METODOLOGIE DO FMEA
inż. Klaudia Kokoć

Metodologie do Analizy Ryzyka FMEA

Metodologie z Branży Motoryzacyjnej (P)(D)FMEA

Zbiór metodologii poznawczych używanych miedzy innymi do kwantyfikacji analizy ryzyka FMEA dla branż wysokotechnologicznych i nie tylko.

Zarządzanie przez ryzyka jest najtrudniejszym zagadnieniem Systemów Zarządzania. Bazuje nie tylko na historii zdarzeń ale jak pokazała branża motoryzacyjna, lotnicza, morska i wiele innych klasyfikowana jest oraz osadzania w zakresie heurystycznym. 

Bardzo ważną rolę w zakresie wykonania tego zadania jest wiedza matematyczna, prognostyczna i statystyczna. Uzyskując wykształcenie zarówno ekonomiczne jak i inżynieryjne techniczne stosuje więcej metodologii niż narzucają to standardy. Tym razem więcej znaczy lepiej – bardziej precyzyjne wyniki są na końcu ciągłości procesu analiz.

Małe i średnie firmy nie muszą mieć skomplikowanych systemów informatycznych – wystarczy  właściwy warsztat pracy inżyniera.

        

Zbiór metodologii przedstawiony jest w formie interaktywnej – nie jest obrazem

Instrukcja;

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA TRYBU PEŁNEGO EKRANU (ikona <–>)

– zalecane jest korzystanie z szybkiego łącza internetowego,

– strzałką w prawo można wybrać tryb pełnoekranowy (komfort użytkowania),

– pierwsza strona to może być strona nawigacji lub znajduje się na niej przycisk do dalszych stron,

– po najechaniu kursorem na strony i wyborze (1 z X – jeśli dotyczy) podświetlą się nazwy stron (kliknięcie w tytuł przenosi do wybranej strony),

– najechanie kursorem na dane wyświetlane na wykresach dodatkową legendę,

– wybór pozycji do filtrowania odbywa się poprzez wybranie przycisków filtrów znajdujących się po lewej stronie,

– klikając na „dane” na wykresie – filtrujemy tę pozycję (mogą pojawić się też inne dodatkowe dane),

– jeśli chcemy wrócić do widoku przed kliknięciem na „dane” – wystarczy ponownie kliknąć daną „dane”, odznaczyć przycisk filtrów lub nacisnąć ikonę „Resetuj” jeżeli jest dostępny (reset anuluje wszystkie filtry na danej stronie).