Dofinansowanie Unijne – Granty dla Kobiet

Program dla Kobiet
Moduł Dofinansowanie

Program dla Kobiet - Moduły Programu

Szkolenia tylko dla Kobiet

Szkolenia prowadzimy w trybie Consultingu, Outsourcingu oraz Insourcingu

Granty dla Business Women

Celem grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności ich Organizacji, poprzez opracowanie lub zaprojektowanie oraz wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów:

 • technologie przyjazne środowisku,
 • innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich,
 • technologie poprawiające jakość życia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji niezbędnych do utrzymania oraz rozwoju działalności gospodarczej.

Jakie Liderki mogą otrzymać dofinansowanie?

 • Kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • MMŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) w których: 
  • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo 
  • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo
  • akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.

Obszary dofinansowania?

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii,
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
 • Technologie poprawiające jakość życia.

Ile można otrzymać?

Maksymalne dofinansowanie w kwocie od 200 000 EUR

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, zgodnie z Mapą Pomocy.

Dofinansowanie Organizacji ubiegającej się o wsparcie wyniesie:

 • dla usług: do 85% wartości projektu,
 • dla inwestycji: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
 • dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych – brak wymogu wniesienia wkładu własnego,
 • dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych,zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa.

Minimalny poziom dofinansowania, to równowartość 12 tysięcy euro.

Termin składania wniosków: 07.01.2020r. do 31.03.2020r.

Potrzebujesz efektów lub bezpłatnych konsultacji – napisz.
[contact-form-7 id=”877″ title=”Formularz Kontaktowy”]

3 komentarze do “Dofinansowanie Unijne – Granty dla Kobiet

Możliwość komentowania została wyłączona.