MAPA KOMPETENCJI
inż. Klaudia Kokoć

Mapa Rozwoju

Nauka i Praktyka - Siła Pasji

Dywersyfikacja decyzji rozwojowych oraz równowaga, pomiędzy nauką, trwałością wiedzy w zderzeniu z praktyką o tej samej tematyce jest jak otwarta księga – można ją zapisywać i na trwale człowiek stosuje jej zapisy – niedoskonałości zawodowe wieku dziecięcego już za mną – teraz czas na danie coś więcej z siebie innym.