Program dla Kobiet - Moduł Szkoleniowy A360

Program dla Kobiet - Moduły Programu

Szkolenia tylko dla Kobiet

Szkolenia prowadzimy w trybie Interim, Consultingu, Outsourcingu oraz Insourcingu

Szkolenia tylko dla Liderek

Modele świadczenia Usług Szkoleniowych "Audit360"

Szkolenie Kompetencyjne "SK"

Szkolenie z wybranego zakresu tematycznego. Szkolenie kończące się egzaminem kompetencyjnym.

Szkolenie ogólne i/lub szkolenie na bazie kompetencji na indywidualnie projektowanym lub działającym stanowisku pracy Uczestnika

Szkolenie Kompetencja + Doradztwo "SKD"

Model Szkolenia „SK” plus:

– doradztwo w zakresie wdrożenia kompetencji na stanowisku pracy osoby przeszkolonej

Szkolenie Kompetencja + Mentor "SKM"

Model Szkolenia „SK” plus:

– doradztwo w zakresie wdrożenia kompetencji i gotowość Eksperta w czasie oznaczonym do udzielania porad wdrożeniowych, walidacyjnych, doskonalenia na stanowisku pracy osoby przeszkolonej.

Szkolenie Kompetencja + Insourcing "SKI"

Model szkolenia „SK” plus:

– bezpośrednia praca Eksperta z uczestnikiem szkolenia w jego zakładzie pracy z zadaniami w procesie zależnym od jego stanowiska kompetencyjnego.

Szkolenie Kompetencja + Outsourcing "SKO"

Model szkolenia „SK” plus:

– bezpośrednia praca Eksperta  z uczestnikiem szkolenia w jego zakładzie pracy z zadaniami w procesie kompetencyjnym pracownika, wraz z oddziaływaniem na proces dostosowawczy innych funkcjonalnych stanowisk.

Szkolenie Kompetencja + Zadania w HR "SKHR"

Model szkolenia „SK” plus:

– wykonywanie zadań przez Eksperta w dziale HR przedsiębiorstwa Uczestnika z zadaniami, np;

  • podniesienia kompetencji wybranych stanowisk w zakładzie,
  • ustalenie i/lub wdrożenie procedur i kompetencji na wybranych stanowiskach,
  • prowadzenie merytorycznego naboru Kandydatów i ich następców.

Promocja Cenowa Modeli Usług Szkoleniowych Audit360

"Inwestycja Audit360 na rzecz Nowego Uczestnika"

Szkolenie Kompetencyjne "SK"

50% upustu od ceny standard z danej tematyki szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Doradztwo "SKD"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 15% ceny szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Mentor "SKM"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 20% ceny szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Insourcing "SKI"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 65% upustu stawki godzinowej Eksperta 

Szkolenie Kompetencja + Outsourcing "SKO"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 50% upustu stawki godzinowej Eksperta

Szkolenie Kompetencja + Zadania w HR "SKHR"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 65% upustu stawki dziennej Eksperta.

Outsourcing / Insourcing Szkoleniowy Audit360

Nowości