Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień

Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych - Realizacja Zamówień.

Kluczem do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw jest spełnienie wymagań klienta w zakresie realizacji zamówienia. Skuteczna realizacja zamówienia wymaga integracji planów produkcyjnych, logistycznych i marketingowych firmy. Firma powinna rozwijać partnerstwa z kluczowymi członkami łańcucha dostaw w celu spełnienia wymagań klientów i zmniejszenia całkowitych kosztów dostarczanych klientom.

Proces strategiczny;

Proces realizacji zamówienia strategicznego uwzględnia wymagania dotyczące produkcji, logistyki i marketingu w celu zaprojektowania sieci dystrybucji. W pierwszym pod-procesie zespół dokonuje przeglądu roli obsługi klienta w strategii marketingowej, celów obsługi klienta i struktury łańcucha dostaw. Wymaga to interfejsu z procesem zarządzania relacjami z klientem. Następnie określono wymagania dotyczące realizacji zamówień, w tym cykl zamówienia do zapłaty. Kluczowe dane wejściowe obejmują możliwości produkcyjne, czasy realizacji i wymagania dotyczące obsługi klienta. Na tym etapie zarządzanie relacjami z klientami a procesy przepływu produkcji zapewniają wejście. Zespół ocenia podstawowe kompetencje w zakresie realizacji zamówień i określa, które aspekty procesu potencjalnie różnicują usługi. Ocena sieci logistycznych jest ważnym krokiem w realizacji zamówienia. Projekt i działanie sieci ma znaczący wpływ na koszt i wydajność systemu. Oszacowano, że do 80% całkowitego kosztu produktu końcowego jest określone w projekcie sieci. Konieczna jest ocena sieci, w tym: które zakłady produkują, które produkty; gdzie znajdują się magazyny, zakłady i dostawcy; oraz, które tryby transportu powinny zostać użyte. Ważne dane wejściowe do tego pod-procesu pochodzą z procesów zarządzania popytem i zwrotów. Powstała sieć jest przekazywana do procesu przepływu produkcji. Kolejnym strategicznym pod-procesem jest zdefiniowanie planu realizacji zamówienia, określanie sposobu realizacji zamówień od różnych klientów lub segmentów klientów. Zespół procesowy komunikuje się poprzez zarządzanie relacjami z klientem. Zespół ds. procesów, upewnia się, że wszystkie niestandardowe oczekiwania są spełnione. W końcowym pod-procesie opracowano ramy wskaźników i przekazuje się je do procesu zarządzania relacjami z klientami. Typowe miary procesu mogą obejmować czas cyklu zamówienia do realizacji, wypełnienie zamówienia i kompletność zamówienia.

Proces operacyjny;

Proces operacyjny realizacji zamówienia określa szczegółowe kroki dotyczące sposobu, w jaki zamówienia klienta są: generowane i komunikowane, wprowadzane, przetwarzane, dokumentowane, kompletowane, dostarczane i obsługiwane po dostarczeniu. Istnieją trzy kroki do przyjęcia i przetworzenia zamówienia. Najpierw generowane i przekazywane są zamówienia. Zasadniczo zamówienia te pochodzą z zarządzania obsługą klienta. Po drugie, członek zespołu realizującego zamówienia odbiera, wprowadza, edytuje zamówienia i przesyła te dane do procesów obsługi klienta i zarządzania popytem. Po trzecie, sprawdzane są zapasy i kredyty klientów, a zamówienie jest przetwarzane. Informacje o tych zamówieniach są przekazywane do procesu produkcji. W następnym pod-procesie zespół obsługuje całą dokumentację. Przyjmują do wiadomości zamówienie i przygotowują list przewozowy, instrukcje kompletacji, dokumenty dostawy i generują fakturę. Na etapie kompletacji zamówień towar jest kompletowany, pakowany i wystawiany do załadunku. Potwierdzenie obciążenia jest przygotowywane i przesyłane są informacje zwrotne dotyczące zarządzania usługami klienta. Zespół realizujący zamówienie jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów wysyłkowych, przesłanie potwierdzenia dostawy oraz audyt i opłacenie rachunku frachtowego. Dostarczyli również informacje o dostawie do zespołu zarządzania obsługą klienta. W ostatnim pod-procesie zespół wykonuje czynności po dostawie, w tym odbieranie i księgowanie płatności, rejestrowanie kosztów oraz mierzenie wydajności. Ostatnim elementem jest zarządzanie zwrotami.

Wydaje się, że wszystkie Organizacje w codziennej pracy z materiałem i usługą wykonują te czynności, ponieważ są intuicyjne dla środowiska i kultury firm. Kłopot pojawia się w szczegółach, rozwoju, metodach, wskaźnikach pomiaru, sposobach osiągania celów, osiąganych efektach, etc. Zarząd zadaje sobie pytanie – dlaczego zmienność nie jest stabilna – odpowiedź jest prosta. Zespół, stopień wykorzystywanych technologii oraz poziom akceptowalności. A teraz czas na coś trudniejszego – trzeba odpowiedzieć na pytanie „Jak uzyskać stabilność?”.

Logistyka Przepływów Informacyjnych i Materiałowych

Analiza aktywów produktów/zapasów/usług

Instytut Analiz Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki Analiza aktywów produktów/ zapasów/ usług Analiza XYZ Dlaczego warto,

Analiza rotacji towarów/zapasów/produktów

Instytut Analiz Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki Analiza rotacji produktów/ zapasów/usług Analiza ABC Dlaczego warto, wykonać

Prognozowanie popytu

Prognozowanie Popytu

Prognozowanie Popytu – Wstęp. Jednym z najważniejszych działań działu logistyki i składowania, jest prowadzenie na bieżąco prac związanych z prognozowaniem

Realizacja Zamówień w Zintegrowanym Łańcuchu Przepływów Informacyjnych i Materiałowych

Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień

Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień. Kluczem do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw jest spełnienie wymagań klienta w

Integracja Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Implementacja Zintegrowanego Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

Czym jest implementacja Zintegrowanego Łańcucha Przepływów Materiałowych i Informacyjnych? Wdrożenie zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje identyfikację członków łańcucha dostaw, z którymi

Logistyka łańcucha dostaw - zarządzanie zwrotami

Logistyka Łańcucha Przepływów Informacyjnych i Materiałowych – Zarządzanie Zwrotami

Czy warto i jak zarządzać zwrotami w nowoczesnej logistyce łańcucha przepływów informacyjnych oraz materiałowych? Skuteczne zarządzanie zwrotami, to krytyczna część

Łańcuch dostaw - logistyka przepływów informacyjnych i materiałowych

Logistyka Łańcucha Dostaw – Powstawanie Produktu i Komercjalizacja.

Na czym polega w nowoczesnej logistyce przepływów informacyjnych i materiałowych (łańcuch przepływów) proces powstawania produktu i jego komercjalizacja. Rozwój produktu

Supply Chain Management

Logistyka Przepływów Informacyjnych i Materiałowych – Kompleksowe Podejście.

Metody kompleksowego podejścia w logistyka przepływów informacyjnych i materiałowych. Forum Globalnego Łańcucha Dostaw zidentyfikowało osiem kluczowych procesów, które stanowią rdzeń