Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami - A360

Zarządzanie Projektami dla nas jest kompetencyjnie tak oczywiste, że warto wylistować wyłącznie nasze doświadczenia, oddawane w usłudze naszym Partnerom:

 • Projekty tworzenia Klastrów i Powiązań Kooperacyjnych.
 • Zarządzanie projektami oparte o metodologie branżowe w Przedsiębiorstwach.
 • Projekty zaplanowania i wdrożenia strategii eksportowej.
 • Zaplanowanie, wdrożenie oraz doskonalenie w działach technologicznych powstawania produktów i rozwojowych.
 • Tworzenie i zarządzanie projektami strategicznymi.
 • Planowanie, wdrożenie i zarządzanie projektami na poziomie operacyjnym (Zarządzanie projektami; Zarządzanie wiedzą i informacją; Zarządzanie procesami; Zarządzanie jakością; Wspomaganie
  decyzji menedżerskich; Zachowania organizacyjne; Zarządzanie innowacjami).
 • Planowanie, wdrożenie i zarządzanie projektami na poziomie funkcjonalnym (Zarządzanie logistyką; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie marketingiem; Zarządzanie powstawaniem prototypu oraz technologią; Zarządzanie wartościami niematerialnymi; Zarządzanie usługami).
 • Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy międzynarodowych i kapitałowych – rozliczanie projektów z odpowiedzialnością materialną.

Specjalizacja:

 • branże techniczne,
 • branże kreatywne,
 • branża medycyny ludzkiej i weterynaryjna,
 • branża laboratoryjna,
 • branża architektoniczna,
 • branże w łańcuchu dystrybucyjnym, produkcyjnym, detalicznym oraz usługowym,
 • branża logistyczna,
 • branża metalowa,
 • branża produktów świeżych i szybko-rotujących,
 • branża informatyczna,
 • branże gromadzenia danych, bibliotek,
 • branża turystyczna,
 • branża marketingowa,
 • branże edukacji naukowej, technicznej, zarządczej, kreatywnej, marketingowej,
 • branża energetyczna i energii odnawialnej,
 • branże hodowlane i przetwórstwa pierwotnego,
 • branża pojazdów (w tym samochodowa),
 • branża poligraficzna i mediowa,
 • branża budowlana,
 • prawo międzynarodowe oraz zamówień publicznych.

Proponujemy Wam skorzystać z modelu outsourcingu nakład- rezultat. Po co inwestować w stanowisko pracy etatowej, jak w większości nie dysponuje przedsiębiorstwo wolną kadrą (dobra – znaczy zajęta na co najmniej 120%) mogącą zrelatywizować nakład Przedsiębiorstwa na stanowisko/a w korelacji z rezultatem ekonomicznym opartym o wskaźniki i algorytmy celu.

Oddelegujcie naszych Ekspertów do zaplanowania oraz wdrożenia projektu (mikro, makro) z procesem przygotowania kadry etatowej i rozliczcie się docelowo z uzyskanych (oczekiwanych efektów). Jeżeli, ich nie osiągniemy, to zwrócimy nakład na Eksperta.

Skontaktujcie się, a Wasi przyszli oraz obecni pracownicy, będą dla was wsparciem w drużynie a sami przejdą proces przyspieszonej kreacji zawodowej i uzyskania wartości rynkowej.

Model przykładowy współpracy – zaprojektujemy proces, empirycznie wykonamy zadania projektowe i przekażemy proceduralnie opisane stanowisko pracy po ewaluacji.

Nasza usługa outsourcingu projektowego lub doradztwa, jest możliwa dla szczebla:

 • specjalistycznego stanowiska pracy,
 • kierowniczego,
 • menadżerskiego,
 • zarządczego.