ELEMENTY PPAP IATF 16949
inż. Klaudia Kokoć

XmR

Analiza Sprawności Procesu Produkcyjnego XmR

Analizy nie muszą być trudne.

Przedsiębiorstwa nie muszą mieć dużych systemów informatycznych MRPII, aby stanowisko pracy dobrze przygotowanego pracownika mogło równie skutecznie przyczynić się do pozyskania, analizy i interpretacji danych.

Analiza powyższa jest w stanie wykazać niedoskonałości produkcyjne dotyczące pomiarów produktu a jednocześnie pomóc w prognozowaniu na przyszłość wad produkcyjnych typu metrycznego.    

 

Fragment wyniku Auditu przedstawiony jest w formie interaktywnej – nie jest obrazem.

Instrukcja;

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA TRYBU PEŁNEGO EKRANU (ikona <–>)

– zalecane jest korzystanie z szybkiego łącza internetowego,

– strzałką w prawo można wybrać tryb pełnoekranowy (komfort użytkowania),

– pierwsza strona to może być strona nawigacji lub znajduje się na niej przycisk do dalszych stron,

– po najechaniu kursorem na strony i wyborze (1 z X – jeśli dotyczy) podświetlą się nazwy stron (kliknięcie w tytuł przenosi do wybranej strony),

– najechanie kursorem na dane wyświetlane na wykresach dodatkową legendę,

– wybór pozycji do filtrowania odbywa się poprzez wybranie przycisków filtrów znajdujących się po lewej stronie,

– klikając na „dane” na wykresie – filtrujemy tę pozycję (mogą pojawić się też inne dodatkowe dane),

– jeśli chcemy wrócić do widoku przed kliknięciem na „dane” – wystarczy ponownie kliknąć daną „dane”, odznaczyć przycisk filtrów lub nacisnąć ikonę „Resetuj” jeżeli jest dostępny (reset anuluje wszystkie filtry na danej stronie).