ISO37001- panaceum na bezpieczeństwo organów zarządczych

Wprowadzenie procedur w organizacji, tam gdzie będzie to możliwe, powinno ubezpieczyć organy i podmioty od wpływu prawdopodobieństwa ryzyk występujących w obszarze korupcyjnym.

Wdrożenie system ISO 37001 pozwoli na uzyskanie publicznej tarczy, w której powołanie określonych procedur zmniejsza czynniki wpływu zewnętrznych niebezpieczeństw w zakresie obszaru zarządzania antykorupcyjnego, co stanowić będzie specyficzną ochronę prawną i społeczną, wszystkich pracowników/funkcjonariuszy objętych wdrożonym systemem.

Organy zarządu zadeklarują publiczne samorządowe/biznesowe wizerunkowe przesłanie w zakresie wewnętrznej etyki zgodności z adekwatnymi przepisami, takimi jak Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym i innymi ustawami.

System pozwala na udokumentowane uzyskanie zapewnienia, aby dostawcy, podwykonawcy i pośrednicy zobowiązali się do przestrzegania najlepszych praktyk polityki Organizacji w zakresie działań antykorupcyjnych.

ISO 37001 potwierdza proces wpisywania się w Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na poziomie deklaratywności publicznej.

System Antykorupcyjny pozwala na delegowanie odpowiedzialności poprzez wdrożenie procedur.

Metodyka wdrożenia Systemu ISO 37001

Wdrożenie nie ingeruje w merytorykę spraw działalności Organizacji.

Metodyka wdrożenia polega na:

  •  identyfikowaniu ryzyk (sygnałów ostrzegawczych),
  • wprowadzeniu adekwatnych pisemnych procedur antykorupcyjnych,
  • ustaleniu metod prowadzenia obowiązkowej komunikacji z Zarządem,
  • analizie stanowiskowej podatności oraz zabezpieczeń,
  • opracowaniu dokumentacji,
  • wdrożeniu systemu,
  • przeprowadzeniu szkoleń,
  • przeprowadzeniu auditu potwierdzającego poprawność wdrożenia systemu.
Jeżeli nie jesteście Państwo przekonani w zakresie własnego proceduralnego biezpieczeństwa - napiszcie.