarządzania adaptacją Organizacji i Pracowników do zmian w Firmie,
 • Zarządzanie oraz uzdrawianie konfliktów w Organizacji,
 • Kompetencja budowania uzasadnień analitycznych.

Szkolenia tylko dla Kobiet

Szkolenia – terminarz

Terminarz zbiorczy szkoleń, co kilka godzin się aktualizuje. Poszczególne szkolenia organizowane są bezpośrednio przez organizatorów:

 • Organizator Portal360,
 • Podmioty współpracujące z Portal360 na zasadach Outsourcingu usług portalu,
 • Podmioty współpracujące z Portal360 na zasadach Insourcingu usług portalu,
 • Podmioty współpracujące z Portal360 świadczące szkolenia usług portalu, typu „e-lerning”,
 • Organizatorzy w postaci Szkoleniowców Portal360,
 • Organizatorzy w postaci Mentorów Portal360,
 •  Organizatorzy w postaci Coach usług Portal360,
 • Organizatorzy w postaci Aniołów Biznesu Portal360.

W związku z powyższymi, różnorodnymi warunkami współpracy z ekspertami Portal360, gdzie Organizatorami są Podmioty trzecie korzystające z naszego kapitału ludzkiego, nie jesteśmy w stanie rzetelnie aktualizować zintegrowanych tematycznie szkoleń własnych z Partnerami Portal360.

Zachęcamy do skorzystania z „Formularza wstępnego akcesu na szkolenie” lub poprzez formularz „Kontakt”. Dokonamy redystrybucji wpisu deklaracji wstępnej na daną tematykę szkolenia (niezobowiązująca deklaracja) w imieniu Państwa, w zależności od tematu, preferencji uczestników, miejsca, regionu, formy, okresu planowanego odbycia, ciągłości, potwierdzenia kwalifikacji, poziomu akceptowalnych kosztów oraz innych elementów dopasowania do Uczestnika.

Wstępną niezobowiązującą deklaracje Państwa zaawizujemy na własne szkolenie lub na szkolenia, gdzie organizatorami są Partnerzy Portal360, a kadrę dostarcza Portal360.

Portal360 lub Partnerzy, skontaktują się z Państwem z wykorzystaniem nieuciążliwego kontaktu mailowego, wysyłając szczegóły propozycji dopasowania do preferencji Beneficjenta szkolenia oraz uzyskania zgodności z aktualnymi planowanymi przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zapraszamy

 

Nowości Audit360

Trendy Inżynierii Jakości w 2023r. wg. Deloite US

Ewolucję praktyk, trendów, inwestycji i wyzwań, przed którymi stają liderzy inżynierii jakości (QE).

Dynamiczne projektowanie kontraktów dostawy produktów i usług – łańcuch uwzględniający strategiczne zachowania konsumentów i jakość usług

W łańcuchu dostaw PSSC („Product-Service System Chain”), który zapewnia zarówno produkt, jak i usługę, nadal istnieją strategiczne zachowania konsumentów. W tym dokumencie PSSC składa się z producenta i usługodawcy, producent dostarcza produkt usługodawcy, a usługodawca integruje produkt i usługę w system produkt-usługa (PSS) i dostarcza PSS do konsumenta.

Strategiczna segmentacja i selekcja rynku – kluczowe obszary w celu skutecznego opracowania i wdrożenia wartości w procesie komercjalizacji

Segmentacja strategiczna to zorganizowany proces, w ramach którego eksperci techniczni i specjaliści od marketingu strategicznego współpracują w celu zidentyfikowania najbardziej prawdopodobnych rynków — a następnie segmentów rynku dla np. nowego materiału. Podczas gdy większość firm wierzy, że to robią, większość nie robi tego z niezbędnym rygorem. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​udana segmentacja strategiczna wymaga wysiłku i rygoru podobnego do tego, jaki zespół ds. fuzji i przejęć przeprowadza due diligence na określony target.

Błędy procesu komercjalizacji – niedopasowanie propozycji wartości do potrzeb rynkowych

W procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, często występują błędy wynikające z niedopasowania propozycji wartości do potrzeb rynkowych. Właściwe zrozumienie tych błędów może przyczynić się do poprawy strategii marketingowej, komunikacji oraz efektywności procesu komercjalizacji. Instytut Analiz A360 wskazuje na kilka najczęstszych błędów, które można zidentyfikować i uniknąć poprzez odpowiednią procedurę komercjalizacji.

Kluczowe Czynniki Komercjalizacji Innowacji w Procesie Ekspansji Rynkowej – marketing, komunikacja, segmentacja, profilowanie, wskaźniki technologiczne, badania i rozwój

W ramach procesu komercjalizacji innowacji, kluczową rolę odgrywa strategia marketingowa i komunikacja. Aby skutecznie wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek, konieczne jest zrozumienie potrzeb rynkowych oraz dopasowanie propozycji wartości do tych potrzeb. W tym celu, Instytut Analiz A360 proponuje wykorzystanie procedury komercjalizacji, która obejmuje segmentację klientów, klasyfikację klientów oraz profilowanie klientów.

Profilowanie / Segmentacja Klientów – Strategia Rynkowa

Profilowanie klientów, znane również jako segmentacja klientów, to proces analizy i klasyfikacji klientów na podstawie określonych cech, zachowań, preferencji lub innych czynników demograficznych, psychograficznych i behawioralnych. Celem profilowania klientów jest lepsze zrozumienie klientów, identyfikacja ich potrzeb i preferencji oraz dostarczenie im spersonalizowanych produktów, usług i komunikacji.

Przepływy produktów Hi/Mid-Hi Technology pomiędzy krajami

Na początku XXI wieku Stany Zjednoczone były największym importerem produktów pośrednich w działalności gospodarczej o wysokim i średnim natężeniu B+R, a Japonia była ich głównym dostawcą. Dwadzieścia lat później Chiny stały się największym importerem i eksporterem tych półproduktów.

Krajowe wskaźniki nakładów brutto na B+R (GERD)

Stany Zjednoczone pozostają krajem, który wydaje najwięcej na badania i rozwój na świecie, a za nimi uplasowały się Chiny, które już w 2014 r. wyprzedziły Unię Europejską. Intensywność badań i rozwoju w Chinach wzrosła z 1,71% w 2010 r. do 2,45% w 2021 r. Przekracza to intensywność badań i rozwoju w Unii Europejskiej (2,15%), ale nadal jest nieco poniżej poziomu w Stanach Zjednoczonych (3,46%).

Strategiczna autonomia w badaniach i innowacjach

Technologia odgrywa kluczową rolę w dzisiejszej konkurencji geopolitycznej (The White House, 2022), a przywództwo technologiczne jest fundamentalne dla gospodarczego dobrobytu i bezpieczeństwa państw OECD. W celu osiągnięcia przywództwa konieczne jest stosowanie środków ochrony technologii, zwłaszcza tych o potencjale podwójnego zastosowania, przed strategicznymi konkurentami. Jednak współczesne innowacje technologiczne są coraz bardziej zależne od współpracy i globalnego rozproszenia, co komplikuje te wysiłki (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2022).

Asystent Innowacji według NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

Asystent InnowacjiwedługNCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) ASYSTENT INNOWACJI – NCBR W czym może pomóc Asystent Innowacji Asystent Innowacji ma

Czynniki Doboru Wskaźników Innowacyjności w Kontekście Interesariuszy

Czynniki Doboru Wskaźników InnowacyjnościvsInteresariusze MAPA KORELACYJNA Czynniki doboru skwantyfikownych wskaźników Czynniki doboru wskaźników innowacyjności mogą różnić się w zależności od

Mapy Skwantyfikowanych Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa

Kwantyfikowane Mapy Korzyści Wdrożenia Innowacji vs Strategia Marketingowa Kwantyfikacja Korzyści Wdrożenia Innowacji – Metodyki Badawcze Kwantyfikowane Mapy Korzyści z wdrożenia