Franchising – Usługi Franczyzy

Franchising (franczyza)

Franczyza jest stosunkowo elastyczną metodą i prawie każdy rodzaj działalności gospodarczej może być prowadzony w formie franczyzy. Istnieje wiele rodzajów franczyz, które można podzielić na kategorie według różnych czynników i rodzajów.

Podział franczyzy według czynników:

 • poziom inwestycji,
 • strategia franczyzodawcy,
 • operacje,
 • modele marketingu
 • relacji, itp.

Pięć głównych rodzajów franczyzy:

 • franczyza pracy,
 • franczyza produktowa,
 • franczyza modelu biznesowego,
 • franczyza inwestycyjna,
 • franczyza konwersyjna.

więcej ………….

Usługi świadczone dla Państwa franczyzy

Usługi
planowania franczyzy

 

Eksperci podejmą wyzwania zaplanowania oraz realizacji Waszych projektów w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemów biznesowych prowadzonych w formie franczyzy.

 

Usługi
nadzoru franczyzy

 

Eksperci, prowadzą usługi  nadzoru zarządzania rozwojem lub auditu systemów biznesowych Klientów, prowadzonych w formie franczyzy.

Usługi
doradztwa dla projektów franczyzy

 

Eksperci prowadzą usługi doradztwa w zakresie tworzenia oraz ekspansji systemów biznesowych prowadzonych w formie franczyzy.

 

Usługi
realizacji projektów franczyzy

 

Eksperci, prowadzą usługi  bezpośredniej realizacji systemów biznesowych Klientów prowadzonych w formie franczyzy.

Czy warto skorzystać z naszego wsparcia?

people franczyzy

Jesteśmy wyspecjalizowanymi specjalistami-doradcami, ale w razie potrzeby możemy również zapewnić praktyczne wsparcie. Możemy „doradzać” i „robić” – cokolwiek potrzebujesz, dopóki nie będziesz samowystarczalny. W niektórych przypadkach jesteśmy również gotowi rozważyć zainwestowanie naszego czasu i wiedzy w zamian za udziały w Twojej firmie franczyzowej.

Czy jesteś gotowy na franczyzę? – Nie martw się, jeśli nie masz pewności. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, aby omówić zagadnienie w ciągu jednego dnia roboczego.

Rozważ rozwój swojego biznesu
Zostań franczyzodawcą

franczyzodawca

Aby stać się franczyzodawcą, rozważ:

1. Wstępne zaplanowanie franczyzy, rozwój i testowanie rentowności

Badanie rynku, studium wykonalności franczyzy, strategiczne planowanie biznesowe, ochrona własności intelektualnej, plan marketingowy franczyzy, system rekrutacji franczyzobiorców itp.

2. Rozwój pakietu franczyzowego

Pakiet zapewnia franczyzobiorcom wszystkie systemy, procedury i inne wsparcie potrzebne do skutecznego działania: obszerne instrukcje operacyjne, dokumentacja prawna dotycząca franczyzy, programy szkoleniowe dla franczyzobiorców, narzędzia marketingowe i sprzedażowe itp.

3. Pilotowanie

Franczyzodawca rekrutuje niewielką liczbę franczyzobiorców, aby przetestować założenia poczynione na etapie planowania i rozwoju w zakresie kryteriów terytorium franczyzy, wstępnych szkoleń i programów wsparcia, technik sprzedaży i marketingu itp. Franczyzodawca monitoruje wydajność franczyzobiorców pod kątem ich biznesplanu. Koszty obejmują: produkcję broszur, reklamę, wystawy franczyzowe, czas spędzony na wywiadach selekcyjnych, dni odkrywania i podróży służbowych, systemy i procedury testowe, wsparcie franczyzobiorcy.

Na każdym etapie franchisingu wiąże się pewne ryzyko, dlatego opracowanie udanej franczyzy wymaga starannego planowania, ciągłego monitorowania i porad lub współdziałania specjalisty o kompetencji np.  Lidera, Menadżera, Eksperta, Auditora.

 

Jeżeli jesteś franczyzodawcą

Poprawa wydajności franczyzy

Niezależnie od tego, czy jesteś uznanym franczyzodawcą, czy też jesteś stosunkowo nową firmą franczyzową i szukasz sposobu na poprawę w jakikolwiek konkretny sposób, możemy pomóc w jednym z następujących obszarów:

 • Rosnąca liczba i jakość zapytań franczyzobiorców

 • Poprawa konwersji zapytań franczyzobiorców na sprzedaż franczyzową

 • Poprawa wydajności poszczególnych franczyzobiorców i całej sieci franczyzowej

 • Maksymalizacja przychodów z opłat w sieci franczyzowej

 • Poprawa jakości szkolenia franczyzobiorców

 • Poprawa komunikacji z franczyzobiorcami

 • Szkolenie personelu zarządzającego franczyzą

 • Aktualizacja instrukcji obsługi franczyzy

 • Aktualizacja pakietu franczyzy

Rekrutacja franczyzobiorców

Nasze usługi rekrutacyjne franczyzobiorców mogą obejmować:

 • Opracowanie ustrukturyzowanych systemów i procedur rekrutacyjnych

 • Opracowanie odpowiednich formularzy i dokumentacji

 • Opracowanie szczegółowego profilu franczyzobiorcy

 • Opracowanie i wdrożenie planu marketingu franczyzowego

 • Produkcja franchisingowych materiałów marketingowych (broszura sprzedaży franczyzy, reklamy rekrutacyjne, projektowanie stoisk wystawowych, plan mediów społecznościowych itp.)

 • Obsługa i kontrola zapytań franczyzowych

 • Wywiady z potencjalnymi franczyzobiorcami

 • Zapewnianie kandydatom bieżących informacji i prowadzenie ich przez proces decyzyjny

 • Pomaganie kandydatom w tworzeniu biznesplanu i pozyskiwaniu finansowania

Nowości