Ekspansja Rynkowa

Ekspansja Rynkowa z A360

Ekspansja Rynkowa A360

Specjalizacje Ekspertów A360 pozwalają zminimalizować nakłady wpływających na sukces ekspansji.
Pakiety współpracy z Ekspertami A360 opierają się wyłącznie na korzyściach oraz wskaźnikach KPIs sukcesu.

Szanse Ekspansji Rynkowej z A360

Zwiększamy szanse Ekspansji Rynkowej (krajowej i zagranicznej), poprzez bezpośrednie (insourcing) zaangażowanie w obszary:
1. Skuteczności (Cel, Szanse, Perspektywy, Standaryzacja, Innowacja, Benchmarking, Ryzyka).
2. Zwiększenie postrzegalności jakości (Produkt, Usługa, Proces, Technologia, Produkcja, Kapitał Ludzki, Marketing).
3. Dywersyfikacji szans oraz skuteczności, będącej wynikiem analiz ryzyka Partnera, Podmiotów, Odbiorców w całym łańcuchu realizacji zamówienia/dostawy.

Radar_Wag

Zespół Ekspansji A360

Angażujemy zespoły w trybie prowizyjnym na poczet przyszło-okresowych przychodów (wartości dodanej w postaci obrotów Partnera):
1. Zespół Audytorski A360 (w tym audytorów ds. Jakości oraz Ekspertów ds. Ekspansji krajowej lub zagranicznej).
2. Zespół Instytutu Analiz A360.
3. Zespół Ekspercki Marketingu, Jakości, Logistyki (w tym ekspertów ds. Przepływów materiałowych i Informacyjnych w Łańcuchach Dostaw i Składowania), Produkcji, IT, Analityków.
4. Zespół IT.
5. Rezydentów w regionach świata.
6. Zespół Prawników, Auditorów i Ekspertów w zakresie możliwości uzyskania licencji na sprzedaż produktów medycznych oraz oprogramowania medycznego, a także innych specjalistycznych wyrobów na rynkach regulowanych (np. USA, Kanada, Japonia, Brazylia, Meksyk, Rosja, Australia i innych).

Katalog_Ekspansji_Rynkowej_z_A360

Multimedialny Katalog Ekspansji Rynkowej z A360

Katalog na bazie wielo-kryterialnych danych w postaci multimedialnych aktywnych wykresów prezentuje:
1. Priorytety, wagi, pułapy bezpieczeństwa, szanse.
2. Cele i metody jakościowej ekspansji.
3. Analizy z punktu widzenia Partnera, podmiotów kontraktujących oraz zespołu A360.
4. Analizy możliwości uzyskania licencji przez Podmioty na sprzedaż produktów medycznych w krajach rezydencji, np. USA (FDA), Kanada (HC-MDEL), Japonia (MHLW), Australia (TGA), Brazylii (ANVISA), Meksyku (COFEPRIS) i Innych

GRUPA A360 - OBSŁUGA RYNKÓW RYNKÓW ZAGRANICZNYCH
GRUPA EU

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA AZJA

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA AMERYKA
AUSTRALIA

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA ARABIA

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

GRUPA AFRYKA

OFERTA BRANŻOWA NA RYNEK

Zagraniczna Ekspansja Rynkowa z A360

Pracujemy z Klientami na kilku poziomach oraz obszarach:

- pośredniczenie w uruchomieniu działalności eksportowej oraz kojarzeniu Partnerów, przez naszych Rezydentów w krajach lub regionach, gdzie posiadamy rezydentury.

- pośrednictwo w zakresie uzyskania licencji na dostęp wyrobów medycznych, oprogramowania medycznego oraz innych produktów specjalistycznych na rynki regulowane (np. USA, Kanada, Japonia, Meksyk, Brazylia, Rosja i inne kraje).

- pozyskanie dofinansowania do przedsięwzięć eksportowych, takich jak: targi, misje wyjazdowe, wizyty referencyjne, analizy rynku docelowego, kojarzenie Partnerów oraz działalność marketingowa.

- pozyskanie finansowania na międzynarodowe projekty badawczo-komercjalizacyjne oraz kooperacyjne.

- pozyskanie dofinansowania na pozyskanie technologii i/lub wytworzenie produktów w działalności eksportowej.

- zarządzanie projektami uruchomienia oraz trwałości działalności eksportowej.

- wykonywanie osobistych usług insourcingu w obszarze powstania oraz rozwoju działów eksportu.

- wykonywanie auditów działów eksportu oraz projektów eksportowych.

- sporządzanie dokumentacji procesowej, prawnej oraz produkcyjnej, a także systemowej w zakresie podwyższonego nadzoru jakościowego nad wyrobami, służącej celom uzyskania licencji na sprzedaż do rynków regulowanych.

- dostosowanie do wymagań prawnych, procedur zgłaszania działań niepożądanych dla wyrobów medycznych i farmaceutycznych na rynkach regulowanych (MDR).

- wdrażanie z wykorzystaniem metod insourcingu, outsourcingu, consultingu systemów zarządzania działem eksportu.

- planowanie, uruchomienie oraz wdrażanie Grup Kooperacyjnych w celu uzyskania koherencji i postrzegalności poszczególnych Konsorcjantów w działalności eksportowej (budowanie aktywów Konsorcjanta poprzez promocję sumy aktywów grupy).

- prowadzimy nabór lub wspomagamy procesy HR w zakresie pozyskania specjalistów oraz poprzez szkolenia podnosimy w miarę intensywnie ich praktyczne kompetencje.

- wykonujemy analizy w trybie online - wskaźniki KPIs sukcesu pokazujemy na bieżąco oraz w czasie.

- inne niezbędne czynności.

Rezydentury Stałe Ekspertów A360

Polska.
Europa niemieckojęzyczna (Niemcy, Szwajcaria, Austria).
Europa (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia).
Emiraty Arabskie (ZEA).
Azja (Chiny, Hong Kong, Wietnam, Kambodża, Laos, Filipiny, Tajwan).
Indie (region Maharasztra, Delhi).
Japonia (prefektury: Kanto, Chubu, Kyushu).
Stany Zjednoczone (stany; Nowy York, Floryda, Kalifornia, Waszyngton, Illinois, Teksas, Michigan).
Australia (południowa, zachodnia, Nowa Południowa Walia).
Kanada (Montreal - obsługa prowincji Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfundland, and Labrador).
Europa wschodnia (Rosja, Białoruś, Ukraina).
Ameryka Południowa (Chile, Argentyna, Brazylia).

!!! Drodzy Klienci: ze względu na powtarzające się pytania oraz w drodze o jakość przyszłej współpracy, zmuszeni jesteśmy poinformować potencjalnych chętnych, iż tam, gdzie nie mamy Auditorów - Rezydentów, nie możemy świadczyć rzetelnych usług, a w tym przekazywać wiedzę w procesie realizacji ekspansji rynkowej, szkoleń, doradztwa, insourcingu oraz outsourcingu.

Prosimy sprawdzić bieżący stan Rezydentury stałej oraz kontraktowej.

Rezydentury Kontraktowe A360

W ramach rozwoju wymiany współpracy pomiędzy placówkami specjalizującymi się w działalności Rezydenturalnej (finansowanych przez poszczególne Rządy, Klastry oraz działających gospodarczo), tworzymy aktywa mogące stale lub tymczasowo przejąć rolę informacyjno- kontraktacyjną.

Prosimy o sprawdzenie bieżącego stanu Rezydentury stałej lub kontraktowej.

Pakiety Usług Ekspansji Rynkowej z A360

W zależności od standingu jakościowego Kontrahenta, przedkładamy różne warianty pakierów współpracy, pozwalające rozłożyć odpowiedzialność na Ekspertów za efekty oraz ryzyko osiągnięcia sukcesu.