Modele Współpracy – Dofinansowanie Organizacji

Modele Współpracy
Dofinansowanie Organizacji

Modele współpracy

Audit / Korekta

Projektu i/lub Wniosku Unijnego

Mikro przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

(do 50 osób zatrudnionych)

Bezpłatnie

(Koszt pokrywa Międzynarodowy Fundusz Aniołów Biznesu)

Audit / Korekta

Projektu i/lub Wniosku Unijnego

Średnie przedsiębiorstwa

(do 250 osób zatrudnionych)

Projekty typu:

Biznesowy, Komercjalizacyjny Naukowy, Badawczy, Kapitału Ludzkiego, Klastrowy

Audit / Korekta

Projektu i/lub Wniosku Unijnego

Duże przedsiębiorstwa

(powyżej 250 osób zatrudnionych)

Projekty typu:

Biznesowy, Komercjalizacyjny Naukowy, Badawczy, Kapitału Ludzkiego, Klastrowy, Korporacyjny

Merytoryczne współtworzenie projektu, a w konsekwencji wniosku

Współprojektowanie

Napisanie projektu / wniosku

Złożenie projektu/ wniosku.

Uczestnictwo w Panelach spotkań Wnioskodawcy z Jednostką Pośredniczącą

Projekty typu:

Biznesowy, Logistyczny, Komercjalizacyjny, Naukowy, Badawczy, Kapitału Ludzkiego, Klastrowy, Korporacyjny

Realizacja projektu

Udział w etapach, fazach

Udział funkcyjny

Udział kontrolny, nadzoru

Uczestnictwo w kontroli projektu przez Jednostkę

Indywidualne Ustalenia:

Czy i w jakich fazach, etapach, obszarach, funkcjonalności bierzemy udział, ustalamy ze Zleceniodawcą Indywidualnie.

 

Rozliczenie projektu

Biznesowe

Wniosku z Jednostką Finansującą

Trwałości projektu

Indywidualne Ustalenia:

Ewentualne wdrożenie Kluczowych Wskaźników Efektywności

 

Wspieramy w uzyskaniu dofinansowania w następującym modelu funkcjonalnym:

 • Audit/Korekta projektu.
 • Naukowo-Badawcza oraz Biznesowa Korekta oraz Ocena Innowacyjności i Skalowalności Projektu. 
 • Projekt powinien być sklasyfikowany w obszarze:
  • naukowy, badawczy,
  • biznesowy,projektowy
  • szkoleniowy, kapitał ludzki,
  • logistyczny, IT
  • ekspansji rynkowej w korelacji z możliwościami istniejącymi na rynku polskim i zagranicznym (wybrane kraje), klastrowy,
  • klastrowy, korporacyjny,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania; Prawo Zamówień Publicznych / Prawo Zamówień Unijnych / Prawo ONZ / Prawo krajów poza unijnych / Regulamin Darczyńcy lub Giełdy.
 • Napisanie zagadnień merytorycznych wniosku lub wystąpienie rezydencjalne do Darczyńcy.
 • Udział w projekcie na zasadzie „zarządzania projektem”.
 • Rozliczenie projektu (bierzemy pełną odpowiedzialność za sukces i rozliczenie).
 • Przeprowadzamy rozliczenie wzajemne za usługi w systemie wskaźnikowym KRI (krytyczny wskaźnik rezultatu) „nakład-rezultat”.

Komu pomagamy:

Przedsiębiorcom każdej wielkości, Klastrom, Stowarzyszeniom, Fundacjom,  Organizacjom, Gminom, Osobom fizycznym (z wyłączeniem wniosków do Urzędów Pracy oraz Pomocy Społecznej).

Naszymi ekspertami są audytorzy: eksperci oraz trenerzy ds. zarządzania, logistyki, produkcji, marketingu, ekspansji rynkowej, ISO, Technologii, Badań Naukowych, Prawa

Naczelna zasada – zaangażowanie się merytoryczne w projekt Partnera.

„Rzecz, która nie jest rzetelnie dokończona – nie ma wartości”

Co należy zrobić:

Wystarczy podać imię i nazwisko, mail oraz telefon – oddzwonimy/odpiszemy – formularz kontaktowy znajdziecie Państwo w menu „Kontakt” lub poniżej.

Uwaga:

 • Do projektów dodajemy wartość merytoryczną wiedzy ekspertów (dziedzinową / branżową/ analityczną)

 • Nie podejmujemy się wsparcia pozyskania dofinansowania dla projektów ocenionych przez nas, jako „nieefektywne/nierynkowe dla Zleceniodawcy”.

 • Nie pobieramy wynagrodzenia za etap auditu/korekty projektu (Mikro/Małe Organizacje) (w wyjątkowych przypadkach wspólnie ustalonych, możliwym jest zwrot kosztów przejazdu/przelotu/noclegu).