Outsourcing / Insourcing Szkoleniowy

Insourcing / Outsourcing / Consulting Szkoleniowy

insourcing outsourcing szkoleniowy

Jeżeli życzeniem Państwa jest zapoznanie się z terminologią Consulting / Outsourcing / Insourcing, oraz jakie są różnice pomiędzy modelami świadczenia usług, to prosimy o kliknięcie poniżej:

Zalety modelu – outsourcing.

 • Szkolenie oraz ew. wdrożenie typowo zadaniowe  dla osiągnięcia wymaganych kompetencji dla wybranego stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja kompetencji bez uzależnienia się od czynników procesowych zarządzania kapitałem ludzkim i stanowiskiem pracy opracowanym przez Zleceniodawcę.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników delegowanych na proces szkoleniowy, o ile umowa przewidywała taki dodatkowy proces.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem podniesienia kompetencji, bez ponoszenia odpowiedzialności za działające procesy Zleceniodawcy.
 • stabilizacja metod podniesienia kompetencji na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniobiorcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania podniesienia kompetencji do oczekiwanego poziomu, poprzez nieangażowanie się w trybie operacyjnym w doskonalenie procesów, będących poza zleceniem Zleceniodawcy.
 • stosowanie wskaźników efektywności niezależnej.

Zalety modelu – interim, insourcing.

 • Wyszkolenie oraz prowadzenie i kontrolowania wewnętrznego całego procesu tematycznego rozwoju kompetencyjnego danego stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja sprawności kompetencyjnej w wewnętrznej grupie projektowej/szkoleniowej.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników, którzy współpracują ze specjalistą.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem oraz doskonaleniem procesów u Zleceniodawcy wpływającymi na zadanie.
 • stabilizacja metod na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniodawcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania stosowania kompetencji, poprzez udoskonalenie procesów, będących autorstwem – Zleceniobiorcy.
 • stosowanie pomiaru osiąganych wskaźników efektywności kompetencyjnej, zależnej od pod-procesów Zleceniodawcy.
 • poprzez periodyczność realizacji zadań możliwość szybkiego wdrażania nowych pracowników na dane i ewoluujące stanowiska pracy.

Istnieje możliwość, mieszanego wykonywania zadań podniesienia kompetencji kadr lub/i ewaluacji, nadzoru, pomiaru, zastępstwa.

Modele świadczenia Usług Szkoleniowych "Audit360"

Szkolenie Kompetencyjne "SK"

Szkolenie z wybranego zakresu tematycznego. Szkolenie kończące się egzaminem kompetencyjnym.

Szkolenie ogólne i/lub szkolenie na bazie kompetencji na indywidualnie projektowanym lub działającym stanowisku pracy Uczestnika

Szkolenie Kompetencja + Doradztwo "SKD"

Model Szkolenia „SK” plus:

– doradztwo w zakresie wdrożenia kompetencji na stanowisku pracy osoby przeszkolonej

Szkolenie Kompetencja + Mentor "SKM"

Model Szkolenia „SK” plus:

– doradztwo w zakresie wdrożenia kompetencji i gotowość Eksperta w czasie oznaczonym do udzielania porad wdrożeniowych, walidacyjnych, doskonalenia na stanowisku pracy osoby przeszkolonej.

Szkolenie Kompetencja + Insourcing "SKI"

Model szkolenia „SK” plus:

– bezpośrednia praca Eksperta z uczestnikiem szkolenia w jego zakładzie pracy z zadaniami w procesie zależnym od jego stanowiska kompetencyjnego.

Szkolenie Kompetencja + Outsourcing "SKO"

Model szkolenia „SK” plus:

– bezpośrednia praca Eksperta  z uczestnikiem szkolenia w jego zakładzie pracy z zadaniami w procesie kompetencyjnym pracownika, wraz z oddziaływaniem na proces dostosowawczy innych funkcjonalnych stanowisk.

Szkolenie Kompetencja + Zadania w HR "SKHR"

Model szkolenia „SK” plus:

– wykonywanie zadań przez Eksperta w dziale HR przedsiębiorstwa Uczestnika z zadaniami, np;

 • podniesienia kompetencji wybranych stanowisk w zakładzie,
 • ustalenie i/lub wdrożenie procedur i kompetencji na wybranych stanowiskach,
 • prowadzenie merytorycznego naboru Kandydatów i ich następców.

Promocja Cenowa Modeli Usług Szkoleniowych Audit360

"Inwestycja Audit360 na rzecz Nowego Uczestnika"

Szkolenie Kompetencyjne "SK"

50% upustu od ceny standard z danej tematyki szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Doradztwo "SKD"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 15% ceny szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Mentor "SKM"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 20% ceny szkolenia

Szkolenie Kompetencja + Insourcing "SKI"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 65% upustu stawki godzinowej Eksperta 

Szkolenie Kompetencja + Outsourcing "SKO"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 50% upustu stawki godzinowej Eksperta

Szkolenie Kompetencja + Zadania w HR "SKHR"

Upust 50% od ceny standard tematyki szkolenia + 65% upustu stawki dziennej Eksperta.

Outsourcing / Insourcing Szkoleniowy Audit360

Nowości