Instytut Analiz A360

Analizy Przepływów Materiałowych i Informacyjnych

w Łańcuchu Nowoczesnej Logistyki

Analiza aktywów produktów/ zapasów/ usług - Analiza XYZ

Dlaczego warto, wykonać analizę poprawnie algorytmicznie oraz w sposób wielowątkowy i interaktywny zaprezentować?

Korzyści wykonania analizy rotacji produktów/ towarów/ zapasów w obszarze biznesu:

 

 

 

 

 

Można wiele wariacji informacji uzyskiwać – jednakże najważniejsze, to ustalić strategiczny oraz operacyjny sposób spojrzenia na ich wyniki oraz korelacje, a także powtarzalność przez porównanie tych samych ustalonych wskaźników efektu w czasie.

Sprzedaż

Analiza aktywów w kategorii analizy XYZ, opiera się na zmienności twojego popytu historycznego lub zmienności błędu prognozy. Są to dwie różne metody określania zmienności.

Zmienności Twojego popytu, zapotrzebowania. Niektóre elementy są bardziej stabilne i spójne, a zazwyczaj łatwiej je przewidzieć, ponieważ wzór nie zmienia się. Niektóre przedmioty mają losową aktywność sprzedażową i / lub mają charakter bardzo sezonowy. Przedmioty sezonowe, są często łatwiejsze do przewidzenia, jeśli wzorzec sprzedaży powtarza się w każdym sezonie. Aby określić zmienność elementu, możesz dalej użyć formuły o nazwie współczynnik zmienności.

Grupowanie pozycji na podstawie ich zmienności pomaga strategicznie podchodzić do prognoz. Możemy również pogrupować elementy na podstawie zmienności ich błędu prognozy, co oznacza, że lepiej prognozujemy, w porównaniu z elementami, które trudno jest przewidzieć. Na przykład, przedmioty sezonowe mają naturalną zmienność (ich pory roku). Ale załóżmy, że jesteśmy dobrzy w prognozowaniu tego sezonowego zapotrzebowania. Nasz błąd prognozy lub zmienność prognozy może być niska, podczas gdy nasza zmienność historyczna byłaby wysoka.

Od czego zacząć.

Należy wykonać tę analizę kategoryzacji XYZ w oparciu o np. zmienność objętości, wagi, ceny, popytu, etc. Zazwyczaj łatwiej jest zrozumieć historyczną zmienność i zastosować ją, do podejścia opartego na segmentacji, rozpoczynając swoją drogę do ustabilizowania czynności segmentacji i podejmowania na jej podstawie decyzji biznesowych. Następnie można optymalizować sprzedaż za pomocą zmienności błędu prognozy, gdy się bardziej ustabilizuje.

 

Zapasy:

Analiza aktywów zapasów, to metoda klasyfikacji materiałów według poziomu popytu. Wynikiem tej analizy powstaje podział na kategorie.

Komponenty kategorii X, to materiały o stałym poziomie zapotrzebowania i wysokiej jakości produkcji.

Komponenty Y mają poziom popytu zgodny z trendem i średnią jakością produkcji.

Komponenty Z odnoszą się do materiałów, które mają nieregularny poziom zapotrzebowania i których zużycie jest najmniej przewidywalne.

Wdrażając większą ilość kategorii można klasyfikować je w zakresie wagi oraz kolejności podejmowania decyzji.

Analiza XYZ, jest jedną z podstawowych technik łańcucha dostaw, często stosowaną do ustalenia wyceny zapasów w sklepach. Jest to również strategiczne, ponieważ ma na celu umożliwić Liderowi ds. Zapasów, sprawowanie maksymalnej kontroli nad najlepiej zaopatrzonym produktem, pod względem wartości zapasów.

Towary/produkty/zapasy Kategorii X –  są niezwykle ważne i wymagają ścisłego monitorowania i ścisłej kontroli – chociaż mogą stanowić dużą wartość w koszcie zapasu, to zazwyczaj stanowią one niewielki procent ogólnej liczby zapasów.

Towary/produkty/zapasy Kategorii Y – niższa krytyczność – wymaga standardowych kontroli i okresowych przeglądów użytkowania.

Towary/produkty/zapasy Kategorii Z, wymaga najmniejszej kontroli, są czasem oznaczane, jako „wolne zapasy” lub służą w celu zabezpieczenia terminów realizacji dostaw lub ryzyka lub potrzeb produkcyjnych, etc.

Klasyfikacja zapasów pod względem XYZ, jest również dość strategicznym zagadnieniem, ponieważ może stanowić podstawę różnych działań, w tym wiodących planów dotyczących alternatywnych uzgodnień dotyczących zapasów (zapasów konsygnacyjnych).

Analiza może także pomóc, w jakich odstępach czasu przeprowadzane powinny być kontrole zapasów (na przykład towary kategorii X mogą wymagać kontroli wskaźnikowej/ilościowej/wartościowej, częściej niż towary kategorii Z.

 

Można wiele wariacji informacji uzyskiwać – jednakże najważniejsze, to ustalić strategiczny oraz operacyjny sposób spojrzenia na wyniki oraz korelacje, a także powtarzalność przez porównanie tych samych ustalonych wskaźników efektu w czasie.

W budowaniu planów strategicznych, połączenie/korelacja analizy ABC z XYZ, może pozwolić na inicjowanie decyzji zarządczych.

Korzyści wykonania analizy rotacji produktów/ towarów/ zapasów w obszarze interaktywnej prezentacji:

Interaktywna Prezentacja:
 • jednym kliknięciem można włączać i wyłączać funkcje oraz zakres wyświetlania ważnych informacji,
 • można zobrazować informacje na aktywnej mapie, zdjęciach, tle, lokalizacji, osobach, trendach,
 • można wejść w informacje wyświetlane na ekranie i uaktywnić inne poziomy wiedzy danego wykresu, tabeli, mapy
 • pozwala podnieść przyswajalność materiału,
 • podnosi prestiż prezentującego oraz swoją pracą okazuje szacunek dla słuchaczy,
 • obrazy mogą być wyświetlane na forum międzynarodowym, ponieważ są kompilowane graficznie w celu obsłużenia prestiżowych wydarzeń,
 • inne.

Korzyści wykonania analizy rotacji produktów/ towarów/ zapasów w „Instytucie Analiz”:

Zlecenie usługi:
 • oszczędność poświęconego czasu na wygenerowanie obrazów, zestawień i prezentacji danych,
 • my potrzebujemy do 24godzin na sporządzenie, a Specjalista, co najmniej pół roku swojej pracy na przygotowanie wzorców, oraz kolejne kilka dni na ponowienie analizy,
 • zamiast generować koszt na stanowisku w celach suportu, można go przeznaczyć na inne widoczne efekty pracy lub wypoczynek z rodziną,
 • Lider będzie miał czas na liderowanie, a zarząd na właściwą i powtarzalną ocenę efektywności firmy oraz osób.
 • Specjalista będzie dumny ze swojej pracy (przygotowanie właściwych danych), oraz ich prezentacji, a zarząd z międzynarodowego standardu wizualizacyjnego oraz efektywności merytorycznej,
 • inne.
Przykładowa analiza rotacji - usługa online "Instytut Analiz"
Prosta procedura zamówienia
Analiz Interaktywnych
 1. Zamawiasz typ analizy,
 2. Podajemy Ci format danych wejściowych (zwykle przy początkowej współpracy, prosimy o dane w formacie pliku Excel lub CSV).
 3. Istnieje możliwość uzgodnienia poszerzenia danych prezentowanych w analizie.
 4. Opłacasz standard usługi online.
 5. Idziesz na zasłużony odpoczynek.
 6. W uzgodnionym terminie (do 24godzin) otrzymujesz link do:
  • spół-użytkowanej Analizy Interaktywnej,
  • pobrania pliku analizy w PDF,
  • pobrania prezentacji analizy w Power Point.
 7. Wystawiasz nam Laurkę w postaci Ankiety.
W przypadku powtarzalnej współpracy, możesz otrzymać „gratis”:
 • własny box do analiz,
 • analizy porównawcze z wypracowanym,
 • standardem dla Twojej Firmy, 
 • dostęp analizy trendów,
 • analizy interaktywne do pracy na telefonie (Android, IOS),
 • rozbudowane interface,
 • pracę zamiast na plikach, to integrację z bazą danych,
 • zmniejszenie kosztów analiz, poprzez ich automatyzację bez obsługi człowieka,
 • dodatkowe ekspertyzy. 
Zachęcamy do „klikania”
Analizy Interaktywnej.
Ps. "klikaj prawym i lewym przyciskiem" także na ekranach, np. odznacz towary - zobacz co się stanie!!!
W przypadku Twoich raportów porównawczych, pojawią się także "trendy".
Pamiętaj, że w docelowej analizie zastąpimy dane, logo, osoby, inicjały, etc. Twoimi.
Analizę Interaktywną,
Spersonalizowaną dla Twojej firmy, można mieć do własnej dyspozycji za:

Cenę jednej roboczogodziny Specjalisty/Eksperta
Instytu Analiz
Ekspert
Analiza Interaktywna wyświetlana będzie na krajowej, międzynarodowej konferencji?

Poinformuj nas o tym
Dodamy dodatkowo
technologię oraz prestiż
Instytu Analiz
Zespół
Analiza Interaktywna, ma oszczędzać Ci czas na stałe?

Napisz
Zapiszemy szablon
Instytu Analiz
Zespół
Chcesz wystąpić w roli Eksperta wykorzystując technologię
Analizy Interaktywnej?

Opracujemy Indywidualne Komentarze
opisujące Analizę
Językiem Branżowym
Instytu Analiz
Zespół
Analizy są częścią Twojej codzienności?
Chcesz mieć czas wolny na stałe?

Zrobimy pracę koncepcyjną za Ciebie
Instytu Analiz
Zespół
Analiza Interaktywna Audit360