Interim/ Insourcing / Outsourcing
Systemów Zarządzania

Na zasadach usług w modelu Outsourcing/ Insourcing/ Interim, prowadzimy zadania projektowe na stanowisku pracy:
 • wdrożeniowiec / szkoleniowiec / ekspert ds. systemów zarządzania jakością.
 • specjalista ds. systemów zarządzania jakością.
 • auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością
 • auditor wiodący systemów zarządzania jakością,
 • pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością,

 

Zaleta skorzystania ze stałej współpracy z oddelegowanymi specjalistami:
 • znajomość ekspercka i zdolność do szybkiej adaptacji różnych systemów jakości,
 • wdrożenie zintegrowanych procesów z różnych systemów jakościowych w jeden w okresie nie dłuższym niż skuteczne wdrożenie jednej normy.
 • możliwość legitymizacji Organizacji wdrożeniem różnych systemów zintegrowanych systemów,
 • ograniczenie kosztu wdrożenia, funkcjonowania, doskonalenia różnych systemów w ramach jednego wiodącego,
 • jedno stanowisko pracy, a wiele kompetencji na poziomie eksperckim.

Zaleta modelu – outsourcing.

 • Wdrożenie zadaniowe zlecenia dla stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja sprawności zadania bez uzależnienia się od czynników procesowych opracowanych przez Zleceniodawcę.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników, o ile umowa przewidywała taki dodatkowy proces.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem, bez ponoszenia odpowiedzialności za wpływające procesy Zleceniodawcy.
 • stabilizacja metod na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniobiorcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania poprzez doskonalenie procesów, będących poza zleceniem przez autora – Zleceniodawcę.
 • stosowanie wskaźników efektywności niezależnej.

Zaleta modelu – interim/ insourcing.

 • Prowadzenie i kontrolowania wewnętrznego całego procesu tematycznego rozwoju stanowiska pracy.
 • szybka weryfikacja sprawności w wewnętrznej grupie projektowej.
 • wyrównanie kompetencyjne wewnętrznej grupy współpracowników, którzy współpracują ze specjalistą.
 • priorytet ważności związany jest z kluczowym zleceniem oraz procesami wpływającymi na zadanie.
 • stabilizacja metod na stanowisku pracy w kulturze proceduralnej opracowanej przez Zleceniodawcę.
 • zmniejszenie ryzyka niewykonalności zadania poprzez doskonalenie procesów, będących autorstwem – Zleceniobiorcy.
 • stosowanie wskaźników efektywności zależnej od pod-procesów Zleceniodawcy.

Referencje

Outsourcing / Insourcing Systemów Zarządzania