ISO 50001 - czy warto wdrożyć normę i czy korzyści przewyższają nakład kosztowy?

Norma ISO50001 może być wdrożona w każdej organizacji, która chce doskonalić zarządzanie środowiskowe i zarządzanie energią – bez względu na wielkość i zakres działalności.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią: ●minimalizacja kosztów, ●poprawa metod zarządzania przedsiębiorstwem, ●podniesienie świadomości ekologicznej w obszarze wykorzystania
energii , ●poprawa praktyk związanych z minimalizacją zużycia energii i ochroną środowiska, ●uporządkowanie spraw związanych z ochroną środowiska, ●wypracowanie wizerunku marketingowego, ● spełnienie wymagań ustawowych.

Ponad powyższe:

 • większa wiedza na temat sprawności oraz stanu technicznego urządzeń,

 • spełnienie oczekiwań stron zainteresowanych,

 • pozytywny społeczny wizerunek firmy,

 • poprawa przebiegu procesów oparta na rzeczywistych danych,

 • podniesienie świadomości pracowników, poprzez kontrolę wykorzystania energii,

 • gotowość i reagowanie na awarie,

 • powstanie wskaźniki wykorzystania energii WWE (wykorzystania energii),

 • zoptymalizowanie efektywności planów działań dla osiągnięcia celów i zadań energetycznych,

 • stosowanie kryteriów oceny energetyczności dla dostawców energii, infrastruktury oraz co najważniejsze wyliczenia wskaźników dla planowania wykonania lub dystrybucji wyrobów/produktów,

 • powstanie algorytmu optymalizacji zużycia, pozwalający na każdorazowe szczegółowe wyliczenie składnika kosztów w produkcie sprzedaży,

 • doskonalenie kadry oraz szybkie wdrożenie nowych pracowników.

Nakład na wdrożenie: Księga Jakości (może liczyć tylko 10 stron), opracowanie i nadzór na wdrożeniem procesów, procedur, dokumentacji, wiedza zasobów ludzkich, audyt – razem od 1000zł w korelacji przewidywanymi oszczędnościami po wdrożeniu.

W przypadku profesjonalnego Podmiotu wdrożeniowego nie płaci się za „bycie”, tylko za efekty korelacji „nakład-efekty kosztowe przedsiębiorstwa”.

Warto sięgnąć po usługę „outsourcing nakład-rezultat”. Usługa „outsourcing nakład- rezultat” może obejmować okres:

 • opracowania,

 • wdrożenia,

 • utrzymania,

 • rozliczenia końcowego finansowego – „nakładu do osiągniętego rezultatu efektywności kosztowej” Podmiotu.