RADARY RYZYKA - RADARY FMEA
inż. Klaudia Kokoć

Ciągły Nadzór - Radary Ryzyka FMEA

Radary (P)(D)FMEA

Ciągłe śledzenie ryzyka, śledzenie poziomów alarmowych w czasie rzeczywistym gwarantuje zapobieganie np. wytwarzaniu wadliwych wyrobów.

Wdrożenie zagadnienia ciągłości nadzoru jakości nie jest procesem czasochłonnym trwającym lata. Jednakże zarząd Podmiotu powinien nadawać energie i trend stosowania elementów tychże procesów wymaganych dla utrzymania ciągłości pozyskiwania oraz prezentacji danych.

Ciągłość działania oraz zarządzanie ryzykiem to para bezpieczeństwa prawnego, inżynieryjnego, HR, logistycznego, przepływów informacyjnych i materiałowych, IT, finansowych, magazynowych, sprawnościowych oraz wielu innych obszarów.

Małe i średnie firmy nie muszą mieć skomplikowanych systemów informatycznych – wystarczy  właściwy warsztat pracy inżyniera ds. jakości.

        

 

Przykłady radarów FMEA przedstawione są w formie interaktywnej – nie są obrazem

Instrukcja;

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA TRYBU PEŁNEGO EKRANU (ikona <–>)

– zalecane jest korzystanie z szybkiego łącza internetowego,

– strzałką w prawo można wybrać tryb pełnoekranowy (komfort użytkowania),

– pierwsza strona to może być strona nawigacji lub znajduje się na niej przycisk do dalszych stron,

– po najechaniu kursorem na strony i wyborze (1 z X – jeśli dotyczy) podświetlą się nazwy stron (kliknięcie w tytuł przenosi do wybranej strony),

– najechanie kursorem na dane wyświetlane na wykresach dodatkową legendę,

– wybór pozycji do filtrowania odbywa się poprzez wybranie przycisków filtrów znajdujących się po lewej stronie,

– klikając na „dane” na wykresie – filtrujemy tę pozycję (mogą pojawić się też inne dodatkowe dane),

– jeśli chcemy wrócić do widoku przed kliknięciem na „dane” – wystarczy ponownie kliknąć daną „dane”, odznaczyć przycisk filtrów lub nacisnąć ikonę „Resetuj” jeżeli jest dostępny (reset anuluje wszystkie filtry na danej stronie).