EWALUACJA KOMPETENCJI
inż. Klaudia Kokoć

Poddaj się wskaźnikowemu KPIs auditowi

Coroczny audit osiąganej kompetencji

W firmie auditorskiej każdy pracownik podaje się corocznemu auditowi kompetencyjnemu a fragment tego postępowania znajduje się powyżej.

Analizy są obiektywne – składają się na badanie algorytmy uwzględniające klientów, metodyki wdrożenia, wskaźniki KPIs, egzaminy wiedzy oraz wiele innych kwantyfikowanych czynników zarówno zależnych jak i niezależnych od pracownika, jak np. analiza ryzyka oraz poziom podniesionej skuteczności jakości produkcji, nadzoru, etc. u Klientów poprzez pryzmat opinii wyników Auditu MSDA oraz wydaniu decyzji rejestracji wytwarzanego wyrobu medycznego w USA-FDA (Państwowa Agencja Rejestracji w USA) lub HC Kanada (Health Canada).    

 

Fragment wyniku Auditu przedstawiony jest w formie interaktywnej – nie jest obrazem.

Instrukcja;

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA TRYBU PEŁNEGO EKRANU (ikona <–>)

– zalecane jest korzystanie z szybkiego łącza internetowego,

– strzałką w prawo można wybrać tryb pełnoekranowy (komfort użytkowania),

– pierwsza strona to może być strona nawigacji lub znajduje się na niej przycisk do dalszych stron,

– po najechaniu kursorem na strony i wyborze (1 z X – jeśli dotyczy) podświetlą się nazwy stron (kliknięcie w tytuł przenosi do wybranej strony),

– najechanie kursorem na dane wyświetlane na wykresach dodatkową legendę,

– wybór pozycji do filtrowania odbywa się poprzez wybranie przycisków filtrów znajdujących się po lewej stronie,

– klikając na „dane” na wykresie – filtrujemy tę pozycję (mogą pojawić się też inne dodatkowe dane),

– jeśli chcemy wrócić do widoku przed kliknięciem na „dane” – wystarczy ponownie kliknąć daną „dane”, odznaczyć przycisk filtrów lub nacisnąć ikonę „Resetuj” jeżeli jest dostępny (reset anuluje wszystkie filtry na danej stronie).