Outsourcing / Insourcing Szkoleniowy

Outsourcing / Insourcing Szkoleniowy

Outsourcing / InsourcingOutsourcing / Insourcing Systemów ZarządzaniaOutsourcing / Insourcing SzkoleniowySzkoleniaSzkolenia ISO

Szkolenie: System Bezpieczeństwa Informacji ISO27001

Szkolenie ma na celu pozyskanie kompetencji do zaplanowania, wdrożenia oraz doskonalenia komponentów służących ograniczeniu i nadzorowi wykorzystywanej w organizacji dokumentów, plików, informacji (wszystkich zidentyfikowanych aktywów Organizacji) z uwzględnieniem indywidualnego Studia Przypadku dla danej Organizacji Uczestnika.

Read More
Logistyka Przepływów Materiałowych i InformacyjnychOutsourcing / InsourcingOutsourcing / Insourcing LogistykiOutsourcing / Insourcing SzkoleniowySzkolenia Logistyka

Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień

https://audytorzy.com/wp-content/uploads/2019/09/Zintegrowany_Lancuch_Przeplywow_Materialowych_i_Informacyjnych_-_realizacja_zamowien_1920x1080_A360_MP4-kompres.mp4 Zintegrowany Łańcuch Przepływów Materiałowych i Informacyjnych – Realizacja Zamówień. Kluczem do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw jest spełnienie wymagań klienta

Read More