Publikacja "Jakość to Innowacja"

Jakość to Innowacja

Zapraszam do przeczytania fragmentów Studium Przypadku, które opracowałam na potrzeby firmy prowadzącej działalność innowacyjną w kontekście badawczym, laboratoryjnym, produktowym, produkcyjnym oraz jej ekspansji rynkowej na rynki zagraniczne / zamorskie. 

Przedmiotem studium jest znalezienie odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorstwo Lauren pytanie, jakie czynniki regulacyjne oraz zmienne normatywne budować będą cel strategiczny podmiotu, jakim jest „(…) racjonalne podwyższanie oraz zwartościowanie poziomu satysfakcjonującej jakości, poprzez politykę wariantowości, hierarchizacji procesów wytwórczych oraz produktów parametryzowanych na dane rynki dystrybucyjne”?

Celem przewodu badawczego jest ustalenie, w jaki sposób grupy zróżnicowanych zbiorów wymagań rynkowych (regulacyjnych, normatywnych, branżowych, poczucia jakości) wpływają na strategie podwyższania poziomów jakości procesów projektowania, produkcyjnych oraz produktowych dla produktów innowacyjnych, nie mających swoich odpowiedników (amer. nomenklatura „de Novo”).

Temat pracy jest obecne zapotrzebowaniem przedsiębiorstw typu podmiotu „Lauren”, które działają na rynku UE oraz rynkach eksportowych poprzez kompleksowe działanie, czyli projektowanie/wdrażanie nowych technologii, produkcji oraz dystrybucji innowacyjnych produktów w kontekście elementów systemów zarządzania jakością.

Opublikowane studium zajmuje się innowacyjnością aspektu „de Novo”.  

 

Aspektem de Novo, wybitnie trudnym, jest powstawanie rozwiązań, gdzie poziom normatywności jeszcze w postaci zharmonizowanej nie istnieje (np. brak klasyfikacji produktowej), a produkty lub technologie można jedynie oceniać pod kątem wybranych cech, właściwości oraz ich potencjalnego (doświadczalnego) wpływu.

Spis treści publikacji "Jakość to Innowacja"

Informacje