inż. Klaudia Kokoć - AKTYWA ZAWODOWE

Motywacja zawodowa

peakpx(352)

Jestem osobą kreatywną i skutecznie wykonawczą z doświadczeniem w dziedzinie szeroko rozumianej jakości, administracji i inżynierii, które służą komercjalizacji pomysłów oraz ekspansji rynkowej. 

Koncentruję się na zdefiniowaniu i wdrożeniu dobrej, szybko zrozumiałej strategii jakości, która generuje wartościowe propozycje biznesowe oraz kontent dla marketingu. Jestem zorientowana na pracę zespołową, projektową, która pokonuje bariery organizacyjne i rynkowe. 

Motywacja własna pochodzi z pasji tworzenia i pragnienia porządku osobistego oraz zawodowego. 

 
Everything seems difficult before it becomes simple and clear.

Wszystko wydaje się trudne, zanim stanie się proste i jasne.

Interesuje mnie metodologia w rozwiązywaniu problemów w interdyscyplinarnym środowisku.

inż. Klaudia Kokoć

Przegląd Kompetencji

Chronometraż Zawodowy

Chronometraż rozwoju zawodowego oraz CV.

Mapa Kompetencji

Mapa kompetencyjna ukazuje moją pasje w rozwijaniu warsztatu pracy w obszarach jakości, inżynierii, metod ekspansji rynkowej.

Ewaluacja Kompetencji

Ewaluacja kompetencyjna (interaktywna) mojej osoby wykonywana w okresie od 2019 do 2021r.

Ukazuje obiektywnie oceniony PROGRES rozwoju wiedzy i doświadczenia w zakresie Q-inżynierii.

SWOT Osobowy

SWOT osobowy upublicznia moje aktywa kompetencyjne prezentując silne strony osobowości.

Silne strony wykorzystywane są dla dobra Pracodawców i na własne cele rozwoju edukacyjnego. 

Posiadam osobowość wiecznie doskonalącą się, czerpiącą energię z małych i większych sukcesów.

Przegląd Warsztatu Pracy

Elementy PPAP IATF 16949 - XmR

Przedstawiam przykład wykonywanej analizy XmR dla niemieckich koncernów  Xometry i Roth. 

Analiza jest Interaktywna z możliwością filtrowania danych – według standardu motoryzacyjnego IATF – ISO16949.

Audit VDA6.3 IATF 16949 - Zintegrowany System

Przedstawiam przykład reprezentowanego przez moją osobę auditu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzonego przez niemiecki koncern Winkelmann. 

Analiza jest Interaktywnym Dashboard’em ITAF – ISO16949.

FMEA IATF - Uwzględniane Metodologie

Przedstawiam metodologie, jakie towarzyszą mojej kompetencji w celu wykonania ANALIZY RYZYK procesów produkcyjnych, projektowych, pomiarów, badawczych oraz logistyki

FMEA jest Interaktywnym Dashboard’em ITAF – ISO16949.

FMEA IATF - Metodologie i Kategorie

Przedstawiam metodologie oraz kategorie ewaluacyjne, jakie towarzyszą mojej kompetencji w celu wykonania ANALIZY RYZYK procesów.

FMEA jest Interaktywnym Dashboard’em ITAF – ISO16949.

FMEA IATF - Radary

Przedstawiam Radary Analityczne, powstałe w celu nadzorowania i ewaluacji ANALIZY RYZYK procesów dla partii produkcyjnych prototypów.

FMEA jest Interaktywnym Dashboard’em ITAF – ISO16949.

Publikacja "Jakość to Innowacja"
Studium Przypadku

Zapraszam do przeczytania autorskiej Publikacji zawierającej fragmenty Studium Przypadku, które opracowałam na potrzeby firmy prowadzącej działalność innowacyjną w kontekście badawczym, laboratoryjnym, produktowym, produkcyjnym oraz jej ekspansji, eksportu na rynki zagraniczne/zamorskie. 

Przedmiotem studium jest znalezienie odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorstwo Lauren pytanie, jakie czynniki regulacyjne oraz zmienne normatywne budować będą cel strategiczny podmiotu, jakim jest „(…) racjonalne podwyższanie oraz zwartościowanie poziomu satysfakcjonującej jakości, poprzez politykę wariantowości, hierarchizacji procesów wytwórczych oraz produktów parametryzowanych na dane rynki dystrybucyjne”?

Celem przewodu badawczego jest ustalenie, w jaki sposób grupy zróżnicowanych zbiorów wymagań rynkowych (regulacyjnych, normatywnych, branżowych, poczucia jakości) wpływają na strategie podwyższania poziomów jakości procesów projektowania, produkcyjnych oraz produktowych dla produktów innowacyjnych, nie mających swoich odpowiedników (amer. nomenklatura „de Novo”).

Temat pracy jest obecne zapotrzebowaniem przedsiębiorstw typu podmiotu „Lauren”, które działają na rynku UE oraz rynkach eksportowych poprzez kompleksowe działanie, czyli projektowanie/wdrażanie nowych technologii, produkcji oraz dystrybucji innowacyjnych produktów w kontekście elementów systemów zarządzania jakością.

Opublikowane studium zajmuje się innowacyjnością „aspektu de Novo”.  

Aspektem de Novo, wybitnie trudnym, jest powstawanie rozwiązań, gdzie poziom normatywności jeszcze w postaci zharmonizowanej nie istnieje (np. brak klasyfikacji produktowej), a produkty lub technologie można jedynie oceniać pod kątem wybranych cech, właściwości oraz ich potencjalnego (doświadczalnego) wpływu.

Informacje i Publikacje