Anioły Biznesu MSP Polska

Anioły Biznesu MSP Polska

Anioły biznesu MSP Polska

Anioły Biznesu MSP Polska, to:

 – projekt wsparcia osób fizycznych, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w Polsce w aktywa, finansowania zasoby oraz zaplecze biznesowe.

Pracujemy nad formami innowacyjnymi biznesu z wzorcami pochodzącymi z USA, Japonii.

Tu otrzymasz bezpośrednie zaangażowanie Anioła (człowieka) w biznes w postaci osobistego codziennego zaangażowania oraz aktywa, know-how w okresie do umownych lat od inicjacji wzajemnego porozumienia.

Aniołowie biznesu – definicja, przykład (co, to jest za twór w Polsce?): to inwestorzy, eksperci, auditorzy, doradcy, członkowie zarządów. Dysponują kapitałem, funduszami, zdolnością do pozyskania dofinansowania, nauką, badaniami, wiedzą, praktyką, sukcesami, fragmentem rynków.

Anioły Biznesu MSP Polska – gdzie szukać? Znalazłeś, chyba że potrzebujesz jeszcze czasu na przeprowadzenie benchmarkingu.

Wady i zalety aniołów biznesu projektu „Anioły Biznesu MSP Polska”- to, co dla jednego jest wadą dla innej osoby jest zaletą. Naszym zdaniem:

– anioł nie przejmie Twojego biznesu bez Twojej zgody, jak udziałowiec o większej sile kapitału,

– może być dodatkowym źródłem finansowania,

– anioł działa w sektorze MSP rozumiejąc problemy tych przedsiębiorców, a także realnie potrafi udoskonalić biznes,

– wnosi wartość wartość dodaną, jest bardziej liberalny oraz może spojrzeć na biznes oczami autora,

– anioł wnosi efekt dźwigni, możliwe gwarancje kredytowe, a także niskie koszty wejścia.

 

Zapraszamy Ciebie z mierzalnymi podstawami, dającymi możliwość omówienia Twojego biznesu.

Zaproszenie kierujemy do mężczyzn oraz do ambitnych kobiet (chcących stać się „bizneswoman/businesswoman”), ponieważ nie istnieje równowaga w biznesie, pomiędzy możliwością zaangażowania płci.

Skontaktuj się z „Aniołowie Biznesu MSP Polska” – „Menu Kontakt

Anioły Biznesu MSP Polska

Sprawdźmy, czy jesteśmy sobie przeznaczeni.

Przygotowaliśmy matrycę dopasowania stron – jeżeli wpisujesz się w naszą politykę zapraszamy do załączenia Twojego opisu ram biznesu/pomysłu rozwojowego. W przeciągu tygodnia odezwie się mentor Twojej osoby.

Anioł biznesu

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Grupą