Dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania w następującym modelu współpracy:

  • Potrzeba Organizacji – audit projektu.

  • Identyfikacja Przedmiotu Dofinansowania – klasyfikacja przedmiotu (naukowy, badawczy, biznesowy, szkoleniowy, projektowy, klastrowy) w korelacji z możliwościami istniejącymi na rynku polskim i zagranicznym (wybrane kraje).

  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania; Prawo Zamówień Publicznych / Prawo Zamówień Unijnych / Prawo ONZ / Prawo krajów poza unijnych / Regulamin Darczyńcy lub Giełdy.

  • Napisanie zagadnień merytorycznych wniosku lub wystąpienie rezydencjalne do Darczyńcy.

  • Udział w projekcie na zasadzie “zarządzania projektem”.

  • Rozliczenie projektu (bierzemy pełną odpowiedzialność za sukces).

  • Przeprowadzamy rozliczenie wzajemne za usługi w systemie wskaźnikowym “nakład-rezultat”.

Komu pomagamy:

Klastrom, Stowarzyszeniom, Fundacjom, Przedsiębiorcom każdej wielkości, Organizacjom, Gminom, Osobom fizycznym (z wyłączeniem postępowań do Urzędów Pracy oraz Pomocy Społecznej).

Uwaga:

  • Nie podejmujemy się pozyskania dofinansowania dla projektów ocenionych, w kategorii “nieefektywne dla Zleceniodawcy”.

  • Nie pobieramy wynagrodzenia za etapy przygotowawcze projektu (w wyjątkowych przypadkach wspólnie ustalonych, możliwym jest zwrot kosztów przejazdu/przelotu/noclegu).

Naszymi ekspertami są fachowcy przeprowadzający audyty ISO, Technologii, Badań Naukowych – naczelną zasadą jest zaangażowanie się merytoryczne w projekt Partnera.

Co należy zrobić:

Wystarczy podać imię i nazwisko, mail oraz telefon – oddzwonimy/odpiszemy – formularz kontaktowy znajdziecie Państwo w menu “Kontakt” lub poniżej.

Wersja językowa »