Logistyka przepływów materiałowych i informacyjnych.

Logistyka łańcucha przepływów materiałowych i informacyjnych.

Czym jest logistyka łańcucha przepływów materiałowych i informacyjnych?

Łańcuch dostaw, to przepływ informacji i materiałów przez firmę produkcyjną, usługową, dystrybucyjną od dostawcy do klienta i co najważniejsze z powrotem.

Łańcuch przepływów materiałowych i informacyjnych to model opisujący, jak towary i informacje przemieszczają się między różnymi etapami procesu produkcyjnego lub dystrybucji.

Przepływy materiałowe obejmują wszystkie fizyczne elementy, które są przetwarzane lub przemieszczane w procesie produkcyjnym lub dystrybucji, takie jak surowce, części, produkty gotowe, odpady itp.

Przepływy informacyjne to natomiast przemieszczanie się informacji między różnymi etapami procesu produkcyjnego lub dystrybucji. Obejmują one komunikację między pracownikami, systemami informatycznymi i innymi elementami, które wpływają na produkcję, dystrybucję i jakość produktów.

Łańcuch przepływów materiałowych i informacyjnych pomaga zrozumieć, jak te dwa rodzaje przepływów są ze sobą powiązane i jakie są zależności między nimi. Jest to szczególnie ważne w procesach produkcyjnych, gdzie efektywność i jakość produkcji są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Tradycyjnie przepływ materiału był rozpatrywany tylko na poziomie operacyjnym, ale takie podejście nie jest już odpowiednie. Przedsiębiorstwa muszą teraz zarządzać łańcuchem dostaw, aby poprawić obsługę klienta, osiągnąć równowagę między kosztami a usługami, a tym samym zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Menedżerowie muszą pracować nad integracją łańcucha dostaw – tj. aby zapewnić, że wszystkie funkcje i działania zaangażowane w łańcuch działają ze sobą harmonijnie. Opracowanie zintegrowanego łańcucha dostaw oznacza zarządzanie przepływem materiałów z trzech perspektyw: strategicznej, taktycznej i operacyjnej. Na każdym z tych poziomów wykorzystanie infrastruktury, ludzi, finansów i systemów musi być skoordynowane i zharmonizowane jako całość.

Opracowania łańcucha należy oceniać z perspektyw:

 • Ocena otoczenia konkurencyjnego;

 • Przegląd diagnostyczny łańcucha dostaw;

 • Rozwój łańcucha dostaw, który obejmuje integrację funkcjonalną, integrację wewnętrzną oraz zewnętrzną.

Firmy, które opracują zintegrowany łańcuch dostaw, z wszystkimi tego wymagającymi korzyściami, odniosą ogromne korzyści na rynku. Ci, którzy tego nie zrobią, pozostaną w tyle, ponieważ proces jest długotrwały oraz zmienny adaptacyjne i warunkowo.

Istnieje wiele różnych odmian łańcuchów przepływów materiałowych i informacyjnych, które różnią się w zależności od branży, procesu lub produktu, które są analizowane. Oto kilka przykładów odmian łańcuchów przepływów materiałowych i informacyjnych:

 1. Łańcuch dostaw: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne od dostawców surowców i części do producentów i ostatecznie do klientów.

 2. Łańcuch wartości: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne w procesie produkcji, od surowców do produktów gotowych.

 3. Łańcuch dystrybucji: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne od producenta do klienta końcowego, obejmując magazynowanie, transport, dystrybucję i obsługę klienta.

 4. Łańcuch przetwarzania żywności: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne w procesie produkcji żywności, od zbiorów po gotowe produkty, obejmując przetwarzanie, magazynowanie i dystrybucję.

 5. Łańcuch zaopatrzenia w energię: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne związane z produkcją, dystrybucją i zużyciem energii, obejmując surowce energetyczne, sieci dystrybucyjne i konsumentów końcowych.

 6. Łańcuch transportu: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne związane z transportem, obejmując infrastrukturę transportową, środki transportu i konsumentów końcowych.

 7. Łańcuch opieki zdrowotnej: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne w opiece zdrowotnej, od dostarczenia leków i sprzętu medycznego do pacjentów, do diagnozowania i leczenia chorób.

 8. Łańcuch produkcji elektronicznej: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne w produkcji elektroniki, od projektowania i tworzenia prototypów po produkcję masową i dystrybucję.

 9. Łańcuch produkcji samochodów: opisuje przepływy materiałowe i informacyjne w produkcji samochodów, od projektowania i zakupu części po produkcję i dystrybucję pojazdów.

 10. I jeszcze nieskończona liczba łańcuchów wartości.

 

W łańcuchach przepływów materiałowych i informacyjnych mogą występować różne zaniedbania, które prowadzą do problemów i niedoskonałości w procesach biznesowych. Oto kilka przykładów zaniedbań w łańcuchach przepływów materiałowych i informacyjnych:

 1. Brak dostatecznej kontroli jakości: brak kontroli jakości surowców, części lub produktów gotowych może prowadzić do defektów, wadliwych produktów i reklamacji, co z kolei wpływa na efektywność i reputację firmy.

 2. Brak spójności i integracji: niezgodność między procesami biznesowymi, systemami i narzędziami informatycznymi prowadzi do braku spójności i integracji łańcucha przepływów materiałowych i informacyjnych, co zwiększa koszty i prowadzi do opóźnień.

 3. Nadmierny zapas i składowanie: nadmiar zapasów i nieefektywne zarządzanie magazynami prowadzą do kosztów, które można by uniknąć, i zmniejszają elastyczność łańcucha dostaw.

 4. Brak efektywnej koordynacji między partnerami biznesowymi: brak efektywnej komunikacji i koordynacji między partnerami biznesowymi, takimi jak dostawcy, producenci i dystrybutorzy, prowadzi do opóźnień, niedostępności i zwiększenia kosztów.

 5. Brak monitorowania i zarządzania ryzykiem: brak systemów monitorowania i zarządzania ryzykiem prowadzi do niewłaściwego podejmowania decyzji i zwiększenia kosztów, szczególnie w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak kryzysy gospodarcze, klęski żywiołowe czy pandemie.

 6. Niedostateczne wykorzystanie technologii i innowacji: niekorzystanie z nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, takich jak automatyzacja procesów, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja, prowadzi do braku efektywności i innowacyjności w łańcuchu przepływów materiałowych i informacyjnych.

 

Czy warto przegrać walkę o przetrwanie, stabilność i wynik finansowy przez zaniechanie?